SoldF.com

Källförteckning

Nedan färljer ett axplock av de böcker som används som källa för skapandet av sidorna för SoldF.com.
Mer information om använda källor finns på resp faktasida.

Civila Böcker

COMBAT
Combat

Len Cacutt
Marshall Cavendish Ltd 1993
ISBN: 1-85435-538-4

Guns Of The Elite: Special Forces
Guns Of The Elite: Special Forces Firearms, 1940 to the present
Second Edition

George Markham, Arms &Armour Press 1996, ISBN:1-85409-382-7

BILD FINNS EJ
Hemvärnet 1940-1990

Rikshemvärnsstabens Historiekomitté,
Nordstedts Tryckeri Ab 1990
ISBN 91-7970-295-7

Pistoler och Revolvrar
Pistoler & Revolvrar

Christer Kindahl
Bonniers Specialtidningar 1991
ISBN: 91-727418-80

Scanias Militärfordonshistoria
Scanias Militärfordonshistoria 1908-1997

Lars Ramstedt
Probus Förlag HB, 2000
ISBN: 91-87184-64-8

Special Forces
Special Forces: The elite military Units of the world

Bruce Quarrie
Quintet Publishing Limited 1990
ISBN: 1-85076-231-7

US Navy Seals
US NAVY SEALS

Hans Halberstadt
Motorbooks International 1993
ISBN: 0-87938-781-5

US Navy Seal Combat Manual
US NAVY SEAL Combat Manual

US NAVY 1974

Weapons and Equipment of the SAS
Weapons and Equipment of the SAS

Peter Darman
Sidgwick & Jackson Limited 1993
ISBN: 0-283-06178-2

Weapons. -An international encyclopedia from 5000 B.C. to 2000 A.D.
Weapons. -An international encyclopedia from 5000 B.C. to 2000 A.D.
Vapen -En uppslagsbok över stridsvapen från hela vrälden 5000 f.kr. till nutid.

David Harding, mfl.
Diagram Visual Information Ltd 1980
Bokförlaget Forum , Stockholm 1986
ISBN: 91-37-09136

 

 

Böcker från Försvarsmakten

För köp/beställning av reglementen i pappersformat kan man vända sig till
Försvarets bok- och blankettförråd (FBF) i Sundbyberg: - 08-562 819 10 för information - 08-562 819 61 för beställning.
Adress: FBF Box 1501 172 29 Sundbyberg

Ammunitionskatalog Ammunitionskatalog
Ammunitionskatalog
Data och bilder| Del 1 & 2

Del 1 M7779-000341
Del 2 M7779-000342
FMV 2001

Fartygskort 1997
Fartygskort 1997

Försvarsmakten 1997
M7745-739001

Infanterireglemente Skyttegrupp
Infanterireglemente Skyttegrupp
(InfR Skgrp)

Försvarsmedia 1991
M7741-111532

Instruktionsbok GN 1
Bildförstärkare GN 1 Instruktionsbok

Försvarets Materielverk 1993
M7786-258190

SoldR Mtrl Tele
SoldR Mtrl Tele

Försvarsmedia, 1996
M7742-101061

UniRFM 2003
Uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003
PDF-dokument[ PDF 8,3 MB]

Här kan du läsa om bestämmelser vad gäller bärande av klädsel, gradbeteckningar, utmärkelser och dyl.
Försvarsmakten 2003
M7756-770002

BILD FINNS EJ
Instruktionsbok PSG90

Försvarets Materielverk 1992
M7786-008010

BILD FINNS EJ
Skjutbok Prickskytt (SkjB Prsk)

Försvarsmedia 1993
M7741-110561

SoldF 2001
Soldatreglemente för Soldaten i fält (SoldF)

Försvarsmakten i samarbete med Aerotech Telub Information & Media AB, 2001
M7742-100002

SoldF 1986
Soldaten i Fält (SoldF)

Försvarsmedia 1986
M7742-100001

SoldR Mtrl G
Soldatreglemente Gemensam Materiel (Sold Mtrl G)

Försvarsmedia 1990
M7742-101031

SoldR Mtrl P
Soldatreglemente Personlig Materiel
(Sold Mtrl P)

Försvarsmedia 1992
M7742-101022

Vintersoldat 1997
Soldatreglemente för vinterförhållanden (Vintersoldat)

Försvarsmakten/Enator 1997
M7742-112112

SoldR Mtrl Vapen 40 mm Granattillsats ak
SoldR Mtrl Vapen 40 mm Granattillsats ak

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2001
M7742-101181

SoldR Mtrl Vapen Automatgevär 90
SoldR Mtrl Vapen Automatgevär 90

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101171

SoldR Mtrl Vapen Granatsprtuta
SoldR Mtrl Vapen Granatspruta 40 mm

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2001
M7742-101221

SoldR Mtrl Vapen Granatgevär
SoldR Mtrl Vapen Granatgevär 8,4 cm

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101151

SoldR Mtrl Vapen Handgranater
SoldR Mtrl Vapen Handgranater

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101191

SoldR Mtrl Vapen Kulspruta 58B
SoldR Mtrl Vapen Kulspruta 58 B

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101161

SoldR Mtrl Vapen Pansarskott
SoldR Mtrl Vapen Pansarskott 86

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101141

SoldR Mtrl Vapen Tung kulspruta 12,7 mm
SoldR Mtrl Vapen Tung kulspruta 12,7 mm

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2001
M7742-101211

BILD FINNS EJ
Vapenlära för Armén 1986

Gunnar Grenander, Försvarets Läromedelscentral 1986
M-7742-108001

BILD FINNS EJ
Vårt sätt att leva, Flygvapnet

Nedeby Ayer AB, 1986