SoldF.com

Granatspruta 40 mm - Grsp

Granatspruta 40 mm Grsp Mark 19 Mod 3
Se större bildKlicka för att se större bild!

Mark19 Mod 3 i amerikansk marklavett.
Foto: ©1999 SACO Defense

Fakta:

SACO Defense Mark 19 Mod 3 
Kaliber: 40 x 53 mm
Längd: 1095 mm 
Vikt:
Vapen med pipa: 37 kg
Rekyldämpare: ca 18 kg
Reflexsikte: 1 kg 
Trefotslavett: 13 kg
Bandlåda: 19 kg (inkl. 32 ptr)
Totalt: ca 88 kg 
Eldhast: 350 skott/min
V0: 240 m/s
Genomslag pansar: 50-70 mm 
Skottvidd: 1200 m
Praktiska skjutavstånd: Rörligt punktmål: 600 m,
stillastående punktmål: 800 m, ytmål: 1 000 m
Antagen i FM: 1993
Tillverkare: SACO Defense, USA 

Granatspruta 40 mm (Grsp) är en luftkyld, bandmatad bemannad granatspruta för kaliber 40 mm. Den finns bl.a. inom Amfibiebataljonerna (AMF). De används bl.a. som understöd på Stridsbåt 90 vid landstigning och kan sedan monteras ned från båten för att tagas med i land för att bekämpa pansarfordon och marktrupp. När Grsp monteras på Stridsbåt 90 görs det vanligen i den sk. ringlavetten och när man använder Grsp på land monteras den vanligen på marklavett (Se bild överst) eller i lavett på något fordon.

Ammunition

Ammunitionen är en 40 mm bandad Pansarspränggranat med RSV laddning (Riktad Sprängverkan).

Pansarspränggranat (PSGR)
Pansarspränggranaten består av sprängladdning, splitterhölje och tändrör.
Splitterhöljet innehåller förfragmenterade stålsplitter som har en verkan upp till fem meter från detonationspunkten. Tändröret kan endast armeras (osäkras) efter det att granaten har skjutits ut och lämnat mynningen. Tändröret innehåller en anslagskänslig del och en autodestruktionsenhet. Om granaten träffar mjuk mark eller snö utlöses autodestruktionen efter ca 15 sekunder. Granatkroppen
är svart med gul topp och försedd med gul text RSV.

Övningsammunition:
Övningsgranat (40 ÖVNGR)
Övningsgranaten används vid övningar och vid skottställning. Granaten har en likadan drivladdning som den skarpa granaten, men saknar sprängladdning och autodestruktionsenhet. Istället har den en nedslagsmarkering som indikerar träff med knall och blixt samt ett rökmoln. Granatkroppen är gröngrå med blå hätta.

Blind laddövningsgranat (40 BLIND LADDÖVNGR)
Blindladdövningsgranaten används enbart till att öva eldhandgrepp, ladda och göra patron ur. Granaten är ljusblå.

Åskådningsgranat (40 PSGR Å)
Åskådningsgranaten används endast vid teoriövningar. Granaten
liknar till utseendet den skarpa PSGR, men saknar relevant innehåll. Granaten har ett 20 mm brett ljusgrönt band med svart text ÅSKÅD.

Historia

På 1960-talet hade USA i Vietnam dedicerade 40 mm granatskyttar med M79 geväret. För att att göra skytten mer effektiv ville man att han skulle kunna vara vanlig skytt med. M203 löste det problemet. (Mer info på M203-sidan)

På företaget Honeywell arbetade man på en lösning med 40 mm granatvapen som använde de vanliga lågtrycksgranaterna från M79 geväret. Vapnet var tänkt att användas från en trebent lavett eller från fästen på patrullbåtar. Det kom vid den här tiden en helikopteranordning som sköt en ny 40 mm granat i storleken 40x53mm. Denna nya granat var betydligt kraftfullare och kunde skjutas på avstånd upp till 2000m, men den hade alldeles för kraftfull rekyl för att kunna avfyras från axeln.

U.S. Naval Ordnance hade ett projekt som leddes av Colonel George Chinn. De uppfann MK 19 serien som var en helautomatiskt granatspruta. Granatsprutan kom i tjänst i USA 1981 och är fortfarande än idag i tjänst. Nu tillverkas den tredje modifikationen Mk19 Mod 3 av Saco Defense Inc. Utöver USA och Sverige har 20 andra länder köpt in den. I Sverige antogs den i Försvarsmakten 1993.

Vapnen på bilderna är utrustade med Sacos senaste flamdämpare.

Mark 19 Mod 3
Se större bildKlicka för att se större bild!

©2000 Saco Defense

Sikte

Granatsprutan är utrustad med spegelreflexsikte och ett reservsikte.

Reservsiktet
Reservsiktet har uppfällbar siktram med sikteslöpare och korn.
Reservriktmedlets sikte är graderat i 100-tal meter från 300-1500 m. Grundsiktet är 300 meter och då måste måste siktramen vara i nedfällt läge.

Spegelreflexsikte
Spegelreflexsiktet monteras på rekyldämparen och inte på själva vapnet. Siktet är konstruerat så att siktesbilden reflekteras upp mot en glasskiva. Siktet har inte någon förstoring (1x), vilket gör att skytten har båda ögonen öppna samtidigt och ser ett antal graderade streck framför sig att sikte med. Spegelreflexsiktet kan även monteras på en del andra vapen.

Streckplattan är graderad mellan 100 och 1 500 meter. Det finns även kurvor för framförhållning mot rörliga mål med en tvärhastighet av 7 meter/ sekund (ca 25 km/h) och 14 meter/sekund (ca 50 km/h).

Fördelar

  • Stor eldkraft

  • Kraftig ammunition

  • Bra räckvidd

  • Många användningsområden

Nackdelar:

  • Hög vikt

  • Svår att transportera till fots

Pictures used under license from:
Saco Defense

Video

Källor och mer info:

Mr.40 mm Randy Shivak
Väldigt bra sida om 40 mm vapen med ett otroligt kunnigt forum.


SoldR Mtrl Vapen Granatspruta 40 mm

Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2001
M7742-101221