SoldF.com


Spränghandgranat 56 - Shgr 56 - Shgr56B

Spränghandgranat m/56
Se större bildKlicka för att se större bild!
Spränghandagarant 56 med gamla handgranattändare 7
Foto: © 2002 Henrik Svensk

Fakta:

Vikt: 580 g, varv 190 g pressad trotyl
Diameter: 55 mm
Höjd: 100 mm
Tändare: handgranattändare 7(Shgr 56A),
Verkansomr: 10 m i diameter
Tid fördröjning: ca 3 s  
Förpackning: 12 st/låda som väger 9 kg.
1 pall= 54 lådor, 770 kg. 

Spränghandgranat m56 (Shgr 56) är en tidäggshandgranat avsedd för att bekämpa trupp med splitter och tryckverkan. Fördröjningstiden från att samtliga säkringar upphört till detonation är ca 3 sekunder. Granaten har en splitterverkan med dödlig utgång upp till 5 m från själva brisadpunkten, enskilda splitter kan dock förekomma ända upp till ett par hundra meter. Själva tryckverkan är bara i dess absoluta närhet. 

Granathylsan är det som sitter ytterst och den består av ett ca 1 mm tjock plåtskal. Innanför sitter ett ca 3 mm tjockt förfragmenterat sprängskal av pressad plåt, det är detta skal som ger de dödliga splitterbitarna. Sprängladdningen består av pressad trotyl.

För göra handgranaten funktionsduglig måste man skruva i en handgranattändare, den fästes i mekanismen som i sin tur skruvas fast i granatkroppen.

För att osäkra granaten måste man först dra ut säkringsringen, trycka upp säkringsbygeln (Gäller ej Shgr 56B, se nedan) och till sist släppa grepen. Det sist nämnda sker i samband med själva kastet.

Det händer att personer är väldigt nervösa när de skall kasta sitt första skarpa kast och de glömde då ibland att trycka upp säkringsbygeln på handgranattändare 7 och då briserar ej granaten när den kastats.

Detta resulterade i fredstid att man var tvungen att gå fram till den osprängda granaten och spränga sönder den med ett speciellt s.k. sprängbord.  Ett inte alltför roligt jobb för den ansvarige övningsledaren. Därför har man tagit bort säkringsbygeln på handgranattändare till bl.a. Shgr 56B, Shgr 90 och Shgr 2000.

Spränghandgranat 56B (Shgr56B)

År 2015 kom den en ny handgranattändare där säkringsbygeln är borttagen och ersatt med en sprint som man måste vrida på för att granaten skall apteras. Granaten med ny tändare benäms därför Spränghandgranat 56B (Shgr 56B)

 

 Värnrensning med Shgr

Att använda handgranater i stridsövningar är ytterst adrenalin framkallande. I vissa situationer detonerar handgranaten bara 2-3 meter från dig. Samtliga soldater vet att ett misstag från deras sida kan leda till att hela gruppen dödas/skadas, på riktigt! 
Det smäller  kraftigt, marken skakar, luften är fylld av sanddamm som knastrar mellan tänderna och jord, sand, lera regnar över dig konstant. Som gruppchef måste du ha total koll på gruppen och kastaren, så att kastaren gör rätt och att alla övriga tar skydd på rätt sätt. Vid rensning av värngångar kan du inom loppet av 2 min göra av med 8-10 handgranater samt ca 300 skott på en grupp. 
Vanligen mycket uppskattat av både soldater och övningsledare. 

Spränghandgranat m/56
Se större bildKlicka för att se större bild!
Granat apterad och klar.
Foto: © 2002 Henrik Svensk

...

Källor


SoldR Mtrl Vapen Handgranater

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101191

Soldatreglemente Gemensam Materiel (Sold Mtrl G)

Försvarsmedia 1990
M7742-101031

SäkR 2017 - 7. Handgranater och rökammunition

Länk Forsvarsmakten.se