SoldF.com

Försvarsmaktens gradbeteckningar


Stf ÖB Generallöjtnant Hans Berndtson
Foto: ©2002 Oskar Fridholm

De allra flesta vet att militärer har grader, men inte alla vet hur graderna ser ut eller att de ser olika ut beroende på vilket vapenslag man tillhör. Som soldat är det väldigt viktigt att kunna tilltala och hälsa på befäl och officerare med rätt grad. Vid intryck får du visserligen lära dig graderna, men det är mycket nytt att hålla reda på de första dagarna. Passa på och lär dig dem i god tid innan, då har du en sak mindre att bekymra dig om på själva inryckningsdagen.

Det finns olika typer av grader beroende på vilket vapenslag man till hör, tex Flygvapnet, Armén och Flottan.
Detta gör att samma grad kan se och heta olika.

GRader Vapenslag

ÖB beslutade den 28 oktober 2008 om att återinföra ett tvåbefälssystem.
Det nya systemet gäller from 1 januari 2009.

Grader
Se större bildKlicka för att se större bild!
Översiktsbild över gradsystemet from 2009 från Försvarsmakten.

Tvåbefälssystemet som togs i bruk 2009-01-01 innebär att det finns två olika kategorier av befäl, Officerare (Fänrik - General, förkortas OF) och "befäl/meninga av annan rang" (Menig - Regementsförvaltare, förkortas OR). Det är möjligt att karriärsväxla mellan de olika kategorierna.

Mer information

Försvarsmaktens officiella sida om uniformer »
PDF-Fil Försvarsmakten i fickformat 2016 »
Sid 60-61 visar gradbeteckningarna.

Wikipedias artikel om gradsystemet »

Mer information om gradbeteckningar på SoldF Forum här »