SoldF.com

Granatkastare m84 - grk84


Se större bildKlicka för att se större bild!
GRK m84. Foto: ©1999 Johan Falsin

Fakta:

Kaliber: 81,4 mm
Vikt: 48 kg (20, 16, 12 kg)
Längd: 156 cm
V0: 310 m/s
Eldhast: 10-20 skott/min
Projektilvikt: 4,4kg
DMAX: beror på granattyp 2.700 - 5.900 meter.
Konstruktion: Tampella Oy, Finland. Numera Patria Industries Oy
Tillverkare: Israel Military Industries Ltd
Pris: ca 28 000 kr vid tillfället för Sveriges köp.

Övrigt:
Riktinstrument: Riktinstrument 2b, GRk
Tillverkare: FFV/Telub
Pris: ca 23 000 kr
Kikare för riktmedel
Tillverkare: Swarowski


Dotted Div

Granatkastare m84 (GRK) är ett effektivt understödsvapen för marktrupper. Med stor precision kan GRK bekämpa mjuka och lätt bepansrade mål i den absoluta närheten kring sina egna trupper (minst ca 250 m från egentrupp). GRK m84 kan bekämpa mål som är belägna ca 250 m upp till ca 6 km från sin egna gruppering (beroende på granattyp).


Se större bildKlicka för att se större bild!

GRK m84. Foto: ©1999 Johan Falsin

Det är viktigt att snabbt omgruppera efter skjutning eftersom fienden snabbt kan lokalisera ens position och bekämpa den. Därför är det också viktigt att utrustningen är lätt att transportera
Granatkastaren delas upp i tre s.k. pjäsbördor så att den enklare kan bäras av soldaterna på bärmesar. Sex soldater ingår i varje pjäsgrupp som förutom pjäsen bär med sig en viss del ammunition.


Se större bildKlicka för att se större bild!

Riktmedel. Foto: ©1999 Johan Falsin

Ammunition

Den ammunition som används är av typerna övningsgranat, spränggranat, lysgranat och rökgranat. Tillverkare av ammunition är: Raufoss, Norge, numera Nammo Raufoss.
Priset på en svinggranat är ca 8 000 kr /st och en med Zonrör ca 13 000 kr.


Skjutning

Innan bl.a. anfall och eldöverfall planerar marktrupperna sitt genomförande med den i ofta i kompaniet ingående GRK plutonen. På så vis kan att GRK-plutonen kan förbekämpa, understödja samt skydda marktrupperna både före, under och efter marktruppernas anfall/eldöverfall.

Oftast sker detta genom att man upprättar en sk eldobservatörsskiss. På skissen eller kartan ritar man ut och förbereder skjutning mot misstänkta punkter och föremål. Man anmäler dessa koordinater till den sk GRK-beräkningsplatsen. När så krävs anropar marktruppernas plutonschef/gruppchef via radio på understöd från GRK- förbandet vid dessa punkter eller på avstånd i förhållande till de punkterna. Även vilken typ av mål, antal och storlek av yta som skall bekämpas bör ingå i anropet. Då kan GRK-förbandet beräkna hur mycket ammunition och på vilket sätt de skall bekämpa målet. Detta går väldigt fort och man får på så vis snabbt kraftig eld i målet.

Marktrupperna hjälper dessutom till att leda in elden så den hamnar rätt, dvs man rapporterar var elden tar och gafflar sedan in den på rätt ställe.

När man gafflar korrigerar man elden genom att först justera elden i sidled därefter i längsled. Man kan om man har möjlighet förse marktrupperna med sk E-grupp( eldledargrupp) som på ett betydligt proffsigare sätt kan leda in elden med stor precision. Eldledargruppen har till sin hjälp bl.a. kikare med laseravståndsmätare samt Ra-180 med DART (krypterad text-radiolänk). Dessa meddelanden sänds till beräkningsplatsen som omvandlar dessa koordinater till höjd- och sido-värden för pjäserna. Pjäserna verkställer sedan elden med en i förväg bestämd ammunitionsinsats

GRK m84 kan förutom att bekämpa mjuka mål även belysa under nattetid mha lysgranater, samt bekämpa lättare bepansrade fordon.


Se större bildKlicka för att se större bild!

GRK m84. Foto: ©1999 Johan Falsin


Se större bildKlicka för att se större bild!

Skjutning med GRK m84. Foto: ©1999 Johan Falsin


Se större bildKlicka för att se större bild!

GRK m84. Foto: ©1999 Johan Falsin

Video

Källor

Vapenlära för Armén 1986 (M-7742-108001)
Gunnar Grenander, Försvarets Läromedelscentral 1986

Johan Falsins sida om AMF GRK 1998-99 på Ka3.