SoldF.com

Larmmina 2B


Se större bildKlicka för att se större bild!

Fakta:

Höjd: 61 mm
Hölje: Plast
Vikt: Mina: 55g, snubbeltråd: 43 g, totalt: 98g
Sprängämnets vikt: 3,5g+17g (vissel och lyssats)
Verkan: Visselsats ca 5 sekunder, ljussignal ca 12 sekunder
Tändmedel: Eltändare eller slagtändare
Utlösningskraft: 5 N (ca 0,5 kg). Varierande beroende på hur man dragit snubbeltråden, dock oftast mycket liten.
Övrigt: Ometallisk konstruktion.
Förpackning: Ask om 1 mina. Låda om 36 minor, 7 kg. Pall om 24 lådor, 190 kg


Dotted Div

Larmmina 2B indikerar i genom ljus och ljud om någon utlöser minan. På så vis kan man förvarnas om någon närmar sig. Vanligtvis minerar man sin förläggningsplats eller något objekt man bevakar med hjälp av larmminor. Minan används mycket under övning i fredstid för att simulera andra typer av minor eller enbart som larmmina.

Ljudet är likt det från civila sk Häxpipor och den har ett brinnande rött sken. Minan brinner ut efter ca 12 sekunder.
Eltändpärlan i larmminan är av samma typ som elsprängpatron 4.

Handhavande:

Uppsättning: (inom parentes avser elutlösnings alt.)
1. Montera fästet med spik, fästrem eller snubbeltråd.
2. Tryck in och vridfast minkroppen på fästet.
3. Fäst snubbeltråden i bortre fästpunkten. (Drag ut tändkabeln)
4. Fäst märlan över snubbeltråden. (Anslut tändkabeln till minans eltändare)
5. Fäst snubbeltråden i utlösaren. (Koppla tändkabeln till tändapparaten)
6. Öppna utlösaren
7. Osäkra genom att avlägsna säkringssprinten.

Nedtagning: (inom parentes avser elutlösnings alt.)
1. Sätt i säkringssprinten. (Lossa tändkabeln från tändapparaten)
2. Stäng utlösaren. (Lossa tändkabeln från minans eltändare)
3. Lossa snubbeltråden och tag bort minkroppen.
4. Tag bort fästet och märlan.
5. Rulla snubbeltråden. (Rulla in tändkabeln)

...

Källor

Förpackning Larmmina 2B

SoldR Mtrl Minor 2001
M7742-101231

William Nilsson (vägning)
Lennart Fjellman