SoldF.com

Robot 17 - Rb17

Robot 17 avfyrning
Se större bildKlicka för att se större bild!
Robot 17 under avfyrning, bild från Bofors AB

Fakta:

Max hastighet: 450 m/s (1,3 Mach)
Max skjutavstånd: ca 8 km

Robotgruppens materiell
Robot: 48 kg
Robotlåda: (tom): 23 kg (med robot): 71 kg
(lådan flyter i vatten även med robot)
Överlavett: 26 kg
Underlavett: 22 kg
Avfyrningskontroll: 12,79 kg
Safe/armbox: 3,0 kg
Kabelrulle: 8,52 kg
Batteri: 10,8 kg/st
Pris: skarp: ca 300 000 kr/robot, Övningsrobot : ca 30 000 kr (flyger iväg ett par hundra meter och har ingen sökare)
Tillverkare: Rockwell International, Bofors Missiles, Boeing, Litton

Belysargruppens materiell:
Belysare: 11 kg, Nattsikte: 7,3 kg, Batteri: 10,8 kg/st
Lagringstid: 10 år, förlängningsbar till 20 år (testad på 10 år och 15 år )

Robot 17 (Rb 17) är en sjömålsrobot med god precision ämnad att verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska pansarvärnsroboten HELLFIRE som vidareutvecklats av Bofors för att kunna verka mot sjömål samt transporteras och avfyras på land. Systemet, som ingår i Amfibiekåren (AMF), kallas HSDS (HELLFIRE Shore Defense System).

Robot 17
Se större bildKlicka för att se större bild!
Sprängskiss

I det svenska försvaret bärs roboten för hand av amfibiesoldater som landsätts med stridsbåt (Strb 90H) på öar i skärgården och det är unikt. Roboten kan också avfyras från alla möjliga fordon såsom helikoptrar, båtar/fartyg och stridsfordon.

skarp rb17
Se större bildKlicka för att se större bild!
AMF-soldat vid skarp Rb17 grupperad i skärgården.

Bakgrund

HELLFIRE är från början utvecklad av Rockwell. Sjömålsvarianten som är en vidareutveckling av den ursprungliga pansarvärnsroboten är ett samarbete mellan Bofors Missiles och Boeing. Det som skiljer pansarvärnsroboten mot sjömålsvarianten är hur själva verkansladdningen och hur navigeringsdatorn uppträder.

Robot 17
Se större bildKlicka för att se större bild!
Märkplåt på Rb 17.

Bofors har utvecklat den speciella antifartygsstridsspetsen, avfyrningsrampen (lavetten) och robotlådan.

Robot 17 i robotlåda
Se större bildKlicka för att se större bild!
Skarp Rb17 i robotlåda

Belysaren

Laserbelysaren som belyser målet kan positionernas vid avfyrningsplatsen, men kan lika gärna vara placerad på ett helt annat ställe. Målet belyses med en frekvenskodad, smal högenergi laserstråle som robotens lasersökarenhet letar rätt på och sen följer till sitt mål.

Belysarenhet
Se större bildKlicka för att se större bild!

Laserbelysaren i närbild inkopplad och klar (vy bakifrån). Denna har både värmekamera (höger) och laserbelysarenhet (vänster).

skte belysare Robot 17
Se större bildKlicka för att se större bild!
Vy på mål genom belysarens sikte.

Belysare
Se större bildKlicka för att se större bild!
Belysare på övning i Norge.
Foto: ©2001 Christian Fougner, Forsvarsnett

Organisation

Robotplutonen i AMF består 3 eldenheter som i sin tur är uppdelade i robot- och belysargrupper.
En belysargrupp består av 4-5 man som förflyttar sig med en G-båt, de visar in robotar från en eller flera robotgrupper mha av sin laserbelysare. Robotgruppen består av 9-10 man och förflyttar sig med Stridsbåt 90H. Hela robotplutonen grupperar framskjutet längs fiendens troliga framryckningsväg, på så sätt kan man snabbt öppna eld när/om fienden visar sig. Belysargruppen kan leda in robotar från tex en attackhelikopter. Försök har gjorts med amerikanska AH-64:or. Dessutom kan belysargruppen leda in annan indirekt eld från div förband.

Robot 17 grupp
Se större bildKlicka för att se större bild!

Robotgrupp under framryckning. Fr.v. Överlavett, underlavett, Ra-180(sist). OBS roboten i sin låda i mitten.

Att gruppera robotarna och belysarenheten går mycket snabbt, ca 5 minuter från dess att man kommer på plats tills enheten är färdig att avge eld. Väl intrimmade grupper grupperar på under 3 minuter.

Upprättning av Rb17
Se större bildKlicka för att se större bild!
Upprättning av Rb 17. Framför lavetten ligger roboten i sin låda.

Robot träs i lavett
Se större bildKlicka för att se större bild!
Slutligen fästs själva roboten på lavetten.

Robot 17 eldberedd
Se större bildKlicka för att se större bild!

Rb17 i beredd att avfyras.

Avfyrnings scenario

 1. Välj avfyrningsterräng med god maskering.
 2. Säkerställ att marken inte sluttar mer +/- 10° åt något håll.
 3. Placera kontrollenheten så att den befinner sig på behörigt säkerhetsavstånd.
 4. Vik ut benen på underlavetten och placera ett av de tre benen i den tänkta avfyrningsriktningen.
 5. Sätt fast överlavetten på underlavetten och lås fast.
 6. Anslut alla elkablar.
 7. Säkerställ att säkra/osäkrings-enheten är ställd på läge SAFE.
 8. Öppna robotlådan och ta bort locket. Res roboten i undre delen av lådan och för in den på fästet framifrån och för den bakåt. Var minst 3 personer.
 9. Säkerställ att den sitter fast ordentligt och att alla kontakter får bra anslutningsyta.
 10. Genomför Built-In-Test (BIT)
 11. Välj önskat avfyrningsmetod beroende på läget.
 12. Genomför avfyrningsprocedur. (nedräkning - ELD!)

Internationellt och framtid

Norge har nyligen köpt in över 350 st HSDS. Precis som i Sverige används Stridsbåt 90H som förflyttningsmedel. 6 år av tester krävdes. Norrmännen använder en belysare tillverkad av Litton Industries. Flera tester genomfördes med skjutavstånd mellan 6000 och 7300 meter och i varierande väderförhållanden med mycket goda resultat.

I andra länder används roboten mest som beväpning på attack-helikoptrar vilket den ursprungligen är utvecklad för. Mest känd är den för att sitta på den amerikanska attackhelikoptern AH-64 Apache samt på fordonet Hummern (HMMWV). Amerikanarna använde roboten flitigt under Kuwait kriget då de besköt Irakiska stridsfordon med HELLFIRE-robotar från sina Apache helikoptrar. En ny version är under utveckling kallad Brimstone som anpassad för stridsflyg, bla Eurofighter, där Marconi har gjort en millimeter vågradar-enhet. Mer info om det finns på Boeings site, sök på Brimstone.

Video

...

Källor

Jane´s
Hellfire robotens utveckling. (Väldigt bra och omfångsrik info)

Alla uppgifter är inhämtade från offentliga broschyrer, tidningar och webbplatser från Försvarsmakten samt tillverkare såsom Boeing, Bofors och Rockwell.