SoldF.com

Stridsvagnsmina 5 - Strvm5

Stridsvagnsmina 5

Fakta:

Höjd: 77 mm
Diameter: 332 mm
Höjd med bryttändare: 162 mm
Vikt:
10,5 kg varav 10 kg Trotyl
Detonator: Bryttändare till Strvm 5, Stridsvagnsmintändare 4, 15 och 16.
Utlösningstryck bryttändare: Centrumbelastning 3500 N (ca 350 kg), Kantbelastning 1750 N (ca 175 kg)
Förpackning:   Minlåda om 2 minor, 25 kg Pall om 30 lådor 800 kg. alt. Minhäck om 9 minor, 115 kg. Pall om 6 Häckar, 700 kg
Övrigt:


Dotted Div

Stridsvagnsmina 5 (Strvm 5) är standardminan i det svenska försvaret. Dess konstruktion är ometallisk vilket gör att den inte upptäcks med metalldetektorer. Minan består av själva minkroppen som är av trotyl och ett ytskikt av ingjuten glasfiberväv.

Minan kan förbättras genom att man lägger på en ca 10 mm tjock stålskiva med ett uppborrat hål för tändaren. Vid detonation pressas stålsplitter in genom fordonets bottenpansar och ger god splitterverkan inne i fordonet. DOCK gör metallen att man lätt kan hitta minan mha en metalldetektor. (Källa SoldF 2001)

Detonator

Till minan finns ett antal olika detonatorer, sk mintändare. Vanligen används en bryttändare, kallad brytkryss, som kräver en belastning motsvarande 1 750 N (ca 175 kg). Detta gör att minan inte utlöses om någon råkar trampa på en apterad mina under själva utläggningen. Eftersom minan inte utlöses av att man tarmpar på den så riskerar man heller inte att fientlig trupp upptäcker minan genom att den sprängs om en fotsoldat kliver på den. Om den hade gjort det hade Fi. lätt kunna kringgå minorna och på så vis hade man inte slagit de huvudsakliga målen, fordonen. Det finns flera andra tändare som kan användas till Strvm.

Mintändare 4

mintändare 4
Stridsvagnsmina 5 med mintändare 4.

Höjd över minan: 92 mm, 122 mm med anslutningsdon.
Diameter:
100 mm
Vikt:
0,5 kg
Detonator: 3,4 g Hexogen
Detonator i anslutningsdon: 1,1 g Hexogen
Utlösningsbelastning: 1000 N
Armeringstid: 5 min
Förpackning: Låda om 16 tändare, 20 kg
Pall om 12 lådor, 255 kg

Stridsvagnsmintändare 4 är en tryckutlöst mintändare som kan användas till stridsvagnsmina 5. Stridsvagnsmintändaren är försedd med röjningsskydd vilket försvårar röjning av minan.
Tändaren kan med en särskild adapter även användas i de äldre stridsvagnsminorna, m/47 -m/52.

Stridsvagnsmintändaren är inte återsäkringsbar. I övrigt påverkas inte minans grundegenskaper. Körs minan över under armeringstiden blir det en blindgångare.

Anslutningsdonet kan även användas om man vill använda mintändaren som försåtständare. Pentylstubin träs då genom hålen i anslutningsdonet. Mintändaren bör dock vara i vertikalt läge annars blir tändaren trögare.

Mintändare 15

Stridsvagnsmina 5 med mintändare 15
Stridsvagnsmina 5 med mintändare 15

Höjd över minan: 110 mm (till sprötfäste)
Diameter: 65 mm
Sprötets längd: 650 mm
Vikt: 0,4 kg
Sprängämnets vikt: -pentyl, blyazid, tetrazin 0,11 g
-hexogen 5,8 g
Utlösningsbelastning: Då sprötet böjs 30 grader eller vid tryck 2000 N
Armeringstid: Mintändare 15 är armerad omedelbart efter osäkring.
Prestanda: Fullbreddsutlösning mekanisk spröttändare
Utlösningstryck Spröt: 30 grader utböjning av spröt, ca 150 N(15 kg) med fördöjning.
Utlösningstryck bryttändaren: ca 2000 N(ca 200 kg)
Förpackning: Låda om 10 tändare, 10 kg
Pall om 27 lådor, 300 kg

Mintändare 15 är en fullbreddsutlösande mintändare avsedd för
stridsvagnsmina 5. Ett spröt på mintändaren ger den dess fullbreddsverkande egenskaper.

Mintändaren har en liten fördröjning för att den även skall ha verkan om stridsvagnen är utrustad med minvält, plog eller liknande.

Mintändaren är återsäkringsbar och kan därefter åter utläggas.

Mintändare 16

Stridsvagnsmina 5 med mintändare 16
Stridsvagnsmina 5 med mintändare 16

Diameter: 115 mm
Höjd över minan: 70 mm
Vikt: 0,65 kg
Höljesmaterial: Polykarbonat och Aluminium
Sprängämnets vikt(detonator): 3,7 g Hexogen
Prestanda: Fullbredsverkande, Rubbningsskyddad.
Armeringstid: 4 min, full funktion efter 8 min
Livslängd: ca 5 månader efter armering
Förpackning: Låda om 10 tändare, 15 kg
Pall om 12 lådor, 200 kg

Mintändare 16 är en fullbreddsutlösande mintändare avsedd för
stridsvagnsmina 5. Mintändaren är försedd med röjningsskydd som utlöser osäkrad armerad mintändare vid rubbning av minan.

Mintändarens huvudsensor utlöser mintändaren vid de förändringar i det omgivande magnetfältet som inträffar då en stridsvagn eller annat större fordon kör över mintändaren.
Mintändaren går inte att återsäkra.

Efter ca 5 månader kortsluts batteriet och därefter kan den endast detonera om man kör över minan. Mintändaren påverkas inte av EMP (ElektroMagnetiskPuls) eller tryck från närliggande detonationer. Mintändaren kan även användas som försåtständare.

...

Källor:

Sidan är skapad i samarbete med Robert Gustafsson och Lennart Fjellman

SoldR Mtrl Minor 2001
M7742-101231


Soldatreglemente Gemensam Materiel (Sold Mtrl G)
Försvarsmedia 1990
M7742-101031


Soldatreglemente för Soldaten i fält (SoldF)

Försvarsmakten i samarbete med Aerotech Telub Information & Media AB, 2001
M7742-100002