SoldF.com

Tändapparat 4 (B) - Ta4


Se större bildKlicka för att se större bild!

Foto: ©1996 Henrik Svensk

Fakta:

Förådsbeteckning: M4007-005020 (M4007-005010)
Förådsbenämning: Tändaparat 4 (B) 15 skott
Vikt: 6 kg
Dimensioner: 200 x 160 x 160 mm
Uppladdningsspänning: 600 V
Uppladdningstid: ca 10 s
Kapacitet (tändarna i serie): 15 st elsptr + tändkabel om 10 ohm(totalmotstånd ca 64 ohm)

Tändapparat 4B (TA4) är en elektrisk tändapparat för att antända flera stycken laddningar på en gång. Den kan endast antända elsprängpatron 4 eller liknande. Högst 15 stycken el-sprängpatron 4 (elsprptr 4) i serie kan tändas. Som tråd går det bra att använda 1000DL, d.v.s. Försvarsmaktens vanliga telefontråd.

Tändapparaten fungerar så att man med en vev skapar induktion som i sin tur laddar upp kondensatorerna i tändapparaten till en maximal spänning av 600 Volt.

TA4 vevas upp med en liten vev, samtidigt som man håller in den Gröna knappen. När full laddning är uppnådd, tänder man genom att hålla ned både den Gröna och Röda knappen samtidigt. Detta medför att man förhindrar oavsiktlig utlösning av salvan. 

OBS! Polskruvarna får ej kortslutas med mindre motstånd än 3,5 Ohm(likvärdigt med en elsprängpatron 4). Detta kan resultera att tändapparaten går sönder.

OBS! Tänk på risken för induktionsströmmar vid användning av elsprängpatroner. Placera därför ej i närhet av starkströmskablar eller annan ledande anordning/material som kan ge upphov till induktionsströmmar. Jorda ALLTID patronen och kabeln som skall användas före användning genom att sticka ner dess ändar i marken.

...

Källor

Spräng- och tändmedel Beskrivning.
FMV i samråd av Enator Inforum AB 1996. M7786-009231