SoldF.com


Luftvärnskanonvagn 90 - LvKv90

Lvkv 90 AAV - LuftVärnsKanonVagn
Se större bildKlicka för att se större bild

Foto:Bofors Defence

Fakta

Längd: 6,5 m
Bredd: 3,1 m
Höjd: 3,5 m
Vikt: 24 ton
Beväpning: 40 mm L/70 Bofors automatkanon med en parallellkopplad 7.62 mm kulspruta m/39B. 6 stycken rökkastare.
Ammunition till AKAN: 3P, pilprojektil, spränggranat och kulspränggranat.
Max
Hastighet: 70 km/h
Motor: Scania DSI 14, V8 14 liter TurboDiesel, 550 hk.
Besättning: 7; Vagnschef, stridsledare, förare, skytt, laddare, radarobservatör, LuLIS-observatör.
NBC-skydd: Övertycksfläktar med NBC-filter för 3 dygn.
Övrigt:
Värmesikte, dagsikte (8x).
Laseravståndsmätare med ballistikkalkylator.
GPS-positionsbestämningssystem NAV90, kompass.

Tillverkare: Bofors Defence, BAE Systems Hägglunds, Scania, Thales Air Defence (fd Thomson CSF) mfl.

Luftvärnskanonvagn 90 (LvKv 90) är de mekaniserade skytte- och pansarförbandens närluftvärn. Vagnen är speciellt framtagen för att kunna verka mot de mekaniserade förbandens farligaste fiende; attackhelikoptern. Internationellt benämns vagnen Combat Vehicle 90 Anti Aircraft Vehicle (CV90 AAV).
Läs även sidan om Stridsfordon 90 Familjen.

1997 levererades den första färdigutvecklade vagnen, i en serie av totalt 30 stycken, till dåvarande MekB 19. Idag sker utbildningen på P4 i Skövde med hjälp av Lv6 som funktionsansvariga och på I19 i Boden med stöd av Norrlands luftvärnsbataljon.

Beväpning

Automatkanonen är i grunden en Bofors L/70 40 mm. luftvärnskanon, men har modifierats bland annat på så sätt att magasinen sitter på undersidan istället för på ovansidan. Eldhastigheten är cirka fyra skott i sekunden.

Stripbv 90 FCV / Epbv 90 FOV
Se större bildKlicka för att se större bild
Foto: BAE Systems Hägglunds

Ammunitionen till Automatkanonen är:

3P: Kulspränggranat 95LK (3P=Prefragmented Programmable Proximity fuzed). Bofors programmerbara zonrörsammunition är standardammunitionen i vagnen och normalt medförs 212 stycken granater. Granaten kan programmeras i sex olika lägen för att kunna verka mot alla slags fiender, både på marken och i luften. Programmeringen sker med en elektromagnet när patronen kastas in i loppet, all nödvändig information förs då över till granaten.

Pilprojektil: Pansarprojektil 90LK. APFSDS-T, ArmourPiercing FinStabilized Discarding Sabot - Tracer är en tungstenspenetrator för att bekämpa stridsfordon och i viss mån även stridsvagn. Utgångshastigheten är cirka 1600m/s och den har en räckvidd på cirka 4000 meter.

Spränggranat: Spränggranat 90 för bekämpning av mjuka mål.

Kulspränggranat: Kulspränggranat 90/95LK för bekämpning av mjuka mål.

Kulsprutan är av modell 39B, kaliber 7,62 mm. Den är parallellkopplad vilket innebär att den alltid pekar dit Automatkanonen pekar. Ammunitionen är färdigbandad på tygband med var fjärde spårljus och kommer i papplådor om 250 skott. Totalt rymms 1000 skott.

Radar

Radarn som sitter på tornet är tillverkad av Thomson CSF Harfang och är av typen PS 95.

Mätområde: 7,5km eller 15km (två mätområden).
Antennhöjd: Cirka 3m.
Frekvens: 3,2-3,4 GHz.
Antennrotation: 40 varv per minut.
Antenntyp: Reflektorantenn med 3 matarhorn.
Målvisning: 2D.

Radarn är speciellt framtagen för att upptäcka helikoptrar då de utgör det största hotet mot mekaniserade förband. Radarn är ballistiskt skyddad, den kan automatiskt följa och hotutvärdera upp till sex mål och se skillnad på helikoptrar och flygplan.

Teknisk utrustning

För strid under mörker är vagnen utrustad med en kyld IRV-kamera för målupptäckt med monitor för skytten och vagnchefen. Vagnen har en bildförstärkare med monitor för föraren för manövrering under mörker.

Siktsystemet består av ett SaabTechVetronics UTAAS-Sikte (Universal Tank and Anti-Aircraft control System) med en laseravståndsmätare och en pjäsdator med ballistikkalkylator. I pjäsdatorn matar man in olika värden, bland annat utetemperatur, kruttemperatur, lufttryck, vindriktning och vindstyrka. Ballistikkalkylatorn tar sedan hänsyn till avstånd samt pjäsdatorns värden vilket gör att skytten snabbt och effektivt erhåller en korrekt riktpunkt som nästan eliminerar risken för bom

Vagnen är utrustad med LuLIS (LuftLägesInformationsSystem). Det är ett datoriserat system som förmedlar information om luftläget från flygvapnets ledningscentraler. Det informationen delas av alla staber och luftvärnsenheter.

För skydd mot NBC-stridsmedel kan övertryck i vagnen bildas, luften som då kommer in i vagnen går igenom ett NBC-filter som ska hålla vagnen fri från farliga stridsmedel under minst tre dygn.

Organisation

I krigsorganisationen ingår en pluton om tre LvKv-vagnar per pansar/mekaniserad bataljon. Dessa vagnar utgör bataljonens närskydd mot, i första hand, attackhelikoptrar. I bataljonen finns en LvKv-tekniker för kvalificerade reparationer

LvKv 90 vs. Strf 9040

Den mest iögonfallande skillnaden är naturligtvis radarn på tornet, men vagnarna skiljer sig även en del på insidan.


Se större bildKlicka för att se större bild
Prototyp av LvKv 90

Eftersom LvKv:n saknar skyttegrupp har man inte heller några stridsluckor på bakpansaret, tornet är förlängt för att få plats med ytterligare datorutrustning. LvKv:ns automatkanon är densamma som hos 9040, men den går att elevera mer för bekämpning av mål högre upp. Lv-vagnen kan använda den programmerbara 3P-ammunitionen vilket inte 9040A/B kan.

Besättning

Besättningen i en LvKv 90 består av sju personer; en vagnchef, stridsledare, skytt, laddare, förare, radaroperatör och LuLIS-operatör. Vagnchefen och stridsledaren är båda KB-elever och kan växla plats. Skytten och laddaren kan också byta uppgift eftersom man lätt kan bli slö och ouppmärksam då man sitter och spanar med högsta beredskap i ett par timmar. Radaroperatören sköter givetvis radarn, LuLIS-operatören luftlägesinformationssystemet och föraren ägnar sig enbart till att köra fordonet.

Framtiden

Till skillnad från Strf 9040 har inte Lvkv-vagnen genomgått några uppgraderingar de senaste åren utan grundversionen har hängt med i fem år. Därför påbörjades för två år sedan arbetet med att ta fram en teknikdemonstrator (TD) för en ny version. Arbetet började för drygt två år sedan och är snart färdigt. Bland annat kan LvKv 90 TD ta emot och sända luftvärnets måldatasystem och ett gyrostabiliserat riktsystem gör att besättningen kan observera och bekämpa mål under framryckning. Andra nyheter är bland annat backningskamera, VO-radar som mäter utgångshastigeten och att kulsprutan byts ut mot en tornmonterad KSP 58.

Källor

Sidan är skapad i samarbete med Tomas Aronsson

BAE Systems Hägglunds
Tillverkare och utvecklare av själva av vagnen.

Bofors Defence
Tillverkare och utvecklare av koncept och beväpning.

ARMY Technology logo
Army-technology

Här finns tillverkarnas temasidor om Stridsfordon 90.

Mer info

www.flir.com
Levererar IRV-kameran till LvKv 90.