SoldF.com

Radio 180/480 DART 380 - Ra180

Soldat med Ra180 och DART 380
Se större bildKlicka för att se större bild!
Radio 180 monterad på ryggsäcksmes och DART 380
Foto: ©1996 Per Karlsson

Fakta

ALLMÄNT
Moduleringstyp:
KLAR FM (frekvensmodulering) SKYDD MSK (Minimum Shift Keying, dvs frekvensskift)
Telefoni: Analogt eller digitalt
Data: 30 tkn/s, 16 kBit/s
Frekvensområde: 30,000 - 87,975 MHz
Kanalseparation: 25 kHz
Antal kanaler: 2 320 st
Antal förinställbara kanaler: 8 st
Fjärrmanövrering: Alla funktioner utom på/av och mottagen signalnivå.
Tillverkare: LM Ericsson
Pris:
ca 100 000kr inkl DART

Radio 180
Vikt:
ca 10 kg (med tillbehör)
Uteffekt: Lågläge: 0,025 W, Normalläge: 5W
Räckvidd: 5 W, normalantenn Ca 8 km,
5 W, marschantenn Ca 4 km
Strömförsörjning: Batteri 12 V 5 Ah, eller med ström-försörjningsdon Ra 180 från fordonsnät 10-32 V
Drifttid: Ca 10 h vid -10°C och S/M-förhållande 1:9,
kortare tid när DART 380 strömförsörjs av Radion

Radio 480 (Ra 180 Mobil)
Vikt:
ca 17 kg (med tillbehör)
Uteffekt: Lågläge: 0,025 W, Normalläge: 5W. Högläge: 50W
Räckvidd: 50 W, fordonsantenn Ca 20 km
50 W. högantenn 2 Ca 30 km
Strömförsörjning: fordonsnät 20-32 V

DART 380

Meddelandelängd: Max 200 tkn/meddelande
Vikt: ca 2,5 kg

Minnesladdare 180
Antal lagrade nätprogram: Högst 12
Strömförsörjning: 12 V från Ra 180/480
Vikt: 0,4 kg

Radio 180, Radio 480, DART 380 (Ra 180, Ra 480, DART 380) är en modern radio med hoppande frekvens och krypto, tänkt att fungera även i en telestörd miljö. Man kan sända både digitalt (data) och analogt. Till Ra 180 kan en textmaskinsenhet, DART 380, anslutas. Mha DART 380 kan man skicka textmeddelanden om max 200 tecken i fördefinerade formatmallar, ungefär som SMS på civila mobiltelefoner. En fordons enhet Ra 480 kan anslutas för att använda radion i fordon Ra 180 med DART 380 kan även fjärrstyra andra Ra 180 enheter via speciella nätprogram.

Ra 180 ersätter de betydligt äldre och tyngre Ra 145/146 ute på trupperna i fält. Normalt har varje pluton en Ra 180 och Ra 135 på grupperna. Ra 180 kan kommunicera med bl.a Ra 145/146, Ra 135 och Ra 421/422, dock så måste man då köra utan kryptering eller frekvenshopp då de äldre radiorna inte har dessa finesser.

Ra 180/480 är tänkt att användas i en telestörd miljö där fienden försöker försvåra och avlyssna vårt samband. Som motmedel mot det finns frekvenshopp inom hela frekvensområdet och krypto. Hopphastigheten på frekvenshoppen är så pass hög att effekten från ev störsändare skall kraftigt minskas samt att det bli svårare att pejla in radion. För att undgå avlyssning använder sig Ra 180/ 480 krypto för både telefoni och data.

Radio 180
Se större bildKlicka för att se större bild!

Ra 180 monterad med handmikrotelefon samt marschantenn.

Bärbar och Mobil

Det finns två versioner av Ra 180: Ra 180 Bärbar och Ra 180 Mobil.

Ra 180 bärbar består av sändtagare, antenn och handmikrotelefon samt tillbehör. En hörtelefon (hörlur, headset) kan fästas på huvudet med läderremmar vilket underlättar under bl.a marsch. Radion kan med enkelhet monteras på en ryggsäcksmes med hjälp av en särskild fästplåt.

Ra 180 mobil består av sändtagare, fordonsenhet 480 och tillbehör.

panel Ra 180
Se större bildKlicka för att se större bild!

Radioenheten har ett teckenfönster i vilket 8 tecken kan visas åt gången. Här kan man bl.a kolla batteristyrka, frekvens och andra inställningar.

Radion använder digital överföring med en datasignalerings-hastighet av 16 kbit/s. Vid telefoni används sk Deltamodulering.

Ra 180 Mobil (Ra 480)

Ra 180 mobil är en Ra 180 placerad i en fordonsenhet 480 som innehåller ett effektsteg om 50 W. Till Ra 180/480 kan minnesladdare 180 användas för hantering av kanaldata (nätprogram). För tillfälligt fordonsmontage av Ra 180 används strömförsörjningsdon 180 och fordonsantenn 2, K.

Radio 480
Se större bildKlicka för att se större bild!

Ra 180 Mobil med Ra 480 och DART 380
Foto: ©1996 Pär Johansson

DART 380

DART 380
Se större bildKlicka för att se större bild!

DART 380 är en kombinerad datarapporteringsterminal och fjärrmanöverenhet till radiosystem 180/ 480. Med DART 380 kan man skapa, sända och ta emot textmeddelanden. Man kan likna det med civila mobiltelefoners SMS meddelade. DART:en har dock en fördel och det är att det finns många färdiga formatmallar att använd till sina meddelanden samt fullständigt tangentbord. DART kan lagra upp till 25 mottagna meddelanden med längden 200 tecken. Den LED upplysta displayen kan visa 16+8 tecken.

DART 380 kan också användas som enhet för nätprogramgenerering, för fältmätberäkningar eller anpassare för yttre datautrustning. Man kan ansluta en skrivare för att kunna skriva ut de avsända/mottagna meddelandena och även de skriva nätprogrammen.

DART 380 strömförsörjs från en batterilåda 307, samma batterilåda som används i bla Ra 135, eller från den radiostation som den ansluts till. Om DART 380 ansluts med tvåtråd (teletråd t.ex. 1000 DL), måste den strömförsörjas från egen batterilåda. DART 380 har fem olika funtionslägen. Mer information om detta kan läsas i Sold Mtrl Tele där även de grundläggande handgreppen beskrivs.

TS 9000

Ra180 kan anslutas i Telesystem 9000 vilket gör att du kan ringa upp vanliga telefonnummer via radion genom försvarets egna televäxlar som i sin tur kan anslutas till det civila telenätet. Du kan även bli uppringd från en vanlig telefon.

Kryptonycklar och minnesladdare

För att ställa in kryptering krävs att man synkar klockan i radion samt matar in massa olika krypteringsnycklar. Dessutom måste man vara mycket varsam med hanteringen av nycklar då det är en hemlig handling. Så fort radion lämnas måste man nollställa den för att sedan mata in igen. Detta kan bli mycket jobbig. Ungefär som att tömma din egen mobiltelefon så fort du lämnar den. Motsv säkerhet som Pinkod finns inte. Ej heller något liknande simkort.

Istället har man något som kallas minneladdare som bara den är som en Ericsson mobil från 1994 i aluminium. I den kan man lagra kanaldata, men den måste programmeras i ett särskilt läge och kan ej bara ta befintliga kanaler.

...

Källor

SoldR Mtrl Tele
SoldR Mtrl Tele

Försvarsmedia, 1996
M7742-101061