SoldF.com

Pansarvärnspjäs 1110 Avvecklad

Pvpjäs i eldställning
Se större bildKlicka för att se större bild!
Pansarvärnspjäs i eldställning
Foto: ©2001 Försvarsmakten

Fakta: Pvpj 1110 (Avvecklad)

Pansarvärnspjäs 1110
Kaliber: 90 mm
Längd: 3691 mm
Bredd (spårvidd): 1150 mm
Höjd (i eldläge): 470 - 870 mm
Vikt (totalt): 260 kg
Vikt (eldrör): 125 kg
V0: 700 m/s
Räffling: 56 räfflor, högervridna
Sikte: Optiskt med streckplatta,
400m, 600m, 800m och 1000m

Reservsikte: Korn och hålsikte,
Eldhastighet: 6 - 8 skott/min


Pansarvärnspjäs 1110 (Pvpj 1110) är numera avvecklad ur Försvarsmakten. Det kan dock vara intressant att känna till en del om vapnet ändå.

Pvpj1110 är i princip ett förstorat Granatgevär 48(Grg), dvs ett rekylfritt pansarvärnsvapen konstruerat enligt bakblåsprincipen. Eldröret är sålunda öppet baktill och vapnet avfyras genom sidantändning.

Pjäsens eldrör är upphängt i en kulled kring vilken såväl höjd- som sidriktning sker. Eldröret riktas in med två handtag. Det främre - greppet - är försett med ett låshandtag varmed kulleden kan låsas. Det bakre - kolven - är fäst på underbeslaget som innehåller främre avfyrningsdelen.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Pansarvärnspjäs monterad på bandvagn (Pvpjbv 2062)
Foto: ©2001 Försvarsmakten

Kulleden är fästad på en pivåbygel som är lagrad på en höj- och sänkbar hjullavett. Pivåbygel med eldrör kan frigöras från hjullavetten och överflyttas till en särskild lavett t.ex på fordon, i pulka eller i en utbyggd ställning. Hjullavetten har en platta mot vilken skytten stödjer armbågarna. Lavetten stöds av ett lavettben som kan låsas i olika lägen med hänsyn till marklutningen. Lavettbenet tjänstgör även som dragstång.

Inskjutningsvapen 5110

Inskjutningsvapen 5110
Kaliber: 7,62x51 mm NATO
Vikt (laddat): 4,3 kg
Magasin: 20 patroner, löstagbart
V0: 800 m/s
Räffling: 4 räfflor, högervridna

På eldrörets ovansida är ett inskjutningsvapen fastsatt i två kilspår. Inskjutningsvapnet är halvautomatiskt och laddas med ett magasin om 20 patroner. Vapnet är anpassat så att kulbanan blir så lik huvudvapnets som möjligt.

Inskjutningsvapen 5110 är ett modifierat Automatgevär m/42 som har konverterats till kaliber 7,62mm.

Riktmedel


Se större bildKlicka för att se större bild!
Riktintrumentets streckplatta
Bild: ©1972 Försvarets Materielverk

Pjäsens riktmedel är fästa med beslag på eldrörets vänstra sida. De består av ett avtagbart riktinstrument samt reservriktmedel - hålsikte och korn.

Riktinstrument utgörs av en kikare med inbyggd streckplatta och är fästat med en laxfotskoppling vid eldröret och låst med ett vred. Nyare riktinstrument har ett hus för en utbytbar torkpatron som har till uppgift att absorbera den fukt som kan tränga in i instrumentet. Alla riktinstrument har tritiumbelysning av streckplattan.

Ammunition


Se större bildKlicka för att se större bilder!
Spårljuspansarspränggranat m/62
och Patronhylsa m/59
Bild: ©1972 Försvarets Materielverk

Spårljuspansarspränggranat m/62
Genomslagsförmåga: 380 mm
Vikt: 10,7 kg

Spårljuspansarspränggranat m/77
Genomslagsförmåga: 500 mm
Vikt: 11,2 kg

Spårljuspansarspränggranat m/84
Genomslagsförmåga: 800 mm
Vikt: 10 kg

Spårljusövningsggranat m/62
Genomslagsförmåga: -
Vikt: 10,7 kg

Pjäsen använder samma granater som lågtryckskanonen i Infanterikanonvagn 91, Ikv 91. Dock kan inte PvPj 1110 skjuta den Spårljusspränggranat som Ikv 91 använder.

Granaterna är pilformade och fenstabiliserade. Slpsgr m/62 har elektriskt tändsystem som briserar granaten när höljet deformeras och kortsluter distansorganet. Slpsgr m/77 och m/84 har anslagskontakt.

Granaterna är alla laddade i patronhylsa m/59. Patronen har en bakplatta som splittras vid avfyrning och följer med krutgaserna ut genom bakstycket. I patronens bakkant finns en styrfläns med tändhatt. Styrflänsen ser till att patronen bara kan föras in helt i patronläget om tändhatten är vänd mot slagstiftet i eldrörets kant.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Pansarvärnspjäs 1110
Bild: ©1972 Försvarets Materielverk

Fördelar:

  • Robust och tålig
  • Låg profil i eldställning
  • Modern ammunition har god genomslagsförmåga

Nackdelar:

  • Oerhört tung och klumpig
  • Kort räckvidd
  • Endast en granattyp fanns tillgänglig, Slpsgr

Video

Baltstaterna fick ärva svenska pansarvärnspjäser på 1990-talet, som används i denna video från Litauen år 2012.

Källor

Sidan är skapad av: Johan "Eskil" Fredriksson


9cm pvpjäs 1110 - beskrivning
Försvarets materielverk - Armématerielförvaltningen 1972
M7786-001170 - BESKR 9CM PVPJ 1110

Provisorisk beskrivning av 9 cm pansarvärnspjäs 1110
Försvarets materielverk 1960