SoldF.com

Stridsfordon 90 Familjen - Strf90 - Cv90


Foto: © BAE Systems Hägglunds Bildmontage:Tomas Aronsson

Fakta

Längd: Cirka 6,5 m
Bredd: Cirka 3,1 m
Höjd: Cirka 2,5 m
Vikt: Cirka 23 till 29 ton beroende på modell.
Beväpning: Beroende på modell.
Max hastighet: 70 km/h.
Motor: Scania DSI 14, V8 14 liter TurboDiesel, 550 hk.
Besättning: 3-7 beroende på modell.
Stridsutrymme: Upp till åtta personer beroende på modell.
NBC-skydd: Övertyckssystem med NBC-filter för 3 dygn.
Övrigt: GPS-positionsbestämningssystem, kompass mm.

Tillverkare:
Bofors Defence, BAE Systems Hägglunds, Scania, mfl.

Stridsfordon 90 (Strf 90) eller Combat Vehicle 90 (CV90) är en hel familj med stridsfordon. De började utvecklas i mitten av åttiotalet av BAE Systems Hägglunds och Bofors. I Strf 90-familjen finns idag ett flertal modeller varav det svenska försvaret hitills köpt in fem varianter.

Bakgrund:

Vid försvarsbesluten 1977 och 1982 beslutade man att öka arméns mekanisering. Då påbörjades studier av ett nytt stridsfordon. De krav som ställdes var hög taktisk och operativ rörlighet för att kunna hålla ett högt stridstempo.

Det nya fordonet skulle även ha möjlighet att verka mot mark- och luftmål dygnet runt samtidigt som det skulle ha tillräcklig skyddsnivå med bibehållen rörlighet. Hög utvecklingspotential och stor underhållsmässighet var också krav som ställdes.

FMV, Arméledningen, Bofors och Hägglunds sammansattes i en projektgrupp 1983. Redan ett år senare presenterades den nya stridsfordonsfamiljen och 1991 beställdes den första vagnen av grundversionen 9040. De levererades 1993, samma år som man gjorde en ny beställning av specialversionerna. 1994 beställdes ytterligare 9040. Den svenska Försvarsmakten har beställt 509 vagnar som levererades under 1994 - 2002. Utöver den siffran tillkommer de exportvagnar som beställts och de nya Caesarvagnarna som skall levereras till sommaren 2003.

Konstruktion

Stridsfordon 90 skiljer sig från tidigare pansarskyttebandvagnar genom att beväpningen och framkomligheten har ökat, vilket gör att avsutten strid inte behövs lika ofta, och därmed kan ett högre stridstempo hållas. Vagnen har en mycket god framkomlighet i väglös terräng, den kan till exempel framrycka över blöta myrmarker och den har en hindertagningsförmåga på 1,2 meter. Gravtagningsförmågan är för övrigt 2,9 meter.

Hela stridsfordonsfamiljen har ett gemensamt chassi. Motorn består av en Scania DSI 14 liters turbodiesel-V8 med direktinsprutning som utvecklar 550 hästkrafter. Det är i grunden en lastbilsmotor men har modifierats på en rad punkter för att bättre klara de krav som ställs på drivkällan i ett stridsfordon.

Avgaserna från motorn leds bakåt samtidigt som de kyls ner och släpps ut till höger om dörren till stridsutrymmet. Det minskar värmestrålningen vilket gör vagnen svårare att upptäcka med IR-kamera.

Bränsletanken rymmer 550 liter. Kraftöverföringen sker genom en automatlåda med fyra växlar framåt och två bakåt. Maxhastigheten är cirka 70 km/h framåt och 45 km/h bakåt.

Vagnen manövreras genom en överlagrad styrning som flyttar vridmomentet mellan banden. Det ger en avsevärd prestandaökning jämfört med koppling/broms-manövrering, som bland annat PBV 302 har, där kraften kopplas bort på det ena bandet vid kurvtagning.

Framtiden

En ny generation stridsfordon är under utveckling och kommer i första hand att ingå i arméns beredskapsförband IA03. Dessa vagnar skall bland annat ha en betydligt högre skyddsnivå än dagens och de får versionsändelsen Ceasar, dvs. 9040C, Epbv 90C, Stripbv 90C, LvKv 90C och Bgbv 90C. Vagnarna är beställda till sommaren 2003.

Studier har genomförts under 2000/2001 med ett televapensystem monterat på ett strf 90-chassi. Idag är detta system monterat på Bv206 som har svårigheter att hålla samma tempo som ett strf 90-förband. En demonstrator är beställd till 2003 och en eventuell serietillverkning kommer att starta under 2004.

Mer info:

Patria Hägglunds
Samarbetet mellan Patria Oy och BAE Systems Hägglunds AB. AMOS, CV 9030 FIN, mfl. Här kan du läsa om de olika plattformar AMOS stödjer.

Familjemedlemmar

Strf 9040 IFV- Infantry Fighting Vehicle
Se större bildKlicka för att se större bild
Strf 9040 IFV- Infantry Fighting Vehicle. Denna vagn utgör stommen i dagens och morgondagens 90-baserade mekskytteförband. Beväpnad med Bofors L/70 40 mm. automatkanon och en parallell 7.62 mm. KSP m/39B är den en av de absolut modernaste pansarskyttebandvagnarna i världen. Den finns i ett stort antal ute på de svenska förbanden.
Klicka här för att gå till Strf 9040 sidan »

Bgbv 90 ARV - BärgarBandVagn
Se större bildKlicka för att se större bild
Bgbv 90 ARV - BärgarBandVagn, eller Armored Recovery Vehicle är ett bärgningsfordon för fordon som kört fast eller på annat sätt behöver hjälp. Vagnen har en dragkapacitet på 72 ton och besättningen består av fyra personer; Vagnchef, skytt, förare och bärgningsman. Vagnen har en 7,62 mm. kulspruta för självförsvar. Bgbv 90 är idag en del av det svenska försvaret och finns ute på förbanden på kompaninivå.

Stripbv 90 FCV / Epbv 90 FOV
Se större bildKlicka för att se större bild
Foto: © BAE Systems Hägglunds
Stripbv 90 FCV - StridsledningsPansarBandVagn
, eller Forward Command Vehicle är en ledningsvagn för brigad- eller bataljonschef för att kunna leda mekaniserade förband från en framskjuten position. Vagnen har ingen automatkanon men är däremot beväpnad med en KSP m/39B för självförsvar. Stripbv 90 är idag en del av det svenska försvaret och finns ute på förbanden.
Epbv 90 FOV - EldledningsPansarBandVagn, eller Forward Observation Vehicle är en observationsvagn för ledning av indirekt eld. (Snarlik Stripbv 90 FCV) Beväpningen består av en KSP m/39 för självförsvar. Strf 90 FOV är idag en del av det svenska försvaret och finns ute på förbanden.

Lvkv 90 AAV - LuftVärnsKanonVagn
Se större bildKlicka för att se större bild
Foto: © Bofors Defence
Lvkv 90 AAV - LuftVärnsKanonVagn, eller Anti Aircraft Vehicle, har en radar på tornet för luftobservation och en Bofors L/70 40 mm. AKAN för bekämpning av attackhelikoptrar i första hand. Vagnen har sju mans besättning. LvKv 90 är idag en del av det svenska försvaret och finns ute på förbanden.
Klicka här för att gå till LvKv 90 sidan »


Se större bildKlicka för att se större bild Foto: © BAE Systems Hägglunds
Grkpbv 90120 - GRanatKastarPansarBandVagn, eller Projekt SSG 120 (SplitterSkyddad Granatkastare 120 mm). Vagnen är ett samarbetsprojekt mella Hägglunds och Patria i Finland. Beväpningen består av en dubbelpipig 12 cm. granatkastare med möjlighet att avfyra bland annat Strix. Vagnen är fortfarande under utveckling, serieproduktion för FM kommer troligen att starta 2008. Mer information finns på Patria Hägglunds hemsida.

Strf 9030 IFV - Infantry Fighting Vehicle
Se större bildKlicka för att se större bild! Foto: © Scania
Strf 9030
IFV - Infantry Fighting Vehicle. Detta fordon är den huvudsakliga exportvagnen i familjen. Huvudbeväpningen består av antingen en McDonnel Douglas 30 mm. Bushmaster II/MK44 eller en Mauser MK 30 mm. Modell F. Norge, Finland och Schweiz har köpt in Strf 9030 till sina försvarsmakter.

Strf 90120 - Light Tank
Se större bildKlicka för att se större bild
Foto: © BAE Systems Hägglunds
Strf 90120 - Light Tank. Denna vagn kombinerar ett stridsfordons smidighet och en stridsvagns eldkraft. Kanonen är en 120 mm. CTG 120/L50 RUAG från Schweiz.

Källor:

Sidan är producerad i samarbete med Tomas Aronsson.

BAE Systems Hägglunds
Tillverkare och utvecklare av själva av vagnen

Bofors Defence

ARMY Technology logo
Army-technology

Här finns tillverkarnas temasidor om Stridsfordon 90.