SoldF.com

Svenska Tidskrifter

Följande tidskrifter rekommenderas för den som är intresserad av Försvarsmaktens organisation, materiel och utrustning. Alla är dessutom väldigt prisvärda och många är GRATIS att läsa i PDF-version direkt på internet och att ladda ner.

Reservation för fel och ev. prisändringar. Senast uppdaterad 2016-11-14.
Du behöver Adobe Reader för att kunna läsa PDF-filer.

Klicka på ikonen "Get Adobe Reader" om du behöver installera programmet. Acrobat Reader

Flygrevyn

Beskrivning: Nordens största flygtidning med anor till 1900-talets början. Flygrevyn är idag oberoende och helt fristående från alla organisationer, men har ett samarbete med Svenskt Flyg, KSAK, Frivilliga Flygkåren FFK och med Svenska Flygsportsförbundet, FSF.
Antal nummer per år: 8
Pris: 475 kr/år
Kontakt:
prenumerant@flygrevyn.se
Webbsida: http://www.flygrevyn.se
(Uppdaterat 2016-11-14)

 

  Militär Historia

Militär Historia

Beskrivning: Som titeln antyder handlar den om militär historia, fokus är på 1900-talets konflikter.
Antal nummer per år: 12
Pris: 6 nr 399 kr, 12 nr 849 kr
Kontakt: red@militarhistoria.se
Webbsida: http://militarhistoria.se
(Uppdaterat 2016-11-14)
3 nr för 199 kr CDON CDON

 
Soldat & Teknik

Soldat & Teknik

Beskrivning: En tiding för dig som är intresserad av människorna i uniforms vardag,deras verktyg och maskiner. Både gamlat och nytt.
Antal nummer per år: 6
Pris: 349 kr/år
Kontakt:
kundservice@fabas.se
Tel: 0455-30 29 30, kl. 9-12 och 13-16
Webbsida: http://www.soldatteknik.se
(Uppdaterat 2016-11-14)
CDON CDON 349 kr

 

  Försvarets forum

Försvarets Forum

GRATIS PDF
Beskrivning:
Information om Försvarsmakten, förändringar, ny matreriel, övningar, internationell verksamhet. Tidningen finns även i gratis PDF-version.
Antal nummer per år: 9
Pris: Gratis till försvarsmaktsanställda, går ej att teckna betald prenumeration.
Kontakt: ff-red@mil.se
Webbsida:Försvarets Forum
(Uppdaterat 2014-02-21)

 
Tidningen Hemvärnet

Tidningen Hemvärnet

GRATIS PDF
Beskrivning:
Information om Hemvärnets verksamhet, övningar och framtid samt ny materiel. Tidningen finns även i gratis PDF-version.
Antal nummer per år: 6
Pris: 100 kr/år, 200kr/år internationellt.
(Gratis till Hemvärnsmedlem)
Kontakt: adm@tidningenhemvarnet.se
Avgift sätts in påBankgiro 102-9321
Ange namn +adress
Webbsida:
Tidningen Hemvärnet
Direktlänk tidningsarkivet »

(Uppdaterat 2016-11-14)

  TIFF

TIFF - Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten

GRATIS TIDNING OCH PDF
Beskrivning
Syftet är att utbilda och informera personal som jobbar med teknisk tjänst åt Försvarsmakten.
Antal nummer per år: 4
Pris: Gratis
Kontakt: Kontaktforumlär för prenumeration.
Webbsida: tiff.mil.se
Arkiv sedan 1967 »

Uppdaterat 2014-05-07)

Fredsbaskern

Fredsbaskern (fd Bataljonsbladet)

Beskrivning: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) mål är att bevara och utveckla det kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring som fredssoldat i FN-tjänst eller av FN sanktionerade missioner.
Tidningen finns även i PDF-version för medlemmar.
Antal nummer per år: 4
Pris: ? kr (Gratis för medlemmar)
Kontakt: redaktion@fredsbaskrarna.se
Webbsida: Fredsbaskern

Bli medlem i Fredsbaskrarna och få ovan tidning gratis. http://www.sverigesveteranforbund.se/

  Officerstidningen

Officerstidningen

GRATIS PDF
Beskrivning:
Officersförbundets medlemstidning. Information om arbetssiutationen, lön, avtal, utrustning och verksamheten inom FM.
Antal nummer per år: 8
Pris: ? kr (Gratis för medlemmar)
Kontakt: kansliet@officersforbundet.se
Webbsida:
Officerstidningen

(Uppdaterat 2014-02-21)

 
Försvarsutbildaren

Försvarsutbildaren

GRATIS PDF/HTML
Beskrivning:
Information om om Försvarsutbildarnas (f.d FBU) verksamhet och kurser. Även allmänt vad som händer i Sverige och värden militärt. Tidningen finns även i gratis PDF-version
Antal nummer per år: 5
Pris: 150 kr (Gratis för medlemmar)
Kontakt: info@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 00
Webbsida: Försvarsutbildaren

Bli medlem i Försvarsutbildarna och få ovan tidning gratis. http://www.forsvarsutbildarna.se(Uppdaterat 2014-02-21)

  Flygvapenfrivilliga

Tidningen Flygvapenfrivilliga

GRATIS PDF
Beskrivning:
Medlemstidning för Flygvapenfrivilliga. Information om kommande och genomförd verksamhet och kurser.
Antal nummer per år: 3
Pris: ? kr (Gratis för medlemmar)
Kontakt:  info@fvrf.se
Webbsida:
Flygvapenfrivilliga

(Uppdaterat 2016-11-14)

Lottanytt

Lottanytt

GRATIS PDF/HTML
Beskrivning:
Svenska Lottakårens medlemstidning. Info om verksamhet, utbildningar, övningar och personporträtt. Tidningen finns även i gratis PDF-version
Antal nummer per år: 4
Pris: ? kr (Gratis för medlemmar)
Kontakt: lottanytt@svenskalottakaren.se
Webbsida: Lottanytt

(Uppdaterat 2016-11-14)

  FROnytt

FROnytt

GRATIS PDF
Beskrivning:
Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen. Information om kommande och genomförd verksamhet och kurser.
Antal nummer per år: 4
Pris: ? kr (Gratis för medlemmar)
Kontakt:  fro@fro.se
Webbsida:
FROnytt

(Uppdaterat 2016-11-14)

 

 
Reservofficeren

Reservofficeren

GRATIS PDF
Beskrivning:
Medlemstidning för reservofficerarna.
Antal nummer per år: "Flera"
Pris: Gratis för medlemmar
Webbsida:
http://www.reservofficerna.se/tidningen-reservofficeren/
(Uppdaterat 2016-11-14)

 

  Vårt Försvar

VÅRT FÖRSVAR

GRATIS PDF
Beskrivning:
Medlemstidning för aff - allmänna försvarsföreningen.
Antal nummer per år: 4
Pris: 200 kr, under 25 år: 100 kr
Kontakt: aff@aff.a.se
Webbsida:
aff.a.se
Nytt arkiv av PDF-mummer
Äldre PDF-nummer »
Arkiv av gamla nummer »

(Uppdaterat 2016--11-14)

 

 
Hugin & Munin

Hugin & Munin

GRATIS PDF
Beskrivning:
Medlemstidning för Befälsföreningen Militärtolkar.
Antal nummer per år: "Flera"
Pris: Gratis för medlemmar
Kontakt:
hm@militartolkar.org
Webbsida:
http://militartolkar.org/
(Uppdaterat 2016-11-14)

 

  Sjövärnsposten

Sjövärnsposten

GRATIS PDF
Beskrivning:
Medlemstidning för Sjövärnskåren.
Antal nummer per år: 4
Pris: Gratis för medlemmar
Kontakt:
hm@militartolkar.org
Webbsida:
http://www.sjovarnskaren.se
(Uppdaterat 2016-11-14)