SoldF.com

Transportplan 84, C130 H Hercules - Tp84

T84 Hercules
Se större bildKlicka för att se större bild!
TP 84 Herkules i den nya gråa lacken.
Foto: ©2002 Kim Svensson

Fakta:

TP 84, C 130 H Hercules
Längd: 29,78 m 
Höjd:
11,68 m
Spännvidd: 40,39 m
Max startvikt: 70300 kg
Tom vikt: 34 200 kg
Max last : 19 900 kg
Max Passagerare:
91 st soldater, 64 st fallskärmssoldater eller 70 st bårar
Lastrum: 12,49 x 3,12 x 2,74 m
Motorer: 4 x Allison T56-A-15
Motoreffekt: 4 x 4508 hk (4 x 3354kW)
Max fart: 583 km/h
Marsch fart: 550 km/h
Beväpning: -
Motmedel:
IR-facklor
Landningssträcka:
under 790 m
Max höjd: 10 000 m (33 000 fot)
Sträcka: 2049 nautiska mil motsv.~ 3800 km
(Med 18 ton last alt. 91 st soldater alt. 64 st Fallskärmssoldater)
Besättning: 2 piloter, 1 navigatör/system operatör, 1 flygingenjör,1 flygmekaniker, 1 lastmästare. Antal: 8 st
Tillverkare: Lockheed Martin, USA
Antal:
8
Pris: cirka 160 000 000 kr (Baserat på US Airforces pris $22.9 milj, 1992 för C130 Hercules.)

TP 84, C130 Hercules, vanligen kallad "Herkan", har varit i tjänst hos Svenska Flygvapnet sedan 1965. Den första prototypen flögs första gången 23 Augusti 1955. Det första planet kom 1965 och det senaste 1985.

Planet används vanligen till att flyga militärpersonal som alternativ till reguljärt inrikesflyg, transport av personal och materiel till svenska utlandsstyrkan, transport av förnödenheter till krisdrabbade områden samt taktisk tarnsport av fallskärmsjägare.

Samtliga 8 flygplan finns stationerade vid Transportflygenheten på Skaraborgs flygflottilj. En av flygplanens viktigare uppgift i krig är att snabbt få de mobiliserande som har långt till sina inställelseorter på plats, därefter transportera viktig materiel och personal i nyckelpositioner.

Herka interiör
Se större bildKlicka för att se större bild!

Foto: ©2002 David Anderson

TP 84 har en väldigt kort start- och landnings-sträcka vilket är ytterst fördelaktigt när man tvingas landa på korta och dåliga landningsbanor. De svenska Hercules-besättningarna har blivit mycket skickliga på kunna landa och starta i de mest krävande situationer då de levererat förnödenheter till krisdrabbade länder under många år.

Interiör

Interiören är ytterst spartansk. Flygkroppens insida är enbart täckt av en quiltad plastisolering och sätena utgörs av bänkar av flätade röda nylonband. Vajrar till roder löper fritt i taket och motorbullret är högt (även om man använder öronproppar och hörselkåpor). Det är mycket trång. De flesta tvingas sitta så att en annans ena knä är emellan ens egna. Förflyttning inne i utrymmet får göras klättrande i sätena, då man inte kan maka på sig såpass mycket för att frigöra golvutrymme för förbipassage.
Som synes på bilden finns det mycket utrymme i höjd, dvs man nyttjar lastrummets volym mycket dåligt med passagerar-transport.

Herka interiör
Se större bildKlicka för att se större bild!

Interiören, Bilden tagen blickandes föröver.
Blå hinkar är till för skräp.
Foto: ©2002 David Anderson

Toalett utgörs av två stycken "trattar " som leder rakt ut under flygkroppen. En Potta Potti-toalett finns för att ta fram för damer och grövre behov. De flesta väljer dock att dricka sparsamt innan och under flygning, besöka en toalett så nära avgång som möjligt för att in i det längsta undvika besök på tratten.

Urinoar Herka
Se större bildKlicka för att se större bild!
Urinoar. Foto: ©2002 Mattias Norén

 

Lastning

Flygplanet har en stor hydraulisk akterramp på vilken man enkelt kan packa sin last för att snabbt lasta ur vid ankomst.
Vid större mängd last så lastar man på särskilda paletter/burar som sedan förs in/ut maskinellt. Oftast körs ett 60-tal passagerare samt två lastpaletter samtidigt i transport med utlandsstyrkan. En nödsituation med utrymning av planet skulle få ytterst katastrofala följder då paletterna blockerar de två bakre utgångarna samt akterrampen.

T84 Hercules lastning
Se större bildKlicka för att se större bild!
Lastning av palett med truck.
Foto: ©2002 Marcus Bohlin

Akterramp och interiör T84 Hercules
Se större bildKlicka för att se större bild!
Lastning av palett med truck.
Foto: ©2002 Marcus Bohlin

Andra modeller

De svenska modellerna av Hercules används enbart till transport, och beslut finns att bygga om en maskin fr lufttankning. Detta för att ge svenska JAS piloter erfarenhet och övning i lufttankning.

I USA används C:130 flygplan till lufttankning, radar- övervakningsplan(AWACS) samt en kraftigt bestyckad version kallad AC-130H Spectre (Eng. Spöke) som understöd till markstyrkor. Spectre:n som togs fram under Vietnamkriget är bestyckad med 105 mm/ 40 mm/ 20 mm kanoner och Vulcankulsprutor utefter hela vänstra sidan av flygkroppen. Markstyrkorna kan ropa in understöd från en tilldelad Spectre som då gör ett antal förbiflygningar och bildligen spyr ur sig så mycket kulor och bly som möjligt i de av marktrupperna angivna målområdena. Någon sådan lösning på understöd har vi inte i Sverige och den skulle nog också möta visst motstånd eftersom lösning är aningen för exotisk för oss.

Mer information:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130

Historik

Kommer...

Framtid

I snart 40 år har flygplanen tjänstgjort i Försvarsmakten. Detta är en mycket lång tid för ett flygplan i tjänst. Visserligen har de kontinuerlig underhållits och moderniserats. Samtliga flygplan är nu uppgraderade till H-version och de beräknas vara i drift i ännu många år.

Hercules C 130 som lätt kan uppfattas som ett väldigt stort transportflygplan är i internationell jämförelse tämligen liten. När man för några år sedan skulle tillverka ett nytt transportflygplan i USA matade man in alla krav i en dator så kom den upp med en ritning nästan identisk med Hercules. Detta ledde till man i dag fortfarande utvecklar den befintliga C-130. Hercules är en legend som finns i över 2100 exemplar i över 60 länder runt om i världen. Den nya C-130J har många förbättringar: LCD-displayer, 6 bladiga komposit propellrar, HUD(Head Up Display), Mörkerseende, 30 % starkare motorer som drar 15 % mindre bränsle än de tidigare, mm.

Cockpit på C-130 J
Se större bildKlicka för att se större bild!

Cockpiten i nya C-130J. © Lockheed Martin

Personliga åsikter

TP 84 används i stor utsträckning för att försörja svenska utlandsstyrkan med personal och viktig materiel samt vapen-och ammunitons-transporter. I och med Försvarsmaktens nya uppgifter är mer internationella så bör man enligt mitt tycke se över flygtransportkapaciteten. Flygplanen är okomfortabla och kan inte frakta tyngre vapenmateriel. De är gamla och kräver mycket underhåll. För att transportera personal/trupp är det bättre att skaffa fördelaktiga avtal med civila flygbolag eller hyra in /köpa/leasa begagnade civila flygplan. TP 84 är mycket klumpig och dyr i drift per passagerare jämfört med civila och 30-40 år modernare maskiner. Planet är avsett för transport av utrymmeskrävande last och passagerartransport utnyttjar inte utrymmet effektivt. För den tyngre materielen t.ex. stridsfordon, lastbilar,mm räcker inte TP 84 till.

En Boeing 747-400 tar t.ex. 123 ton last vilket är över 6 gånger mer. Boeing C17 Globemaster III som används flitigt av amerikanska krigsmakten tar ca 72 500 kg och det är inte deras största transportflygplan.

Försvarsmakten har sedan 2008 gått in i multinationellt konsortium med tolv nationer som delar på tre C-17; Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA.
Varje nation betakar för ett specifikt antal timmar. Sverige har köpt 550 timmar/år vilket är näst flest. Endast USA har köpt fler timmar. Kostnaden beräknas till 1,5 miljarder kronor för de första fyra åren, därefter cirka 200 milj kr /år.
Mer info hos SVT

Video

Mer information:

F7 Skaraborgs Flygflottilj
Här finns samtliga Hercules stationerade.
Information om flottiljens verksamhet och flygplan/hkp.

Källor

Vårt sätt att leva, Flygvapnet
Nedeby Ayer AB, 1986

Military Aviation in Sweden
Mycket informationsrik sida. Intressanta bilder på olika färgsättningar av herkules som helt blankpolerad, grön, UN-vit, mfl.

The Aviation Zone C-130 Hercules
Fakta om ett stort antal militära transportflygplan. Fakta , bilder, historia, mm. mycket bra!