SoldF.com

Spränghandgranat 2000

Fakta:

Vikt: 280 g, varv 90g hexotol 
Höjd:
Antal stålkulor: ca 230 st a' 2,5 mm
Antal splitter vid detonation: ca 1100 +230.
Fördröjning: 3,5 sekunder
Verkansladdning: Hexotol
Förpackning
Övrigt:

Spränghandgranat 2000 (Shgr 2000 ) är en handgranat avsedd att bekämpa trupp mha splitter- och tryck-verkan. Den är tillverkad med ett skal i plast med rutmönster för bättre grepp.

Innanmätet består av hexotol som omges av en stålspiral som ger ca 1100 splitter. Dessutom finns i toppen och botten totalt 230 st små stålkulor med en diameter av 2,5 mm. Fördröjningstiden från att samtliga säkringar har utlösts till detonation är 3,5 sekunder. 

Det dödliga verkansområdet är ca 5m i diameter, men man får splitterskador även om man befinner sig längre ifrån.  Enstaka splitter kan förekomma ända upp till 50m, vilket är betydligt kortare än de tidigare svenska granterna Shgr 56(ett par hundra meter) och Shgr 90 (100m). Detta är bra så att man inte skadar trupp man inte har för avsikt att bekämpa. Granaten har god tryckverkan i slutna rum men inte i det fria.

Precis som Shgr 90 är att det bara är två säkringar och inte tre som på Shgr 56. Säkringarna är: handgranatsringen och grepen, dvs man bara behöver dra ut säkringsringen och kasta (grepen lossnar i luften efter kastet).

...

Källor:


SoldR Mtrl Vapen Handgranater
Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101191