SoldF.com

Helikopter 9 - Hkp9

HKP på övning i Norge
Se större bildKlicka för att se större bild!
HKP9 på övning i Norge
Foto: ©2001 Stig Ove Voll, Forsvarsnett


Se större bildKlicka för att se större bild!
Skiss: © Eurocopter

FAKTA

Ursprungsbenämning: HKP9A: MBB BO 105 CB-3
HKP9B: MBBBO 105 CBS
Längd: 8,81 m (flygkropp) 11,86 m (rotorblad- bakre rotorblad)
Rotordiam: 9,84 m
Höjd: 3,0 m
Tomvikt: 1500 kg
Max startvikt: 2500 kg
Motor:
2 x 420 hkr Allison 250-C20B
Marschfart: 185 km/h
Max flygsträcka: 415 km
Beväpning: 4 st Rb55 TOW robotar
Besättning:
1 flygförare, 1 Skytt
Passagerare: 4-5 Personer
I tjänst: 1987 - 2009
Antal: 20 st (tidigare även 4st HKP9B)
Övrigt: wire-klippare samt optiskt sikte på taket.
Tillverkare: Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), Tyskland numera Eurocopter


Dotted Div

HKP 9 är en tvåmotorig helikopter som köptes i slutet av 80-talet in för bekämpning av fientliga pansarfordon. under 2000-talet avbeväpnades helikoptrarna för att iställetytgöra lätt transporthelikopter och skolhelikopter för bl.a. mörkerflygning. elikopter avvecklades i Försvarsmakten 2009.

Konstruktion

Hkp9A anskaffades som pansarvärnshelikopter (pvhkp), och dess flygegenskaper är därför optimerade mot den rollen. Det innebär bl.a. att den har ett helt stelt rotorsystem, till skillnad mot exempelvis HKP6 (Augusta Bell 206) som har en så kallad gungbrädesrotor.

Hkp9 utrustad med pv-robotar
Se större bildKlicka för att se större bild!
Del av instrumentpanel Hkp9
Foto: ©2002 Henrik Svensk

Det stela systemet medför att styregenskaperna hos hkp9 blir mycket exakta och precisa då minsta rörelse i styrspaken mycket snabbt leder till en attitydförändring hos helikoptern. Nackdelen med denna typ av rotorsystem är att vindbyar och turbulens lättare fortplantar sig genom rotorn och vidare till själva helikopterkroppen. Det är således lätt att ovana passagerare (och även förare ibland!) börjar mår illa. En annan nackdel är att det blir mer vibrationer i helikoptern med detta system.

lågflygning under kraftledning med HKP9
Se större bildKlicka för att se större bild!
Flygning på väldigt låg höjd under en kraftledning.
Foto: ©1999 Daniel K Productions

HKP9A, Pansarvärnshelikoptern

När pvhkp fortfarande fanns i krigsorganisationen var de organiserade i två kompanier innehållande 10 helikoptrar. Varje kompani innehöll 2 plutoner med vardera 2 rotar plus en plutonchefshelikopter. Ett kompani baserades på AF2 i Linköping och det andra i Boden, på dåvarande AF1.Normalt understödjer pansarvärnshelikopterplutonen/kompaniet en mekaniserad bataljon eller brigad.


Se större bildKlicka för att se större bild!
På bilden kan man tydligt se wire-avklipparna.
Foto: ©1999 Daniel K Productions

Stridstekniken som pvhkp använder sig av går ut på att man på förhand rekognoserade stridsställningar inväntar framryckande fientligt pansar. Det man eftersträvar är att ha båda rotarna i skyddsställning på marken, på tomgång för att spara bränsle. Observation och förvarning sköts sedan antingen av understött förband eller av plutonchefen.

Hkp9 utrustad med pv-robotar
Se större bildKlicka för att se större bild!
HKP9 utrustad med PV-robotar
Foto: © Rickard Gillberg, NordicRotors

Plutonchefen står i idealfallet på ca 5-6 km håll, även han på marken om möjligt. Han skall alltså inte primärt kunna verka själv utan leda striden och beordra fram sina rotar i eldställning. Som i all robot och pv-strid strävar man efter att ha flankerande skjutriktning. Rotarna försöker åstadkomma ett samtidigt eldöppnande och man skjuter som regel 1 robot/helikopter och stridsställning. Dock måste rotechefen och skytten värdera situationen och utnyttja gynnsamma lägen till att eventuellt skjuta fler robotar.

Efter eldöppnande sker tillbakaryckning så dolt som möjligt genom terrängflygning och lågflygning och man går sedan till en ny ställning.

Fördelarna med att ha ett helikopterburet robotsystem, jämfört med att ha det markburet eller fordonsburet är framförallt att man har, förhållandevis, väldigt korta omgrupperingstider mellan stridsställningarna samt att man kommer upp några meter vilket ger helt andra möjligheter att utnyttja robotens skjutavstånd

Beväpning

Helikoptrarna kunde, då de skullel användas för pansarbekämpning, utrustas med ett sikte (3 och 12 ggr förstoring) samt 4 st TOW-robotar, två på varje sida. Detta system kallas RBS55H, eller Helitow som är industrins namn på systemet. I princip samma system användes även av Danmark och Belgien.

Själva robotarna satt i en så kallad MLA, Missile Launch Assembly, i dagligt tal kallade ”launcharna” och de hade en räckvidd på 3,7 km. MLA satt med snabbkopplingar för att de värnpliktiga mekanikerna snabbt skulle kunna ladda om samtidigt som helikoptern trycktankades. Denna omladdning och tankning kunde göras utan att ens dra ner motorerna på tomgång och klaras av på ett par minuter.

Flygning över vatten
Se större bildKlicka för att se större bild!
På bilden kan man tydligt vingbalkarna som är avsedda för pansarvärnsrobotorna.
Foto: ©1999 Daniel K Productions

Systemet fungerade som så att skytten siktar på målet genom ett gyrostabiliserat sikte. Skytten avfyrade sedan sin robot 55 men höll fortfarande kvar siktet på målet. En dator registrerade kontinueligt siktlinjen och skickade ut styrkommandon till roboten via tråd.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Hkp9 framrycker strax ovanför trädtopparna.
Foto: ©1999 Daniel K Productions

Historia

Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) utvecklade BO 105 i mitten av 1960-talet och flög för första gången februari 1967. MBB Bo 105 har producerats i mer än 1500 exemplar och tjänstgjorde i över 40 länder. 1989 köptes MBB upp Daimler-Chrysler-Aerospace/DASA. DASA och franska Aerospatiale utgör i dag firman Eurocopter.

Behovet av en pansarvärnshelikopter för Armén var under början 80-talet stort. Man hade till en stor del blivit inspirerad av effektiviteten hos utländska pansarvärnshelikoptrar.
Mellan åren 1983 och 1984 fick man in offerter på ca 9 olika helikoptertyper. Av dem togs BO 105 och AS 355 ut som slutkandidater. Vinnaren blev BO 105.

I juli 1984 skrevs kontrakt om uppköp av 20 st BO 105 CB-3. Året där på mottog det Svenska Flygvapnet fyra IFR-utrustade BO 105 CBS (större kabin) vilka tilldelades den militära helikopterbeteckningen Hkp9B. Dessa var huvudsakligen i beredskap för flygräddning av utskjutna flygplanspiloter. HKP9B hade något större kabin. Under början av 90-talet sålde Flygvapnet sina fyra Hkp9B då de var överflödiga i Flygräddningsorganisationen (FRÄD)

Arméflyget mottog sina 20 BO 105 CB-3 mellan oktober 1987 och november 1988. Medan man väntade på att samtliga Hkp9A , som var Arméns beteckning, skulle anlända hyrde man in fyra interimshelikoptrar. En av de inhyrda maskinerna köpte man dock in och tilldelade individsnummret Z-21.

Hkp9 idag

På 90-talet tog man fram något som kallades för målbild 2010. Regeringen bedömde att hotet från omvärlden var så litet att man redan då kunde ta de vapensystem ur bruk som inte skulle finnas med i målbilden om 2010 års försvar. Hkp9 var planerad att flyga till år 2008 och fanns således inte med i denna målbild. Detta gjorde att man nästan helt avväpnade helikoptern och t.ex. har inte någon skarp robot skjutits sedan 1999.

Hkp9 utrustad med pv-robotar
Se större bildKlicka för att se större bild!
Hkp 9 med flygförare.
Foto: ©2002 Henrik Svensk

Istället nyttjades helikoptern som lätt transporthelikopter och skolhelikopter för bl.a. NVD (Night Vision Device). Samtliga HKP 9 anpassades och modifierades för att kunna användas vid denna speciella typ av flygning. Man använde även beväpnade helikoptrar under dubbelsidiga övningar med övriga försvaret i syfte att ge pansar/mekförbanden och luftvärnet övning i strid mot helikoptrar. Helikoptrarna utrustades då med enbart sikten innehållande BT-system( Lasersimuleringsutrustning från SAAB Trainingsystems AB) , samt BT-måldelar. Man skapade en stridshelikopterpluton på Malmen i Linköping vars uppgift var att flyga de beväpnade uppdragen, samt att utveckla förmågan till beväpnad helikopterstrid. De skulle även blicka framåt mot ett ev. anskaffande av attackhelikopter som då beräknades ske nån gång mellan 2010 och 2020. 2009 avvecklades Hkp 9 systemet.

Källor

Producerad i samarbete med

Daniel-K.com
Många häftiga flygbilder.

Försvarsmaktens helikopterflottilj
http://www.forsvarsmakten.se/hkpflj ´

Video

...

Mer info

Försvarsmaktens Helikopterflottilj
Fakta om de svenska helikopterresurserna samt info om att vara värnpliktig vid flottiljen.