SoldF.com


Piranha III 10x10 Armoured Sensor Vehicle


Se större bildKlicka för att se större bild!
Foto: © MOWAG

Fakta

Längd: 9,6 m
Bredd: 2,6 m
Höjd: 3,8 m
Vikt: 19 ton
Beväpning: Kransmonterad KSP 58 för självförsvar.
Max
Hastighet: 100 km/h.
Motor: Scania DSJ9-48A, Diesel, 400 hk, 1600 Nm.
Besättning: 6
Övrigt: 8 tons Winch, NBC-skydd genom övertrycksfläktar.

Tillverkare: MOWAG, SAAB Systems (fd Ericsson Microwave), mfl.

Piranha III 10x10 Armoured Sensor Vehicle skall ingå i de rörliga amfibieförbanden där uppgiften blir spaning mot luft- och kustmål. Fordonet och masten är tillverkad av det Schweiziska företaget Motorwagenfabrik AG (MOWAG) och radarn är utvecklad och tillverkad av Ericsson Microwave Systems (EMW).

Radar

Radarmasten består av en tvådelad hydrauliskt manövrerad mast som har två lägen att verka från; 10 respektive 15 meter. Att fälla ut masten tar cirka tre minuter och att fälla ihop cirka två minuter. För att öka stabiliteten hissas hela fordonet upp på fyra stycken hydrauliska stödben.


Se större bildKlicka för att se större bild!
10 metersläge
Foto: © MOWAG


Se större bildKlicka för att se större bild!
15 metersläge
Foto: © MOWAG

Själva radarn ingår i ArtE (ArtillerieldlEdningssystem) 740-systemet där radardelen består av en Ericsson Giraffe CD (Coastal Defence) för luft och markövervakning. Radarn är utvecklad för att upptäcka både föremål i luften och på vattnet och den kan se skillnad på små och stora mål.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Masten i transportläge
Foto: © MOWAG

Utvecklingsarbetet av radarsystemet (ArtE 740) har pågått sedan våren 1998 och beräknas vara klart under senare delen av 2002 då leverans av sex vagnar, inklusive en träningsvagn, väntas ske.

Fordonet

Fordonet är ett femaxlat hjulgående bepansrat fordon som driver på samtliga 10 hjulen. Piranha är namnet på en serie hjulfordon som tillverkas av den schweiziska firman Motorwagenfabrik AG, MOWAG. Detta är den tredje generationen Piranhavagnar och den finns i hjulalternativen 6x6, 8x8 och 10x10. En uppsjö av olika beväpningsalternativ och torn finns också.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Piranha III 10x10 med 40 mm torn fån Bofors.
Foto: © MOWAG

Svenska Försvarsmakten har köpt in två olika versioner av vagnen; Piranha IIIC 10x10 Armoured Sensor Vehicle som är radarvagnen och Piranha IIIC 10x10 Armoured Command Vehicle som är en ledningsvagn.

Försvarsmakten har valt att använda Scania DSJ9-48A motorer om ca 400 hk som drivkälla i vagnarna, annars finns andra motorer som alternativ. Kraftöverföringen sker genom en ZF ECOMAT 7HP 600-automatlåda med sju växlar framåt och en bakåt.

Däcken har dimensionen 335/80 och de är utrustad med CTIS (Central Tyre Inflation System), dvs. central däcktryckskontroll som kontrollerar däcktrycket var trettionde sekund. Detta underlättar terrängkörning väsentligt.

Övrigt

Besättningen sitter skyddat mot både splitter och finkalibrig eld, även mot NBC-anfall med hjälp av ett övertryckssystem som filtrerar 170 kubikmeter luft per timme.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Bakre utrymmet redo för montering av apparatur.
Foto: © MOWAG

Besättningen har gott om utrymme i den 14 kubikmeter stora vagnen som har luftkonditionering och en APU (Auxilary Power Unit) på 40 kW som ser till att strömförsörja all utrustning.

Källor

Sidan är producerad i samarbete med Tomas Aronsson

Motorwagenfabrik AG
Tillverkare och utvecklare av själva av vagnen.
Många bilder på övriga beväpningsalternativ och modeller inköpta av andra försvarsmakter.

Army technology
Här finns tillverkarnas temasidor om Piranha III

SAABs sida om CMS Arte 740 - Combat Management System for Arte 740