SoldF.com

Stridsbåt 90H - Strb90H


Se större bildKlicka för att se större bild!


Se större bildKlicka för att se större bild!

Fakta: 

Längd:15,9m (LÖA) ,
Skrovlängd: 14,9 m
Bredd: 3,80 m
Djupgående: 0,8

Höjder (från botten): masttopp: 5 m, mastfot: 3,8 m, slag akter: 0,55 m, slag för: 1,6, akterdäck: 2,8 m
Max fart: ca 40 knop
Motorer: 2st Scania DSI14 V8 (14 liter, Turbo, Intercooler) om 625 hk (460kW, Helge) alt. 675 hk/st (496kW Helga)
Motorvikt: 1 470 kg (1 620 kg inkl. koppling)
Kylvolym: 95 liter
Oljevolym: 17 - 25 liter
Startmotoreffekt: 66kW
Framdrivning: 2st FF-Jet 450 vattenjetaggregat
Beväpning: 3st Tksp 12,7 + 4 st minor eller 6 st sjunkbomber
Räckvidd: 240 Nautiska mil vid 20 knops hast.
Bränslemängd: 2250 liter

Deplacement:13 300 kg (tom), 15 300 kg (rustad), 18 300-20500 kg (lastad) 
Max last : 21 st soldater alt 4,5 ton
Besättning: 3 (2 st båtförare, 1 st maskinist)
Antal: 147 st

Navigationutrustning: FFV Nav. System
Radar PNM-858 (Helge), PNM-863 (Helga)
Magnetisk kompass, Fluxgate kompass, GPS, Log, Plotter
Övrigt:
4 st 6 mans livflottar, förstärktbotten
Tillverkare:
Dockstavarvet AB, Gotlandsvarv AB
Pris: ca 5 500 000 kr/st


Dotted Div

Stridsbåt 90 Helge/Helga (Strb 90H) är Amfibiebataljonens viktigaste transportmedel. Den används för att göra landstigningar och för att transportera persona, vapen (Rb17, grk, mm) och utrustning i skärgården.

H:et i namnet står för verionerna Helga/Helge och syftar till antalet passagerare 21st dvs Halv pluton. Alternativt kan 4 ton utrustning medföras.

Serie

Båtnummer

Leverans

Prototyp

801 - 802

1989

Serie 1

803 - 814

1991 - 1992

Serie 2

815 - 877

1993 - 1996

Serie 2B

878 - 907

1996 - 1997

Gotlansvarv AB har tillverat alla båtar med jämna nummer i serie 2 och 2B. Övriga är tillverkade av Dockstavarv AB


Se större bildKlicka för att se större bild!

Stridsbåt 90 nummer 802 (prototyp) i båthus.
Foto: © 1998 Daniel Cederberg

Konstruktion

Båten är tillverkad helt i aluminium, SS 144140 och är extremt lättmanövrerad. Den stannar på 2,5 båtlängder från full fart, dvs. 37m. Detta möjliggörs då man kan reversera genom att vända vatten strålen framåt och på så vis erhålla en enorm bromskraft. Accelerationen är också god, maxfarten, 35-40 knop, nås på ca 35 sekunder. För at möjliggöra det måste enorma mängder vatten spruta ut genom vattenjetaggregatet, hela 1 600 liter /sekund!!

Förarna är utbildade på att i hög fart och under dåliga väder/ljus förhållanden ta sig fram till varje pris.


Se större bildKlicka för att se större bild!

Scania DSI 14motor. V8 14 liter.
Foto: © 1998 Daniel Cederberg

Beväpning

Till skillnad mot 200-båten som tidigare användes av kustjägare till landstigningar, kan 90-båten själv stå för en del av understödet. När båten är ca 150 m från målet kan får inte Grk/Artilleri understöda längre och då måste båten själv ta över understödet. Detta görs med hjälp av Granatspruta (Grsp) och Tung kulspruta 12,7 (Tksp 12,7) som finns monterade på båten. Beväpningen har ändrats under åren och man laborerar hela tiden med olika lösningar. Bla har man haft en 30 mm kanon från gamla J 35 Draken-flygplan monterad i fören.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Två Tksp 12,7 monterade i dubbellavettage i fören på Strb 90H
Foto: © 1998 Daniel Kaldner

Numera bara en Tksp 12,7 alternativt en Grsp i ringlavetten bakom förarhytten och i bland dubbelmonterade Tksp 12,7 i fören(se ovan). På sidan om Tksp 12,7 kan ni se både lavetten och kulsprutan. Försök att skjuta Sjömålsroboten Rb 17 (HELLFIRE) och Robot 70 direkt från båten under gång har gjorts.

Just nu under 2001 pågår försök med 12 cm gyrostabiliserad dubbel grk-kanon, kallad AMOS. Läs mer här ».

Båten är även utrustad med minräls från vilket man fäller Minsystem 9 (M9, 4 st) alternativt kan 6 st sjunkbomber medföras. M9 systemet är speciellt framtaget för Amfibiebataljonen (AMF) av Bofors SA Marine AB.

Interiör

Passagerarna sitter i det bakre utrymmet i individuella säten längs sidorna. På den relativt stora öppna golvytan i mitten placeras utrustningen. Vid landstigning "går" man genom en gång som går mitt emellan de båda förarna och vidare under fören ut på en fällbar ramp i bogen.


Se större bildKlicka för att se större bild!

Styrhytten på Stridsbåt 90H
Foto: © 1998 Daniel Cederberg

Andra versioner

Strb 90 L
Bataljonsledningsbåtarna (Strb 90L) har passagerarutrymmet fullt av telesystem och datorer. De känns lätt igen på de många antennerna och masterna.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Stridsbåt 90L på övning i Norge
Foto: ©2001 Stig Ove Voll, Forsvarsnett

Strb 90 KompL
Stridsbåt 90 H finns i en "sub-version" som kallas kompaniledningsbåt. Denna är en tillfällig konvertering av en vanlig Strb 90H,i vilken man monterar in bord, skåp och sambandsutrustning samt antenner. Båten iordnings- /åter-ställs på ett antal timmar.

Kompaniledningsbåtarna används som stabsbåt inom amfibiekompaniet, GRK-kompaniet och KJ-kompanierna för KompC och kompanistab. Jämfört med 90 L så har man inte sambandsutrustning för kommunikation utanför bataljonen. Båten saknar dessutom fristående generatorer för att driva all extrautrustning. Som följd av detta måste man antingen använda bullriga elaggregat på däck som röjer ens position eller starta båtens ordinarie framdrivningsmotor Även om ordinarie styrbords motor startas så räcker bara elen för att driva det absolut nödvändigaste.

Strb 90 HS
Denna nya version med ballistiskt skydd är tänkt att användas på internationella uppdrag. De sista 27 stycken båtarna Försvarsmakten mottager är extra utrustade för internationella uppdrag och förutom bepansringen har de en toalett, NBC-skydd, AC, 2x675 hk motorer, hjälpgenerator och bättre förarstolar.
Bepansringen utgörs av 38 mm skottsäkert glas på samtliga rutor, 20 mm polyethylen på däck och en 6 mm pansarplåt på akterspegeln.
Detta räcker för att skydda mot motsvarande 7,62 mm Nato Ball projektil.
Mer info i FMVaktuellt Nr 2 , 2002.

Strb90 Polis
Polisen har fått låna ett antal Stridsbåt 90H av försvaret och det finns även en särskild Polisversion. Polisversionen har 2 st kojplatser precis vid trappan till transportutrymmet, samt pentry, arbetsbord med dator och soffgrupp i främre delen av transporten.

Enligt vissa källor missköts båtarna av Polisen, då vårdrutinerna inom Polisen inte tas på lika stort allvar som inom Försvarsmakten.

SSRS- Svenska Sjöräddningssällskapet
SSRS har efter regeringsbeslut fått låna 3 st Strb90H från Försvarsmakten under en treårs period. (2000-2003)

Övrigt
Det finns också Strb90H med tryckkammare ombord för att ta om hand om dykare med dykarsjuka, bl.a. 802:an som ses till vänster.

Brister

Dålig strömförsörjning
Jämfört med 200-båtarna är det en försämring att Strb 90H ej har någon hjälpgenerator (en liten fristående motor som driver ett 220V-elverk inbyggd i maskinrummet) utan måste för ström förlita sig till antingen på ett fristående bullrande elverk på däck eller genom att köra styrbordsmotorn på tomgång. Detta är dels "overkill" men det är heller inte tillräckligt för mer än att driva navsystem och båtens interna radio. 220V kan inte erhållas genom båtens egna strömsystem.

Denna "snålhet" på de svenska båtarna (de norska Strb 90H har en inbyggd hjälpgenerator ) gör att förbandet får en mycket sämre uthållighet och måste röja sig i onödan, antingen genom att starta en bullrande dieselgenerator på däck, eller åka in till trossen för att få batterier laddade. Med en inbyggd ljuddämpad generator hade man kunnat producera 220V när som helst utan att röja sig. Stora delar av AMFBAT är väldigt beroende av laddade batterier av olika slag för att kunna verka (Rb, min, Grk) och denna snålhet på båten gör uthålligheten på förbandet betydligt sämre.

Ankarplacering
Norska 90 har ankaret placerat i aktern med en motordriven vinsch. Detta ger möjligheter att förtöja "på boj" även ute i terrängen, dels möjligheter att dra loss båten om tidvatten m.m. skulle göra att man fastnar. Om denna funktion skulle funnits på de svenska båtarna skulle man kunnat undvika att förstöra ett stort antal impellrar.

Internationellt

Internationellt heter båten Combat Boat 90(CB90).
En del andra stater, t.ex. Norge, Mexiko och Malaysia, har köpt in Strb90. I Malaysia används de för kustbevakning och i Mexiko för att stoppa drogsmuggling. I Norge används båtarna för att förflytta deras soldater som likt svenska AMF är utrustade med HSDS (HELLFIRE Shore Defense System). De norska båtarna har ståhöjd i transportutrymmet samt toalett.

Man kan beställa ännu starkare motorer (2x 550 kW) och då gör båten väl över 45 knop. Även interiören kan specialbetällas i olika utföranden, bl.a. med mäss, pentry, toalett och dusch.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Norsk stridsbåt 90. De norska båtarna används huvudsakligen för att förflytta deras RB17 plutoner i likhet med svenska AMF.
Foto: ©2001 Stig Ove Voll, Forsvarsnett

Fördelar 

  • Snabb

  • Rörlig

  • Relativt tungt beväpnad

  • Många användningsområden

Nackdelar: 

  • Bullrig

  • De känsliga vattenjet aggregaten går lätt sönder.

  • Aluminiumskrovet är ett dåligt skydd mot Fi eld.

  • Ingen inbygd generator för 220V el.

Video

...

Källor

Amfibiekårens Officella webbsidor
http://www.forsvarsmakten.se/amf1


Fartygskort 1997
Försvarsmakten 1997, M7745-739001


Scanias Militärfordonshistoria 1908-1997
Lars Ramstedt, Probus Förlag HB, 2000. ISBN: 91-87184-64-8

Personer:
Daniel Cederberg
Fredrik Johansson