SoldF.com


Chockhandgranat 96 - Chgr96


Klicka för att se större bild! Klicka för att se större bild!
Foto: © 2002 Henrik Svensk

Fakta:

Vikt: 180 g, varv 50 g pentyl 
Höjd: 95 mm
Fördröjning: 3,5 sekunder
Förpackning: Låda om 12 granater (4,5 kg) Verkansladdning: Pentyl

Chockhandgranat 96 ( Chgr 96 ) är en splitterfri handgranat med tryckverkan. Den är ämnad för att användas i slutna rum där tryckverkan skall slå ut fienden. Granaten har ingen eller liten effekt i mycket stora och halvslutna rum samt i öppen terräng.

Granaten är i typ, laddvikt och uppförande uppbyggd för att vara dödande och inte för att tillfälligt slå ut en fiende vilket ofta sägs. Även här på denna sida har det stått så under en längre tid vilket är felaktigt och beklagligt.

Konstruktion och funktion

Chockhandgranat 96 har en verkansladdning av pentyl. Vid brisad skapas en kraftig tryckvåg som förstärks med hjälp av syret i luften.

Tryckvågen från en chockhandgranat är förödande. Den krossar målets revbenskorg, förhindrar andning samt spräcker blodkärl som orsakar förblödning. Målet ser efteråt helt ut på utsidan, sånär som på näsblod och eventuella blödningar från ögonen, men insidan får stora fatala skador och blödningar.

Höljet på en chockhandgranat är av plast som blir till damm vid brisad. Mekanismen kastas iväg med stor kraft och kan utgöra ett dödande splitter.

Om granaten landar bland befintligt skräp och bråte kan det utgöra sekundärsplitter.


Klicka för att se större bild! Klicka för att se större bild!
Foto: © 2002 Henrik Svensk

Följ upp kastet med eldhandvapen

Som vid all strid med handgranater måste soldaten direkt efter brisad säkerställa att fienden är utslagen genom att följa upp med eldhandvapen. Detta för att det kan ta tid innan brisadens verkan nått avsedd effekt och därmed kan fienden utgöra en fara under en tid, även om skadorna är dödliga på sikt.

Chgr är inte en distraktionsgranat

Det är ett mycket stort problem att en vissa instruktörer felaktigt tror att chockgranaten en "flashbang" (distraktionshandgranat) . En chockhandgranat är konstruerad för att döda och inget annat. I ett för stort rum eller öppen terräng så kan målet överleva utom i dess absoluta närhet. Den enda skillnaden från en splittergranat är att du kan använda en chockhandgranat om rummet har gipsväggar. En spränghandgranat skickar ut splitter som kan gå genom en vanlig gipsvägg och skada egen trupp. Det är den huvudsakliga anledningen till att chockhandgranaten togs i bruk.

Video

Se Hemvärnets insatsövning 2009 på Youtube
OBS! Informationen om att granaten "tillfälligt slår ut fienden och är snällare" i början av filmen är alltså felaktig.

...

Källor


SoldR Mtrl Vapen Handgranater
Försvarets Materielverk och
AerotechTelub Information och Media AB, 2000
M7742-101191