SoldF.com

Korvett typ Göteborg

HMS Gävle
Se större bildKlicka för att se större bild!

HMS Gävle
Foto: ©2003 Christian Wemmert

Fakta:

Längd: 57,0 m
Bredd: 8,0 m
Djupgående: 2,0 m
Höjd: 15,5m
Deplacement: ca 400 ton
Skrov: Stål/aluminium
Motorer: 3 st MTU-396TB94 Dieselmotorer om vardera 2130kW (2880hp)
Hastighet: 30 knop
Framdrivningsaggregat: 3 st KaMeWa vattenstråldriftsaggregat
Räckvidd: ca 2000 nm
Generatorer: 3 st 285 kVA dieselgeneratorer
Beväpning: 1 st 57mm Allmålskanon 7103B, 1 st 40 mm Allmålskanon m/48, 8 st Sjömålsrobot 15mk2, 4 st 40cm Torpedtuber (torped 45), 4 st Antiubåtsgranatkastare M/84 (ELMA), 2 st kulsprutor (Ksp 58), 64 minor
Besättning: 22 officerare, 18 värnpliktiga
Antal fartyg: 4 st
Byggnadsår: 1989- 1993
Tillverkare: Kockums AB

Korvett typ Göteborg är fram till korvetterna i Visbyserien levereras, flottans mest kompetenta ytstridsfartyg. Fartygen byggdes på Karlskronavarvet i början av 90-talet, och anses vara en ganska lyckad konstruktion. Fartygens uppgifter är ytstrid, luftskydd och ubåtsjakt.
Fartygen är sett till sin storlek mycket tungt beväpnade och är speciellt lämpade för ubåtsjakt.

Konstruktion

Fartygen är byggda i stål med överbyggnader i aluminium. Kombinationen av dieselmotorer och vattenjetdrift innebär att fartygen har en något lägre fart än korvetterna typ Stockholm, men samtidigt är fartygen tystare och mer lättmanövrerade - vilket är en fördel vid ubåtsjakt.
Skrovet är baserat på Stockholm korvetternas, men är lite större. Linjerna har mjukats upp en aning i förskeppet och botten har fått en V-form. Även akterskeppet är modifierat för att bättre passa vattenjetdriften.
En skeppsbåt (Alusafe 700) med dävert kan bäras av fartygen vid behov, men för att göra detta måste 4 st robotar lyftas iland. Alla fartygen bär en liten gummibåt stuvad bakom den aktra pjäsen.

HMS Gävle
Se större bildKlicka för att se större bild!

HMS Gävle
Foto: ©2003 Christian Wemmert

Framdrivning

Fartygen drivs av tre kraftiga dieselmotorer från tyska MTU. Varje maskin driver vars ett vattenjetaggregat, alla aggregaten är styrbara och reversibla. Fartygens elkraft produceras av 3 st dieseldrivna generatorer på 285 kVA var.

Sensorer och ledningssystem

Fartygen har en stor sensor och ledningskapacitet i förhållande till sin storlek. För att upptäcka yt och luftmål är fartygen försedda med två spaningsradarsystem - PS76 och PS722, systemen delar på antennen i toppen på masten. Spaningsradarn - som är av 2 dimensionell typ - har en räckvidd på upp till 150 km och kan i samarbete med stridsledningssystemet hålla koll på upp till 130 mål samtidigt. Radarn tillverkas av Ericsson Microwave Systems och kallas av dem för Sea Giraffe HC150.

För navigation är fartygen försedda med en PN612, PN 612 är en navigationsradar vilket betyder att den har hög upplösning men kort räckvidd. Även en FMCW radar finns, men den använder samma antenn som PN612. PN 612 tillverkas av det Danska företaget Terma, medan FMCW- radarn tillverkas av SAAB.

För att sikta fartygens bägge kanoner, är fartygen försedda med två elektrooptiska sikten från SAAB. Siktena innehåller både radar, dagljuskamera, IR-kamera och laseravståndmätare. Man kan använda antingen radarn eller någon av kamerorna för att låsa på målet.

Fartygens signalspaningssystem är det amerikanska CS-3701 som tillverkas av EDO Corporation.

För att jaga ubåtar är fartygen försedda med ett antal olika sonarsystem. Alla fartygen har en högfrekvent skrovfast sonar - sonar 191 (Simrad SS 304 Spira, HMS), och en aktiv lågfrekvent släpsonar - sonar 188 (Thales TSM 2643 Salmon, VDS). Dessutom finns två långbashydrofoner (STN Atlas Elektronik, TAS) som kan skiftas mellan fartygen.

HMS Göteborg
Se större bildKlicka för att se större bild!

Aktern på HMS Göteborg
Foto: ©2003 Christian Wemmert

Göteborgskorvetterna var dom första fartygen i svenska flottan att förses med ett integrerat nätverksbaserat stridsledningssystem, det innebär att all taktisk information är åtkomlig från alla operatörsplatser samtidigt, och att alla sensorer och vapensystem kan hanteras från samma system. Systemet - som kallas 9LVmk3 Cesym - var mycket avancerat när fartygen levererades, och har sedan ett par problem rättats till fungerat bra. Systemet kan automatiskt hitta, hotbedöma och om man vill - bekämpa mål (gäller luftmål!). Upp till 130 mål kan följas samtidigt.

Systemet består av 6 identiska operatörskonsoller bemannade av en operatör var, och en stor konsol - populärt kallad konferensbordet - runt vilken fartygsledningen sitter och leder striden. Ett tröghetsnavigationssystem och DGPS hjälper till att bestämma fartygens position.

Beväpning

Fartygen har två allmålskanoner, båda från Bofors. Det primära syftet med dessa kanoner är luftförsvar, men givetvis kan dom även användas mot andra mål. Pjäserna har hög eldhastighet och är mycket träffsäkra, båda pjäserna fjärrstyrs från stridsledningscentralen.
För att bekämpa fientliga fartyg kan korvetterna bära 8 st RBS 15mk2 var. RBS 15 är en modern och mycket avancerad svenskutvecklad sjömålsrobot. Räckvidden är ca 150km och roboten har flera avancerade funktioner för att hitta och träffa sitt tilldelade mål.
Mot ubåtar kan korvetterna bära 4 st torped 45. Torped 45 är en s.k. lätt torped och är speciellt avsedd för att bekämpa ubåtar, men kan även användas mot ytmål. Utöver torpederna så har fartygen 4 st antiubåtsgranatkastare m/84, varje kastare har 9 eldrör. Vid träff så spränger granaten med hjälp av riktad sprängverkan ett hål stort som en femkrona i ubåtens tryckskrov - den följande vatteninträngningen tvingar då ubåten att gå upp till ytan, där den kan bordas. Systemet avfyras i salvor och operatören kan välja att skjuta 9, 18, 27, eller 36 granater samtidigt.
Fartygen kan även bära minor och/eller sjunkbomber, max 64 st kan bäras - men då måste robotarna och torpedtuberna monteras av.
Fartygen förses nu - liksom alla flottans korvetter - med ett nytt toppmodernt aktivt motmedelsystem - MASS. Systemet används för att lura inkommande robotar, så att dom missar fartyget.

HMS Gävle
Se större bildKlicka för att se större bild!

HMS Gävle
Foto: ©2003 Christian Wemmert

HMS Göteborg
Se större bildKlicka för att se större bild!

HMS Göteborg
Foto: ©2003 Christian Wemmert

Fartygen

Alla 4 korvetterna i klassen är döpta efter svenska kuststäder, fartygen är som följer:

HMS Göteborg - K 21
HMS Gävle - K 22
HMS Kalmar - K23
HMS Sundsvall - K24

En option på ytterligare två fartyg - Helsingborg och Härnösand - löstes aldrig ut, istället fick två av dom nya korvetterna typ Visby överta dessa namn!

Framtiden

Försvarsbeslut 2004 innebar att alla 4 fartygen planeras att tas ur tjänst under 2008, när samtliga Visby korvetter är levererade.
HMS Gävle genomgick i slutet av 90-talet en omfattande ombyggnad. Denna var avsedd att sänka fartygets radarsignatur och förbättra fartygets sjöegenskaper. Bl.a. byggdes masten, bryggan, aktra däckshuset och relingen om. Ett antikrängningssystem med aktiva fenor installerades, liksom en bogpropeller. 40mm kanonen försågs med ett nytt torn, och ett nytt signalspaningsystem installerades (CS 3701). Modifieringen var lite av ett experiment för att utvärdera vad som kunde göras för att förbättra fartygen vid en ev. HTM, t.ex. är masten på alla fartygen nu ombyggd likt Gävles.

Mer information

Försvarsmaktens fsiaktada om Korvett typ Göteborg


Källor

Sidan är gjord i samarbete med: Christian Wemmert


Combat Fleets 2002-2003
Combat Fleets of the World 2002-2003
Baker, A. D., III
Förlag: Naval Institute Press, 2002
ISBN: 1557502420

Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg.
Örlogsfartyg
Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg.

Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan: Örlogsfartyg.
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Hallstavik, 2003.
ISBN 91-973187-3-6

Örlogsboken 2003
Örlogsboken 2003

Marintaktiska kommandot, M7744-300002 .