SoldF.com

Kulspruta 58 (B)

Ksp 58 B
Se större bildKlicka för att se större bild!

Fakta:

Ksp 58B, FN MAG 58 (US: M240G Medium Machine Gun)
Kaliber: 7,62*51 mm NATO (6,5x55 mm)
Vikt: 11,6 kg (Med benstöd)
Längd: 1275 mm
Piplängd: 545 mm 
Magasin: Bandlådor om 249 skott/st, Kassett om 49 skott/st
1st band består av 50 st länkar för amunition. Banden kan sedan samman fogas.
Sikte: H ålsikte och siktskåra med fällbart stolpkorn. Andra typer av sikten förekommer numera också, såsom rödpunktssikte.
Eldhast: 600-850 skott/min
V0:830 m/s
DMAX: 4500 m 
Effektivt skjutavstånd: 1100m (Praktiskt skjutavstånd: 600 m enligt Sold Mtrl Ksp 58b)
Övrigt: Luftvärnsstativ, snöstöd, utbytbar pipa och lösskjutningsanordning. Ksp 58 strv är till för montering på fordon och är utan kolv och benstöd.
Pris: ca 50 000 kr (enligt replacement cost hos US Navy, inköps- priset för svenska Försvarsmakten lär ha varit betydligt lägre vid tidpunkten för inköp)
Tillverkare: Fabrique Nationale, Liege, Belgien


Dotted Div

Kulspruta 58B (Ksp 58) är ett helautomatiskt, luftkylt vapen med gasuttagsmekanism. Den matas normalt med 7,62x51 mm ammunition i ksp-band från antingen en bandlåda eller en s.k. kassett. Kulsprutan har sikte med fällbart korn och ihopvikbart benstöd, vid snö sätts ett särskilt snöstöd på benstöden. Ksp 58 är en väldigt robust och bra kulspruta, men tyvärr väldigt tung för tjänst till fots. Ksp 58 är en riktig trotjänare i det svenska försvaret och moteras på alla möjliga fordon och fartyg, ibland som enda beväpning.

P.g.a. den förhållandevis grova kalibern blir det väldigt tungt att bära med sig stora kvantiteter ammunition. Varje 7,62 mm patron väger 24,5g, det blir alltså ca 13 kg (inkl 2 st lådor+band) för laddaren att bära, dessutom bär han med sig den extra pipan på ett antal kilon. Utöver det har skytten minst två kassetter om vardera 49 patronen, motsvarar ca 3kg (inkl kassetten+band). Därför lämpar sig Ksp 58 bäst till mer statiska uppgifter såsom bevakning, större posteringar eller monterat på fordon. Vid mer rörliga uppgifter till fots har Ksp 58 hos prioriterade förband i stor utsträckning ersatts med den betyligt lättare Ksp 90.

Det finns även några olika stativ och lavetter. Fästen för Ksp 58 finns på de flesta fordon och fartyg inom Försvarsmakten.

Ammunition

I Sverige användes Ksp58 till en början med en pipa anpassad för 6,5x55 mm ammunition. Samma kaliber som det svenska Mausser geväret m96. I och med införandet av Ak 4 med sin 7,62x51 mm ammunition infördes en 7,62 mm pipa för Ksp 58. Vapnet heter med 7,62 mm pipa Ksp 58B.

Det är betydligt enklare underhållsmässigt att hålla sig till en och samma ammunitionstyp inom ett förband. Eftersom hylsan på 6,5x55 mm patronen är mycket lik den på 7,62 mm kan samma band och matarinrättning användas och enbart ett pipbyte krävs för att växla mellan 6,5x55 mm och 7,62x51 mm ammunition.

7,62 mm skarp patron.
7,62x51 mm NATO skarp patron


Se större bildKlicka för att se större bild!
De vanligaste 7,62 mm prj i FM.
Sk ptr 10 prj (deformerad vid anslag i skutvallen).
Lös ptr 10 (prj uttagen, ej skuten)
Sk ptr 10 slprj (skjuten, obs räfflorna från pipan på prj)

Spårljus (Sk ptr 10 slprj)
Spårljuspatronen (Sk ptr 10 slprj) känns lätt igen på att dess projektil har en vit målad spets. Projektilen har en lyssats av fosfor som antänds ca 70 m från pipan och lyser i mellan 100 till 800 m. Man kan följa dess bana då det blir som ett rött lysande streck efter den. Projektilbanan stämmer väl överens med normalprojektilens. Många tror att spårljusammunitionen har dålig precision och skulle slita på piporna mer än normalammunitionen, men det är en missuppfattning. Spårljus ammunitionen är speciellt lämplig för skytte med Ksp därför att det är lätt för både skytten och observatören att följa kulans bana. Dock bör man vara lite försiktig i användandet då ljuset även enkelt kan ses av fienden och därmed se var skytten befinner sig. Spårljus är främst till stor hjälp när man skjuter under mörka förhållanden och inte kan sikta med siktet utan måste se vart elden tar. Normalt bandar man ca var 5:e patron med spårljus under skjutning i mindre ljusstarka förhållanden. Spårljusammunitionen används med fördel även med Ak 4 och Psg 90.

Lös (Lös ptr 10)
Den lösa patronen användas enbart i fredstid under övning. Patronen har en träplugg som projektil som pulvriseras vid skjutning inuti pipan. Vapnet förses med en lösskjutningsanordning som gör att träflisorna inte skjuts ut rakt fram och därmed skulle kunna skada personer. Den Lösa ammunition används med fördel under dubbelsidiga övningar då man kan skjuta mot varandra utan att skada. Vapnet ger enbart i från sig en ljudknall men ingen projektil lämnar pipan. I övrigt måste man handha vapnet på samma vis som med skarp ammunition.

Vid skjutning med lös ammunition måste ett riskavstånd på 10 m hållas till framförvarande person eller 2 m om personen har skyddsglasögon på sig. Reservation för eventuella ändringar vad gäller säkerhetsreglerna som kontinuerlig ändras.

Sikte

Riktmedlen består av både hålsikte och siktskåra med stolpkorn.
Hålsikte (siktramen nedfälld)
Sedan sikteslöparspärren tryckts in, kan en sk siktlöpare ställas in på avstånd för var 100:e meter, från 200 - 600 m.
Siktskåra (siktramen uppfälld)
Sedan sikteslöparspärren tryckts in, kan siktlöparen ställas in på avstånd för 300, 400 och 600 meter samt för var 100:e meter från 800 -1 400m.

Vid transport skall siktramen och stolpkornet vara nedfällda för att inte skadas.

Bandad ammunition
Ksp 58 kräver bandad ammunition. Detta görs för hand på metallband bestånde av 50 st sk länkar. Banden kan sedan sammanfogas. Dock måste första länken (på hela bandet, inte på resp sammmanfogat band) lämnas tom för att frammatningen skall kunna ta tag i bandet.

Varje bandllåda rymmer 5 st sammanfogade band, dvs 249 ptr /låda ( 5*50=250; 250- 1=249) och varje kasett rymmer 1 st band (50 -1=49).

Man kan givetvis bära banden på andra vis än i de tillhörande bandlådorna. Tex i en skyddsmaskväska eller i någon annan typ av låda/väska. På så vis kan man enkelt effektivisera den så tunga bördan att ta med störa mängder ammunition i strid-ställningen. Tex kan man sätta fast större ammunitionslådor i trä på en ryggsäcksmes. Original bandlådorna är gjorda i metall och väsnas ganska mycket när man hanterar dem.


Exempel på annan bandlåde-lösning; Kspband i tygväska.

Foto: ©1999 MekB 8.

Eldgivning

Vid kontinuerlig eldgivning blir pipan väldigt varm, därför måste man byta pipa efter max 250 skott i följd. Gäller även vid skjutning av lös patron. Detta möjliggörs genom att varje kulspruteskytt har en medhjälpare som kallas "Laddare". Laddarens uppgifter är att ladda, eldreglera samt att bära ammunitionen, en extra pipa och verktyg till ksp:n.  Ett pipbyte görs av vältrimmade laddare-skytt på under 5 sekunder. (I förberedd eldställning). Pipan som "vilar" kan sedan kylas med vatten eller snö. Använd båda piporna lika mycket så att man inte sliter ojämt och därmed får olika prestanda på de båda piporna.

Normalt skjuter man kortare skurar om 5-20 patroner därefter reglerar man snabbt om elden. Tumregeln är att skjuta lika länge som det tar att säga tex. " een pilsnerrr" dvs 1-2 sekunder. Med fördel skjuter man växelvis, dvs med två stycken ksp samtidigt, så att när den ena skjuter reglerar den andra om sin eld. På så vis erhåller man bra med "eld i luften" samt bra träffresultat.

Ksp 58 med bandad lösplugg.
Se större bildKlicka för att se större bild!

Ksp 58B med bandad lös ammunition
Foto: ©1998 Matrin Arnoldsson

Tillbehör till Ksp 58
Se större bildKlicka för att se större bild!

 Tillbehör till Ksp 58

Ksp 58 vs M60.
Ksp 58 finns också i US Marine Coprs och går där under namnet M240G Medium Machine Gun. På deras USMC´s Facts File websidor står följande att läsa:
(Jämförelse med den världsberömda amerikanska M60.)
"While possessing many of the same characteristics as the M60 series medium class machine guns, the durability of the M240 system results in superior reliability maintainability when compared to the M60."

Fördelar

  • Robust och stryktålig

  • Hög och reglerbar eldhastighet

  • Hög inslagskraft

  • Effektiv

Nackdelar:

  • Tung och otymplig

  • Svårrengjord pga mycket smuts och många små rörliga delar

  • Blir väldigt smutsig inuti

  • Dåliga bandlådor i metall

  • Eldavbrott

Video

Källor


SoldR Mtrl Vapen Kulspruta 58 B

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101161


Soldatreglemente Gemensam Materiel (Sold Mtrl G)
Försvarsmedia 1990
M7742-101031