SoldF.com

Föreningar och organisationer.

Här finns länkar för dig som vill engaera dig aktivt i någon frivilig organisation eller andra typer av föreingar som rör intresset för Sveriges försvar.

Frivilligorganisationer

Frivilligutbildning.se
Samlingssida för både militära och civila frivilligorganisationer.

HV Hemvärnet

FMCK Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)

FAK Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)

SLK Svernska Lottakåren (SLK)

Försvarsutbildarna (f.d. FBU)
Seriösa och givande veckokurser oftast ledda av yrkesbefäl.

SBK Svenska Brukshundsklubben (SBK)
FFK Frivilliga Flygkåren (FFK) SRK Svenska Röda Korset (SRK)
FRO Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Bilkåren Sveriges Bilkårers Riksförbund
fd Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR) som numera även tar in män.

FVRF Flygvapen-frivilliga (FVRF)

SVK RF Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF )

Föreningar

AFF Allmäna Försvars Föreningen
AFF deltager aktivt i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten genom att anordna föredrag, diskussioner och seminarier.

MTF Militärtekniska Föreningen (MTF)
Arrangerar föredrag och besök av/hos Försvarsmakten, FMV, försvarsindustrin, mfl. Ger ut tidningen Militärteknisk tidsskrift.

KKRVA Kungliga Krigsvetenskapsakademin (KKRVA)

Logga Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar
Här finns massor av intressanta föreningar och länkar till museer och evenemang.

SMKR - Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) organiserar de militära kamratföreningarna i Sverige och företräder dem inför Försvarsmakten och övriga delar av samhället.

FÄLTJÄGARE I STOCKHOLM
En militär kamratförening stiftad 1947 med anknytning till Kungl. Jämtlands fältjägarregemente, I 5, Fältjägarbrigaden, Jämtlands försvarsområde, Fo 22, Jämtlandsgruppen och Fältjägargruppen

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)
En frivillig försvarsorganisation med statligt stöd. År 1955 bildades Förbundet för Personalvårdsutbildning inom det militära försvaret.

 

Hemvärnet

HvSS Hemvärnets Stridsskola (HvSS)
Här kan du läsa om Hemvärnetsstridsskola och i deras kurskatalog.

HV Hemvarnet.se
Startplatsen när man söker information om de olika hemvärnsförbanden och hemvärnsmusikkårerna i Sverige.

HV Hemvärnet
Hemvärnets officiella sida med massvis av info och bilder.

Civila

Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet arbetar inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad. Genom korta kurser till allmänheten för vi ut kunskaper om hur man klarar till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller längre tids isolering. Praktiska tips och råd på Webbsidan!