SoldF.com

JAS 39 Gripen

Jas 39 Gripen
Se större bildKlicka för att se större bild!
Foto: © SoldF.com

Fakta:

JAS 39 Gripen (tvåsits)
Längd: 14,1 m (14,8 m)
Höjd: 4,5 m
Spännvidd: 8,4 m
Hjulbas: 5,2 m (5,9 m)
Spårvidd: 2,4 m
Tom vikt: 6 500 kg (7 000 kg)
Startvikt: ~8700 kg (8 500 kg)
Max startvikt: ~12 500 kg (12 800 kg)
Motor:RM 12
Dragkraft: 54 kN
Dragkraft med EBK: 81 kN (motsv. ~40 000 hk)
Motor: Volvo Aero RM 12 (en vidareutveckling av F404-400 från General Electric)
Max fart: Mach 2 (cirka 2 500km/h)
Beväpning: Rb74, Rb99, Rb75, Rb15, Bombkapsel 90 och 27 mm Akan (endast version A och C)
Räckvidd: > 3 000 km
Startsträcka: 400 m
Landningssträcka: 500 m
Antal i FM: 204st (varav 28 st tvåsitsiga)
I tjänst sedan: 9 Juni 1996
Acceleration: Mach 0,5 till 1,15 på 30 s.
Svängkraft: Upp till 9G
Radar: Ericsson PS-05/A. Upptäcker jaktplan på 120 km avstånd.
Tillverkare: Industrigruppen JAS

JAS 39 Gripen (Jakt Attack Spaning) är ett stridsflygplan som går under benämningarna Multi Role/Swing Role. Med Multi Role menas att Gripen skall kunna verka inom flera roller, beroende på last. Swing Role innebär att piloten kan skifta mellan jakt- attack- och spaning under ett pågående uppdrag, om maskinen bär last för rollöverskridande verksamhet.

JAS 39A/C är ensitsig och JAS 39B/D är tvåsitsiga. Båda dessa versioner har i stort sett samma kapacitet, förutom att JAS 39B/D versionernas extra stol kommer på bekostnad av automatkanonen. B och D versionerna ses som operativa stridsflygplan och inte som renodlade skolningsmaskiner för typinflygning på Gripen. De tvåsitsiga maskinerna kan i framtiden få flera olika roller, där den extra besättningsmannen bland annat kan få en stridsledande roll.

tvåsitsig JAS 39D
Se större bildKlicka för att se större bild!
JAS39D
Foto: © SoldF.com

Enligt gällande amerikansk benämningsstandard är C och D versionerna vidareutvecklade från A/B. C/D har lufttankningssystem, syregenerator (OBOGS), större displayer med flerfärg samt diverse internationella anpassningar såsom NATO-balkar, NATO-IFF/ILS (Identification Friend or Foe / Instrument Landing System) och att metriska systemet överges till förmån för knop/fot på presentationsytorna. Det finns dock C/D flygplan som saknar något eller några av ovanstående ändringar.

Lufttankning
Se större bildKlicka för att se större bild!
Lufttankning
Foto: © SAAB

Gripen är designat till att vara fältmässigt, dels ur ett underhållsperspektiv dels för kapaciteten att kunna verka från vägbaser med korta rullbanor. Flygplanet har bra svängprestanda, vilket grundar sig på dess avancerade styrsystem och Saabs beprövade delta + nosvinge-konfiguration. Flygplanet är inte utvecklat som ett stealthflygplan men dess ringa storlek inverkar positivt på dess radarsignatur samt gör Gripen svårare att upptäcka och målfölja i luftstrid.

Jas 39
Se större bildKlicka för att se större bild!
JAS 39
Foto: © SoldF.com

Gripens motor är en modern och effektiv kraftkälla med låg bränsleförbrukning och med ett inbyggt system med automatisk felsökning för lättare underhåll, vilket ger en lägre driftkostnad och högre tillgänglighetsfaktor.
Driftkostnad, tillgänglighetsfaktor och människa-maskininteraktion är de tre största reella tillgångarna Gripen har vid jämförelser med andra stridsflygplan.

Beväpning

Standardbeväpning
Oavsett uppdrag är Gripen alltid beväpnat med en infraröd luftmåls robot (IR-robot) på vardera vingspets och en inbyggd automatkanon (AKAN).

AKAN är en höghastighets Mauser Bk27 som kan laddas med flera olika typer av ammunition. Samma typ av kanon sitter även monterad i flygplan som Tornado och Eurofighter Typhoon.

Robot 74 (Rb74), internationell benämning är AIM-9 Sidewinder. En värmesökande IR-robot för luftmål på relativt korta avstånd. AIM-9 introducerades i USA redan 1956.
Mer information om AIM-9 Sidewinder»

beväpningsalternativ
Se större bildKlicka för att se större bild!
Exempel på olika beväpningsalternativ.

Jaktvapen
Robot 99 (Rb99)
, internationell benämning är AIM-120B AMRAAM. En medeldistans luftmålsrobot (Air-to-air). Gripen använder Rb99 under jaktuppdrag som kan avfyras på långa avstånd då den besitter BVR-prestanda (Beyond Visual Range) och finner sitt mål med en egen radar. Information om målet hämtas från flygplanets radar och kan sedan uppdateras efter det att roboten har avfyrats.
Mer information om AIM-120 AMRAAM »

Attackvapen
Robot 15 F (Rb15), svensk sjömålsrobot utvecklad av SAAB som med inbyggd radar-målsensor uppträder självständigt efter avfyrningen.
Mer information om Robot 15 »

Robot 75 (Rb75), internationell benämning är AGM-65 A/B Maverick. En markmålsrobot med RSV (Riktad SprängVerkan) som har inbyggd TV-målsökare, vilket ger piloten målinformation via en indikator i cockpit.
Mer information om AGM-65 Maverick »

Robot 75 Maverick
Se större bildKlicka för att se större bild!
Tekniker hänger upp en Robot 75.
Foto: © SAAB

Bombkapsel M90 MJÖLNER (BK90) En friflygande bombkapsel med 72 st substridsdelar med splitterverkan och zonrör, tid eller anslags antändning. Hela kapseln väger 600 kg varav 113,4 kg är explosiv vara. Kapseln glidflyger efter det att den blivit fälld fram till målet och tömmer sin last över det. Kan användas mot tex flygfält, mjuka och halvhårda mål. Bk90 är utvecklad för att ge så få odetonerade substridsdelar som möjligt.
Mer information om Bombkapsel 90 »

Jas med olika robotar
Se större bildKlicka för att se större bild!
JAS 39 Gripen utrustad med två Rb74, två Rb 75, två Rb 15 och en extratank.
Foto: © SAAB

Framtiden

Gripen är byggd för att kunna utrustas med nya typer av vapen såsom laserstyrda precisionsbomber eller andra styrda attackvapen. Saab Bofors Dynamics utvecklar tillsammans med ett europeiskt konsortium en ny IR-robot kallad Robot 98 (Rb98) IRIS-T. Dessutom pågår utvecklingen av en europeisk radarjaktrobot kallad Meteor av en företagsgrupp innefattande bl.a. BAE Matra Dynamics och Saab Bofors Dynamics.

Det har även utförts tester med tyngre långräckviddiga attackrobotar av typen KEPD350 (Kinetic Energy Penetrator Destroyer) som har en räckvidd som överstiger 350 km, väger ca 1 400kg styck och är utvecklade för bekämpning av starkt skyddadde mål såsom ledningscentraler i underjordiska bunkrar.

Jas 39 Gripen i bröllopsformation
Foto: ©2010 Mathias Ottosson

18 st Jas 39 Gripen flyger i Bröllopsformation över Stockholm under Kronprinsessan Victoria och Prins Daniels bröllop 2010-06-19

Export

Gripen har sedan 1997 varit i operativ tjänst i svenska Flygvapnet. Ambitionen hos Gripen International är att sälja minst 200st flygplan på den internationella marknaden, som för flygplan i Gripenklassen bedöms kommer att anskaffa ca 2000 flygplan inom 10-15år.

Nu använder även Tjeckien, Sydafrika och Ungern JAS 39 Gripen som stridsflygplan i sina respektive luftförsvar.
Tjeckien tecknade avtalet 14 juni 2004 . Under 10 år (2005-2015) leasar Tjeckien 12 ensitsiga och 2 tvåsitsiga plan av senaste versionen JAS 39 C/D.
Sydafrika
beställde den 3 december 1999 28 st Gripen som kommer att levereras mellan 2007 och 2012.
Ungern bestämde sig den 10 september 2001 för att hyra 14st Gripen av den svenska staten. Dessa leveranser skedde redan 2004-2005.

Informationsöverlägsenhet

Det operativa värdet har dessutom ökats genom att säkerställa informationsöverlägsenhet för piloten och för personalen i ledningsfunktionerna på alla nivåer. Gripen-systemets förmåga att insamla, strukturera, analysera och presentera information har väsentligt ökat pilotens och därmed flygvapnets förmåga till verkan och motverkan i de tuffaste stridsmiljöer.

Cockpit
Se större bildKlicka för att se större bild!
Förarmiljön i JAS 39A
Foto: © SAAB

Att flygplanet till skillnad från sina föregångare från början är konstruerat som ett enda integrerat system möjliggör förenklad uppgradering av flygplanets mjukvara. Gripen kommer härigenom att kunna hållas modern över hela sin livstid.

 

Utveckling

Ett viktigt krav på Gripen projektet har varit att flygplanet ska ha stor och flexibel utvecklingspotential. Det ska också finnas goda möjligheter för att introducera nya vapen, sensorer och taktik till jämförelsevis begränsade kostnader.

Utvecklingspotentialen i Gripen har erhållits genom att bygga in betydande marginaler i systemen, avseende:

  • Försörjningsystem, el-, hydraul- och kylluftsystemen.
  • Datorkapacitet, både prestanda och minneskapacitet.
  • Intern kommunikation, databusskapacitet.
  • Extern kommunikation, reservutrymmen i datalänkar och radiokapacitet.
  • Utrymmensreserv för ny elektronikutrustning.

Då utvecklingen inom vissa områden har gått snabbt, så har ursprunglig utvecklingspotential avseende t.ex. datorkapacitet och datakommunikation till viss del redan tagits i anspråk.

Därför ställdes det i beställningen av vidareutvecklingen 1997 nya hårdare krav rörande marginalerna inom dessa områden. Systemets operativa förmåga kan därför förbättras avsevärt under en mycket lång tid framöver vara ett av världens mest avancerade och kostnadseffektiva stridsflygplan.

JAS med tomma vapenbalkar
Se större bildKlicka för att se större bild!
JAS 39 Gripen
Foto: © SoldF.com

Övrigt:

+ Teknikervänligt
+ Människa-maskininteraktion
+ Ekonomiskt

- Radar som har visat sig ha begränsningar
- Relativt kort räckvidd
- Begränsad vapenlast (oftast i kombination med det ovan då en eller flera balklägen faller ifrån för extratankar)

Video

DOtted div

Mer information

Urban Fredrikssons Military Aviation - JAS 39
Mycket bra och omfattande sidor om JAS, dock lite tråkig layout. (Engelska)

Gripen.com
Gripen.com - The Wings of Your Nation

Konsortiet bakom JAS egna sida.

Källor

Sidan är skapad i samarbete med:
Johan Pettersson, Kim Svensson, m.fl

PROTEC (fd. FMVAktuellt)
En gratistidning utgiven av Försvarets Materiel Verk

Blekinge flygflottilj
F 17 - Blekinge flygflottilj

Skaraborgs flygflottilj
F 7 - Skaraborgs flygflottilj

Faktaboken om Gripen, Utgåva 5
Av: Jan Ahlgren, Anders Linnér och Lars Wigert
ISBN 91-972803-7-2

Military Aviation in Sweden
Hemsida om JAS 39 på engelska.