SoldF.com

Granattillsats 40 mm Ak

M203
Se större bildKlicka för att se större bild!

40 mm Granattillsats Colt M203
Foto: ©2002 Lennart Fjellman

Fakta

Colt M203
Kaliber: 40 x 46 mm
Vikt: 1,63kg (laddat)
Längd: 385mm
Sikte: Hålsikte stolpkorn, inställbart i 50m intervall från 50 till 350 m.
V0:
84m/s (40 GSGR)
Praktiska skjutavstånd: 150m (Punktmål), 350m (ytmål)
Max skjutavstånd:
400m
Visirlinje: 138 mm
Antagen i FM: 1992 (Ak 5), 1997 (Ak 4)
Tillverkare: Colt’s Manufacturing Company Inc., USA.

Granatillsats 40 mm Ak, Colt M203, är en granattillsats som fästs på soldatens personliga eldhandvapen. I Sverige används den på Ak 4 och Ak 5. Väldigt många länder, framför allt inom NATO, använder M203 som granattillsats.

Ak4 med 40 mm Granattillsats.


Ak5 med 40 mm Granattillsats.

 


Se större bildKlicka för att se större bild!
Ak 5 med granattillsats med uppfällt sikte.
Ak 5:an har här löskjutningsanordning fäst på vanliga pipan.


Se större bildKlicka för att se större bild!
US Navy Seals' M4 carbine med granattillsats M203
Foto: ©1998 Henrik Svensk

Ganska nyligen har Försvarsmakten köpt ett antal granattillsatser köpts in till Ak 4, men det är osäkert om de kommer att tilldelas Hemvärnet. Än så länge används de av Stadsskytteförband som har Ak4. Det danska hemvärnet har sedan en tid M203 på vissa av sina vapen.

Bakgrund

M203 utvecklades för lösa problemen man hade i USA med M79 geväret som är ett dedicerat gevär enbart för 40 mm granater. Genom att ha en tillsats istället för ett extra gevär blir vapnet lättare att medföra samt att skytten både kan vara 40 mm granat och vanlig skytt.


Se större bildKlicka för att se större bild!
US Navy Seals' M79 40 mm Grenade Lanucher
Foto: ©1998 Henrik Svensk

Genom att göra en tillsats som passar (enl. tillverkaren) på alla automatkarbiner kan fler män i varje grupp ha tillgång till granater. 40 mm granater täcker väl in det område som uppstår mellan den indirekta elden och vanliga handgranater, dvs ca 10-250 m.


Se större bildKlicka för att se större bild!
AMF-soldat med Ak 5 med granattillsats M203
Foto: ©2001 Stig Ove Voll, Forsvarsnett

Ammunition

Granattillsatsen skjuter en 40 mm projektil som laddad antingen med en spränggranat, med ungefär samma verkan som en handgranat, eller en pansarspränggranat med RSV (penetrerar 50-70 mm). Det finns ett stort antal olika ammunitionstyper i 40 mm klassen på den internationlla marknaden, bla tårgas, rök, lys, hagel, gummikulor, punch bags, mfl.


Se större bildKlicka för att se större bild!

 t.v. Övning 40 GÖVNGR t.h. Skarp 40 GSGR.
Foto: ©1996 Per Karlsson

Många användningsområden

Genom den stora arsenal av olika granater i 40 mm-klassen kan en granattillsats vara lösningen i fredsoperationer där det primära inte är att försätta en kombattant ur stridbart skick utan upplösa/bekämpa argsinta folkmassor/demonstrationer, etc. Tyvärr ligger Sverige och Försvarsmakten en bit efter våra grannländer inom NATO inom detta område. Vår utrustning är endast framtagen för krig, dvs att döda och allvarligt skada en fiende. Ingen modifiering av själva tillsatsen behövs utan enbart inköp av erforderliga granater krävs vilket gör en lösning med 40 mm granattillsats blir mycket billig då vapnen redan finns inom organisationen. FMV tittar för närvarande på lösningar med icke dödande vapen, Non-Leathal Weapons. Något jag tycker är en självklarhet i den typen av fredsbevarande uppdrag som Sverige skickar trupp till.

Video

Källor:


SoldR Mtrl Vapen 40 mm Granattillsats ak

Försvarets Materielverk och AerotechTelub Information och Media AB, 2001, M7742-101181

Mr.40 mm Randy Shivak
Väldigt bra sida om 40 mm vapen med ett otroligt kunnigt forum.

Colt's faktasida om M203
Law Enforcement M4 carbine med M203 samt fakta hos Colt

Gun's World sida om M203
Detaljerade inscannade bilder ur instruktionsböcker med bl.a siktet, handgreppen etc. Även "Trouble Shooting".