SoldF.com

Försvarsladdning 21 (Fordonsmina 12, Truppmina 12)

Försvarsladdning 21
Se större bildKlicka för att se större bild!
Försvarsladdning 21 med alla tillbehör
Foto: ©2014 Skägget

Fakta:

Vikt: 3 kg , varav 0,7 kg hexotol
Verkan: 449 splitter, 2 splitter/m
Verkansomr.: (LxBxH): 50m x 50m x 2m V0=1500 m/s
Tändning: elektrisk och/eller slagtändare, pentylstubin
Förpackning: 5st/låda = 30kg, 30 lådor/lastpall = 675 kg
Övrigt: Benstöd,


Dotted Div

Försvarsladdning 21 hette tidigare Fordonsmina 12 (Frdm 12) och dessförinnan Truppmina 12 (Trpm 12). Eftersom truppminor är förbjudna i Sverige sedan 1999 då Sverige skrivit under Ottawakonventionen, så måste man döpa om saker så att man följer de regler som gäller.

Minan kan användas som både syft- och trådmina med en riktad splitterverkan mot oskyddad trupp och obepansrade fordon såsom personbilar/lastbilar.

Numera är det endast tillåtet att en soldat manuellt skjuter av minan mot Fi. och inte som tidigare med en snubbeltråd som fienden själv kunde utlösa. Det är det som är skillnaden mellan en truppmina och en försvarsladdning.

Minan består i stort av en låda fylld med kullagerkulor inbakade i hexotol. På laddningens framsida står texten "DENNA SIDA MOT FIENDEN".

Det medföljer en el-sprängpatron och en vanlig slagtändaranordning till varje mina. Dessa kan användas var för sig, men för att försäkra sig om tändning bör båda användas i kombination. (Vilket man så gott som alltid gör) Tändapparaten till el-tändningen kan parallellkopplas med höst fem stycken laddningar. Det går även att koppla högst fem stycken i serie.

Kabelvindan är 50m lång. Minan kan bl.a. ställas på benstödet eller spikas upp i ett träd då benstödet har färdigborrade hål för detta.

Kabelvindan kan man efter användning spara och med fördel användas som tex. telefonkabel till postvärn.

Truppmina 12 med alla tillbehör
Se större bildKlicka för att se större bild!

Försvarsladdning 21 med alla tillbehör

Nästan alla länder har en snarlik mina, amerikanarnas kallas Claymore mine och är i stort sett identisk.