SoldF.com

Robot 56 BILL - Rb56

Komplett Rb 56 med lavett.
Se större bildKlicka för att se större bild!

Komplett Rb 56-system. Foto: © Bofors Missiles

Fakta:

Max hastighet: 250 m/s
V0: 72 m/s
Sluthastighet: ca 135 m/s
Avfyrningstid: 1,4 s
Flygtider:
500m = 3s, 1000m = 5,2s, 1500m = 8s,
2000m = 11s, 2200m= 13s
Skottvidd stillastående mål: 150 - 2200 m
Skottvidd rörligt mål, sidohastighet 10m/s: 300 - 2200m
Skottvidd rörligt mål, sidohastighet 15m/s: 600 - 2200m
Grupperingstid: <10 s
Laddnings- och omladdningstid: <5 s
Väderberoende: Optisk sikt till målet
Styrprincip: Halvautomatisk kollimationsstyrning (Tråd)
Verkansprincip BILL I: RSV (30 grader neråt)
Verkansprincip BILL II: Tandem RSV ( ca. 90 grader neråt)
Utlösnings av verkansdel BILL I: Zonrör eller anslagskontakt
Utlösnings av verkansdel BILL II: Zonrör optisk sensor eller anslagskontakt.
Penetration BILL II: Främre laddning: >220 mm
Bakre laddning: >510 mm.
Temperaturområde: Operativt: -30°C till +60°C
Förvaring: -40°C till +60°C
Totalvikt: 34,5 kg (Eldberedd enhet,
utskjutningsrör m. robot), 43,5 kg (med nattsikte)
Robottub vikt: 20 kg varav robot 10,9 kg Lavettvikt: 11,5 kg Nattsiktesvikt: 9 kg Dagsiktesvikt: 5 kg,
Lagringstid: 15 år
Tillverkare: BILL 1: Bofors Missiles BILL 2: Saab Bofors Dynamics


Dotted Div

Robot 56 BILL (Rb 56 BILL)(BILL = Bofors Infantry Light and Lethal anti-tank missile) är en medelavstånds anti-tank robot. Roboten är utvecklad i samarbete med den svenska Armén och anpassad för infanterisoldater. Roboten kan enligt tillverkaren slå ut alla typer av stridsvagnar (MBT, Main Battle Tank) som finns på slagfältet, även sådana med extra aktivt pansar Oavsett väder, hastighet och skydd kan robot 56 slå ut sitt mål.

Robot 56 använder OTA teknik ( Over-fly Top Attack), dvs roboten flyger över sitt mål och slår ovanifrån mot målet där skyddet är som lägst. Roboten flyger med 0,75 m över sikteslinjen och har en stridsspets med RSV (riktad sprängverkan) av oktol (HMX och TNT), som är riktad 30 grader nedåt. Oktols detonationshastighet överstiger 10 000m/s vilket gör att det aktiva pansaret inte hinner reagera och är tillräckligt för att slå ut alla moderna stridsvagnar

BILL 2 är en vidareutveckling av BILL 1 som tillverkas av Saab Bofors Dynamics. Roboten har i BILL 2 blivit utrustad med dubbla RSV laddningar för att motverka skyddet av aktivt pansar. När roboten detonerar ovan målet initieras först den främre laddningen vilken har en vinkel som gör att den skjuter sin RSV strålen på samma plats som den bakre huvudladdningen kommer att göra. Således är eventuellt skydd i form av aktivt pansar borta när strålen från huvudladdningen når pansaret.

Vidare har det blivit möjligt att ställa in olika avfyrningslägen på siktet, detta var spärrat med en liten plasthuv på BILL1. Detta innebär att man kan anpassa robotens egenskaper utifrån det mål man ska bekämpa. Det finns fyra olika lägen, dom är som följer:

Läget 1: Standard inställning. Roboten flyger 1,05 meter ovanför siktlinjen och initeras av zonrör och/eller optiskt sensor. Används för bekämpning av stridsvagnar.

Läge 2: Lätt bepansrat. Roboten flyger längst siktlinjen och endast anslagsdetonatorn är aktiv. Används för bekämpning av stridsfordon eller andra lätt/ej bepansrade fordon.

Läge 3: Mjuka mål. Roboten flyger 1,05 meter ovanför siktlinjen och initeras av den optiska sensorn med hjälp av speciella algorithmer. Använd vid bekämpning av mjuka mål som t.ex understöds grupper, kulsprutenästen o.dl.

Läge 4: Anpassat. Anpassas efter kundens krav.

Vidare förbättringar värt att nämnas är:

  • Tandemladdning.
  • Förbättrad styrningsnogranhet tack vare ett gyro som övervakar skyttens målföljning.
  • Ett extra kommando system mellan robot och sikte som höjer funktionssäkerheten vid rök och andra störande faktorer på stridsfältet.
  • Kompatibelt med BILL1.

Uppsättning

Det går mycket fort att sätta upp roboten, under 10 s för en vältränad grupp. Lavetten viker i stort sett upp av sig självt, därefter fäster man bara siktet och roboten och systemet är färdigt för avfyrning.

Avfyrning

Det är mycket enkelt att hantera Rb 56. Man siktar på sitt mål genom siktet och trycker av. Dock måste man hålla målet stadigt i siktet under hela förloppet, så att roboten som kontinuerligt uppdateras med information från siktet vet vart målet befinner sig.

Avfyrning skarp robot 56
Se större bildKlicka för att se större bild!
Avfyrning med Rb 56. Foto: ©2000 Thomas Borrenmo

Siktesprocessorn innehåller en simulerad modell av förloppet och tar således över roboten den första biten av avfyrningen, sedan matas roboten fortlöpande med måldata genom en tråd som sitter fäst i roboten. Detta ger roboten en väldigt hög träffsäkerhet och gör den säker mot alla typer av störningar. Träffsäkerheten är över 95%.

Användningsområden:

De flesta förband är utrustade med Rb 56. Vapnet är lätt att bära med sig och kan oftast monteras på närmast tillgängliga fordon. Exempel på användningsområden; somliga PBV:er, infanteri- och jägar-soldater i Armén samt även fallskärmsfällda Fällskärmsjägare.
Roboten kan med fördel användas mot små båtar, bilar, lastbilar, bandvagnar, stridsfordon och stridsvagnar.


Soldat med Rb 56 på ryggsäcken. Foto: ©2000 Johan Jacobsson

AutoDestruktion

AD kan fås om:
1. Uteblivna styrtrådsignaler > 2 sek
2. Roll eller gir vinkel > 30 grader > 0.05 sek

AD fås oftast ca 500m ut i banan vid skarpskjutningar, beror för det mesta på sen inmätning. Sen inmätning kan fås genom att skytten blir störd av damm som virvlar upp efter utskjutningen. Det kan också bero på att skytten är för nervös och inte häller kvar riktpunkten mot målet, utan försöker att istället hitta roboten.

Nattsikte

Nattsiktet är ett värmekänsligt IR-sikte.
JOULE-THOMSON systemet ger IR-siktet en kylning ner till -196°C. Systemet fungerar som så att luft trycks genom ett smalt kopparrör med högt tryck, på så vis får eftersträvad kyleffekt redan efter ca 15 sek.

Avfyrning skarp robot 56
Se större bildKlicka för att se större bild!
Avfyrning i mörker med skarp Rb 56.
Foto: ©1999 Lennart Fjellman

För att kunna se IR-strålarna som ett fordon sänder ut måste man använda ett specialglas. Linsen på IR-siktet är överdraget med grundämnet Germanium, vilket är mycket ömtåligt för repor

Siktet har en förstoring på 1X, och har en värmekänslighet på 0.1°C på 1000m.

 

Exempel på grupperingar

Rb 56 på 11-11
Se större bildKlicka för att se större bild!

Rb 56 monterad på 11-11bil. Foto: © Andreas Zetterlund.

Rb 56 på 11-11
Se större bildKlicka för att se större bild!

Rb 56 monterad på 11-11bil. Foto: © Andreas Zetterlund.

Rb 56 på 11-11
Se större bildKlicka för att se större bild!

Rb 56 monterad på 11-11bil. Foto: © Andreas Zetterlund.

Rb 56 i värn i vintermiljö
Se större bildKlicka för att se större bild!

Rb 56 i vintermiljö. Foto: ©2000 Johan Jacobsson

Rb 56 system. Foto Johan Jacobsson
Uppsatt Rb 56-system. Foto: ©2000 Johan Jacobsson

Robottub

robot i transportförpackning
Foto: © Bofors Missiles

Dimensioner
Med ändhuvar: Längd: 1375 mm, Diameter: 350 mm, Vikt: 20 kg
Utan ändhuvar: Längd: 1175 mm, Diameter: 220 mm Vikt: 18 kg

Robotprojektil Dimensioner:

Längd: 900 mm Diameter: 150 mm Vikt: 10,9 kg

Lavett

lavett
Foto: © Bofors Missiles

Kompensering för marklut max
Medlut: 10 grader, Motlut: 20 grader, Sidlut: +/-15 grader
Riktområde Höjd:+/- 10 grader, Sida:+/- 45 grader
Eldområde från markplan till lagring mellan centrumrör och siktdämpare: 0,6-0,8m
Dimensioner
Transp.läge:
Längd: 1070 mm Höjd: 500 mm Bredd: 310 mm
Utfällt: Bredd 1120 mm Vikt: 11,5 Kg

Dagsikte

dagsikte
Foto: © Bofors Missiles

Förstoring: 8x Synfält sida: 110 Streck(mrad)
Synfält höjd: 70 Streck(mrad)
Dimensioner inkl stötskydd:
Längd: 350 mm, Bredd: 220 mm, Höjd: 260 mm, Vikt (inkl transp.låda): 5 kg

Nattsikte

nattsikte
Foto: © Bofors Missiles

Förstoring: 1x Vikt: 9 kg Vämekänslighet: 0.1° C på 1000 m

Transp.Låda

Längd: 435 mm, Bredd: 310 mm, Höjd: 340 mm, Vikt 3,9 kg

Video

...

Källor

Samtliga uppgifter är inhämtade från offentliga broschyrer och webbplatser från Försvarsmakten samt tillverkaren Bofors.

Utdrag ur PM SS NORD 94-09-21