SoldF.com

Stridsvagnsmina 6 - Strvm6 - FFV 028

stridsvagnsmina 6

Fakta

Vikt: 8 kg varav 4kg sprängämne.
Diameter: 250 mm
Höjd: 120 mm
Armeringstid: 4-7 minuter
Livslängd: minst 6 mån batterilivslängd efter armering i -40°C
Sprängämne: 4kg Hexotol
Genomslag: > 50 mm pansarplåt
Förpacking: Bandad stapel om 5 minor: 40kg, Enhetslast om 6 staplar: 260Kg
Tillverkare: Bofors
Pris:


Dotted Div

Stridsvagnsmina 6, (Strvm6) är en fullbreddsverkande mina med riktad sprängverkan (RSV) som verkar mot stridsvagnar och andra stridsfordon. Tändsystemet, som är elektroniskt och inbyggt i minan, utlöser minan vid de förändringar i det omgivande magnetfältet som inträffar då en stridsvagn eller annat fordon kör över mintändaren. .


Stridsvagnsmina 6 i profil i marken.

Verkansdelen är RSV-laddning av sprängämnet hexotol som innesluts av en genomslagskropp och ett hölje av aluminium.

Minan kan förses med extra röjningsskydd. Stridsvagnsmina 6 kan läggas ut antingen som återsäkringsbar eller som icke återsäkringsbar. Minan är omagnetisk och kan detonera om man använder metalldetektor.

Minan påverkas inte av tyngd eller av andra minröjnings metoder såsom minvält, plogar, etc. Minan kan även skilja på ett riktigt fordon och förfalskade magnetsignaturer. Att deaktivera minan är i stort sett omöjligt så länge man inte har den rätta nyckeln som givetvis innehas av de försvarsmakter som köpt minan.

Verkan

RSV strålen slår igenom pansarplåt med tjocklek över 50 mm. En restverkan i form av tryck, brand och splitter fås inuti fordonet. Om fordonets drivband träffas slås detta av av tryckverkan.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Vård av övningsminor Strvm 6.
Foto: ©2002 Robert Gustafsson

Rubbningsskydd

Strvmina 6 kan förses med ett sk rubbningsskydd. Rubbningsskyddet är en platta med en magnet i mitten, som placeras i urfasningen under minan. När minan lyfts ligger rubbningsskyddet kvar och utlöser då minan.

Fakta Rubbningsskydd Strvmina6
Vikt: 60 gram
Höjd: 10 mm
Diameter: 123 mm
Förpackning: Låda med 30 rubbningsskydd, 5 kg, Pall om 18 lådor, 95 kg

Export

På exportmarknaden heter minan Bofors/ FFV 028 och den har exporterats till bl.a. Tyskland, Kanada och Nederländerna.

Video

Källor:

Sidan är skapad i samarbete med Robert Gustafsson och Lennart Fjellman.


Soldatreglemente Gemensam Materiel (Sold Mtrl G)
Försvarsmedia 1990
M7742-101031

Mer information

SoldF 2001
Soldatreglemente för Soldaten i fält (SoldF)

Försvarsmakten i samarbete med Aerotech Telub Information & Media AB, 2001
M7742-100002

Stridsvagnsmina 6 Instruktionsbok