SoldF.com

Minröjningsfartyg typ Landsort

Landsort Ven M 76
Se större bildKlicka för att se större bild!

Foto: ©2005 Fredrik Runander

Fakta:

Längd: 47,5 m
Bredd: 9,6 m
Djupgående: 2,2 m
Deplacement: 360 ton
Skrov: GRP sandwich
Motorer: 4 st Scania V8 Diesel om vardera 268 kW
Hastighet: 15 knop
Framdrivningsaggregat: 2 st specialdesignade Voith-Schneider propelleraggregat
Räckvidd: 2000 nm vid 12 knop
Generatorer: 2 st 225 kVA, 1 st 135 kVA
Beväpning:
1 st 40 mm Bofors automatkanon
2 st 7,62 mm kulsprutor (Ksp 58)
4 x 9 antiubåtsgranater
Besättning: 14 officerare, 14 värnpliktiga
Antal fartyg: 7 st
Byggnadsår: 1983-92
Tillverkare: Kockums AB

Minröjningsfartyg typ Landsort är en modern minröjningsfartygs-serie om sju fartyg. Fartygen har funnits i den svenska flottan sedan 1983 och är vårt främsta försvar mot sjöminor, men kan även operera i ett antal andra roller. Fartygen har en besättning på 28 man, varav 14 är värnpliktiga och 14 är officerare.

Fartygets uppgifter

Huvuduppgiften är att med sonar och undervattensfarkost lokalisera, identifiera och oskadliggöra minor.
Röjdykare kan huseras ombord för att bistå vid röjning av minor där det är för grunt för fartygsenheter.
Utöver detta har fartygstypen även kapacitet för bland annat ubåtsjakt, minsvepning och minutläggning
landsortsklassen kan även fjärrstyra SAM (självgående akustiskt magnetiskt minsvep).
Fartygen kan även stödja samhället under fredstid genom att söka efter sjunkna fartyg och flygplan, leta efter människor och genomföra olika bottenundersökningar och dykarbeten. Fartygen har under flera år aktivt deltagit i minröjningsoperationer och upphämtning av oexploderad ammunition (OXA) främst i Östersjön kring baltstaterna.

Konstruktion

Fartygen är byggda i plast efter den så kallade sandwichmetoden. Skrovet består av en 6 cm tjock kärna av PVC-plast (Divinycell), som på båda sidor omslutits av ett lager glasfiberarmerad plast.
Detta är en väldigt stark konstruktion, framtagen för att klara tryckchocken från kraftiga mindetonationer. Dessutom är plasten omagnetisk, något som är mycket fördelaktigt vid minröjning.

Framdrivning

Framdrivningen utgörs av fyra V8 Scania dieslar parvis kopplade till två stycken Voith-Schneider propelleraggregat med vertikala propellerblad. En framstående konstruktion för god manöver-förmåga och tyst gång.

Voith-Schneider
Sidovy av Voith-Schneider propelleraggregat
© Voith Schiffstechnik GmbH

Voith-Schneider
Vy ovanifrån av Voith-Schneider propelleraggregat
© Voith Schiffstechnik GmbH

Beväpning

Fartygen är bestyckade med en 40 mm Bofors allmålspjäs, fyra antiubåtsgranatkastare samt Kulspruta 58. Det finns även möjlighet att ta ombord och fälla minor och sjunkbomber.

Landsort Ven M 76
Se större bildKlicka för att se större bild!
Ven M 76 kastar loss.
Foto: ©2005 Fredrik Runander

Fartygsnamnen

Samtliga sju fartyg i serien är uppkallade efter kända svenska fyrar nämligen:
Landsort M 71
Arholma M 72
Koster M 73
Kullen M 74
Vinga M 75
Ven M 76
Ulvön M 77

Landsort Ven M 76
Se större bildKlicka för att se större bild!

Ven M 76 i profil
Foto: ©2005 Fredrik Runander

Framtiden

Fartygen genomgår regelbundet sk halvtidsmodernisering för att öka livslängden och deras förmåga att lösa de uppgifter som de ställs inför.
Det som nu skall genomföras på samtliga fartyg är "tropikalisering". Vissa fartyg är redan klara. Kortfattat betyder det att man anpassar fartyget för att kunna klara miljöer på sydligare breddgrader. Syftet är att möjliggöra svensk medverkan i internationella insatser bla inom ramen för den svenska marina insatsstyrkan SWENARAP. Medelhavet, Svartahavet och dess angränsande områden är exempel på möjliga operationsområden. Dessa områden vars temperatur, luftfuktighet, salthalt och hydrofoni kraftigt skiljer sig från våra hemförhållanden i Östersjön ställer nya krav på utrustningen. FMV har tillsammans med Kockums AB i Karlskrona förbättrat korrosionsskyddet, kylanläggningar prestanda och bland annat brandsäkerhet.

Vidare kommer man också att byta ut pjäsens sikte till ett modernare.

Video

Källor

Sidan är gjord i samarbete med: Fredrik Runander

4.minkrigsflottiljen
Information om minröjningsoperationer, röjdykare, fartyg, nyhterer, bilder, mm. (Nedlagd 2005)

FBU FBU-tidningen Befäl nr 3/2001 s16-17

KOCKUMS
Kockums faktasidor om Landsort

Mer info

Försvarsmaktens faktasida om Koster-klassen

Minröjningstjänst MTRL
Minröjningstjänst MTRL
Grundläggande kunskap om minröjning i vatten.
Metoder och materiel tas pedagogiskt och kortfattat upp, mycket rikt illustrerad.
Försvarsmakten 2000.