SoldF.com

Soldatreglementen för nedladdning

Försvarsmakten har återupptagit publicering av vissa publikationer.
Eftersom klagomål inkommit från myndighetshåll väljer vi att redovisa länken i sin helhet för tydligörande av källa.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/dokument/

Med anledning av Försvarsmaktens tidigare borttagande av publikationer i digitalt format på Mil.se år 2005

SoldF.com anser att det är väldigt synd och förargligt att göra på det sättet.

Ett stort antal frivilligt engagerade är i behov av informationen, men har små möjligheter att få tag på den "tjänstevägen". Det var dessutom ett billigt och bra system för att få medborgarna informerade och intresserade av Försvarsmakten och hur dess verksamhet ser ut. Intresserade tvingas nu lita på inofficiella källor i allt större utsträckning samt att spridningen som tydligen skall vara otillåten i kommer att öka.

Köp begaganade militära böcker på Tradera

tradera.com

Från Mil.se

MEDDELANDE OM PUBLIKATIONER

Försvarsmaktens handböcker och reglementen som är utbildningsdokument och enbart vänder sig till och skall användas av personal och värnpliktiga i Försvarsmakten kommer inte längre att publiceras på Internet .

Det har visat sig att utomstående aktörer ibland inte haft det upphovsrättsliga läget klart för sig. FM vill därför eliminera risken för att publikationer, där FM och/eller annan har upphovsrätt, laddas ner och sprids utan tillstånd.

Försvarsmaktens handböcker och reglementen i digital version kommer att göras tillgängliga för Försvarsmaktens personal via Försvarsmaktens Intranät (Emil).

Vi undersöker idag även möjligheterna att skapa ett framtida extranät med inloggningsfunktion till Försvarsmaktens handböcker och reglementen så att dessa kan laddas ner digitalt av behöriga.

För köp/beställning av reglementen i pappersformat kan man vända sig till
Försvarets bok- och blankettförråd, FBF

Funktionsbrevlåda: FMV-FMCL-FBF@mil.se
Telefon: 0589 100 62, telefontid Måndag till Fredag 07.00 - 16.00

DotDot

Internetarkiv

Publicerat material på internet är publicerat och finns arkiverat på ett flertal olika ställen runt om i världen.
Saker som är publicerade på internet försvinner inte bara för man tar bort originalsidan. Bibliotek världen över har som uppgift att bevara samtiden och sparar därmed undan information från internet . Att bevara verk och dokumentera samtiden är en ytterst viktig funktion för hela världens utveckling. Bibliotek har i olika former gjort detta i tusentals år. I dagens digitala informationssamhälle, där information inte lagras på lika beständiga materiel som förr, är detta en mycket viktig uppgift de fyller.

Way Back Machine
The Internet Archive's Way Back Machine har dock ett antal alster arkiverade.
Sök på Försvarsmaktens publikationer från FMUhc här

DISCLAIMER: PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING KRÄVS ETT FÖRTYDLIGANDE
Enligt Högsta Domstolens utslag i mål B413-00 är det ej att anse som brottligt
att länka till verk på annan webbserver utom den egna kontrollen.