SoldF.com

Automatkarbin 5 - Ak5


Se större bildKlicka för att se större bild!
Ak 5 med senaste kolven gjuten i aluminium.
Foto: ©2002 Henrik Svensk

Fakta:

Ak 5 (FNC 80, CGA5)
Kaliber: 5,56x45 mm NATO
Vikt, vapen utan magasin: 3,9 kg
Vikt, vapen med magasin: 4,5 kg, Ak 5B: 5,4 kg
Längd: 1010 mm / 750 mm
Magasin: 30 ptr/mag, väger 0,60 kg fyllt och 0,17 kg tomt.
Piplängd, utan flamdämpare: 450 mm
V0: 930 m/s
Mynningsenergi: 1750 J
DMAX: 3000 m
Eldhast: Gasläge1: 650 skott/min Gasläge 2: 700 skott /min
Tillbehör: Kikarsikte, Granattillsats, Mörkerkikare Ak 5B, 90 skottsmagasin från MWG, handskydd med lamphållare, Ljuddämpare (ej i FM mig veterligen).
Sikte: 250 och 400 m, Ak 5B: 4x SUSAT Optiskt Riktmedel.
Visirlinje: 510 mm
Antal: ca 190 000 + ca 5 200 (Ak 5B)
Antagen i FM: 1985
Pris: ca 4 000 kr/st ("AFSE" prislista)
Tillverkare: Fabrique Nationale, Liege Belgien, Bofors Carl Gustaf AB

Automatkarbin 5 (Ak 5, Ak 5A) är en automatkarbin i kaliber 5,56x45 mm NATO. Sedan år 2006 har den moderniseradde versionen Ak 5C ersatt Ak 5A som enhetsvapnet i Försvarsmakten. Ak 5 är utvecklat i början av 80 talet från en belgisk FN FNC 80 som modifierats och anpassats för svenska behov av FMV och licenstillverkats av Bofors och FFV. 

Konstruktion

Ak 5 är till största delen tillverkad i aluminium, men är ändå internationellt sett väldigt tung i sin konstruktion. Normalt väger vapen i samma kaliber lite mindre, ex: H&K G36, Car-15, M-16, Enfield L85A1 (SA80), mfl.

Vapnet har två gaslägen; Läge 1 och Läge 2. Läge 2 används då vapnet har används under en längre tid utan tillsyn eller i kalla förhållanden (under 0° C).


Se större bildKlicka för att se större bild!
Välanvänd Ak 5 med den äldre kolven av rör.
På bilden syns även magasin samt skarp ammunition.
Foto: ©2000 Robert Ringqvist

Säkringen, kan precis som på Ak 4, ställas in i tre lägen; Säkrad, Patronvis och Automat.

Axelstödet går att fälla in och det gör det väldigt bekvämt när man t.ex. fältarbetar eller tar sig in och ut ur trånga utrymmen såsom fordon och tält. Vapnet känns mycket mindre än den otympliga Ak 4:an fastän inte så många cm skiljer dem åt i utfällt läge.

Ak 5 har ganska få delar och dessutom smutsar inte 5,56 mm ammunitionen ner så mycket, vilket underlättar vården väsentlig.

Ak5 isärtagen
Se större bildKlicka för att se större bild!

Isärtagen Ak 5 för visitation vid särskild tillsyn.


Se större bildKlicka för att se större bild!

Ännu en bild på isärtagen Ak 5.
Foto: ©2002 Henrik Svensk

Användande

Till skillnad från Ak 4 går det att praktiskt skjuta automateld vid behov med bra resultat.  Självklart är det även möjligt med Ak 4 att skjuta automateld, men sannolikheten att träffa sitt mål med flertalet kulor är ytterst låg utan intensiv träning.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Amfibiesoldat med Ak 5.

30 st skott/mag är lagom då ett s.k. jägarmagasin (två magasin ihoptejpade) ger 60 skott. Det är vad som krävs för en effektiv och snabb framryckning. Tyvärr är magasinen väldigt klena. De har en tendens att tappa bottenplattan om de är laddade med 30 skott/mag vid snabb om laddning. Detta kan vara väldigt förödande då man snabbt behöver byta magasin under pågående eldstrid under förflyttning. Därför bör man bara fylla på med 29 skott/mag och tejpa fast bottenplattan extra noga.  Det kan även vara problem att få magasinet att ansluta fast rätt i vapnet.

Ammunition

Till Ak 5 finns för närvarande fem stycken olika patroner i Försvarsmakten.

Skarp (5,56 mm sk ptr 5 stkprj)

Skarp patron med helmantlad projektil med bly och stålkärna. Toppen av projektilen har en kärna av stål för ökad penetrationsförmåga. Pris: 2,80kr/st (1997). Till Ksp 90 finns det färdigbandad ammunition (5,56 mm sk ptr 5 nband)


Se större bildKlicka för att se större bild!
5,56 mm sk ptr 5 stkprj

Det finns numera även en miljövänlig variant av patronen, 5,56 mm sk ptr5B stkprj, som inte har något i bly i projektilens kärna utan är helt i stål. Dessutom är tändhatten fri från tungmetaller. Priset skall vara ca 15 procent högre än för den gamla vilket betyder ca 3,20 kr/st (1997). I det långa loppet är den nya patronen billigare eftersom man tjänar merkostnaden på den annars så dyra saneringen av sanden i skjutbanorna. Mer information finns på FMV:s webbplats

Spårljus (5,56 mm sk ptr 5 slprj)

Spårljusprojektil med lyssats av fosfor. Man kan följa dess bana då det blir som ett rött lysande streck efter den. Projektilbanan stämmer väl överens med normalprojektilens. Många tror att spårljusammunitionen har dålig precision och skulle slita på piporna mer än normalammunitionen, men det är en missuppfattning. Spårljus ammunitionen är lämplig för prickskytte därför att det är lätt för både skytten och observatören att följa kulans bana. Dock bör man vara lite försiktig i användandet då ljuset även enkelt kan ses av fienden och därmed se var skytten befinner sig. Spårljus är främst till stor hjälp när man skjuter under mörka förhållanden och inte kan sikta med siktet utan måste se vart elden tar. Spårljus används med fördel även med Ksp 90. Till Ksp 90 finns det färdigbandad ammunition med var 4:e patron spårljus. (5,56 mm sk ptr 5 slnband). Till skillnad mot äldre spårljusammunitionen (7,62 sk ptr 10 slprj) med vitmålad spets på projektilen, har den nya en rödmålad topp. Internationellt är det praxis att märka spårljusammunition med röd spets. Framtiden lär utvisa om det blir fler vådaskott till följd av att man lätt förväxlar den med en lös patron under en omställning från lösskjutning till skarpskjutning.

Det finns även en miljövänlig variant av spårljuspatronen som heter 5,56 mm sk ptr 5B slprj som, i likhet med den vanliga skarpa miljövänliga patronen, saknar bly i projektilen och tungmetaller i tändhatten.

Lös (5,56 mm lös ptr 5)

Den lösa patronen användas enbart i fredstid under övning. Patronen har en träplugg som projektil som pulveriseras vid skjutning inuti pipan. Vapnet förses med en lösskjutningsanordning som gör att träflisorna inte skjuts ut rakt fram och därmed skulle kunna skada personer. Den Lösa ammunition används med fördel under dubbelsidiga övningar då man kan skjuta mot varandra utan att skada. Vapnet ger enbart i från sig en ljudknall men ingen projektil lämnar pipan. I övrigt måste man handha vapnet på samma vis som med skarp ammunition.

Vid skjutning med lös ammunition måste ett riskavstånd på 10 m hållas till framförvarande person eller 2m om personen har skyddsglasögon på sig. Reservation för eventuella ändringar vad gäller säkerhetsreglerna som kontinuerlig ändras.


Se större bildKlicka för att se större bild!

Storleksjämförelse mellan olika ammunitionstyper. Från vänster: 12,7 mm, 7,62 mm, 5,56 mm och 9 mm (Slprj). Foto: ©2003 Henrik Svensk

Tillbehör

Granattillsats 40 mm M203

Granattillsatsen, Colt m203, fäst på soldatens ordinarie EHV och skjuter en 40 mm projektil. Projektilen är laddad antingen med en spränggranat med ungefär samma verkan som en handgranat eller en pansarspränggranat med RSV (penetrerar 50-70 mm). Även Ak 4 använder sig numera av M203 granattillsats.
Mer info på Granattillsats 40 mm-sidan »


Ak 5 med granattillsats 40 mm.

Bajonett

Det finns ingen speciellt inköpt bajonett till Ak 5 utan man använder en speciell adapter så att man kan använda Ak 4:ans bajonett. Detta görs enbart vid parader, högvakt, etc och är inget för strid. Det ansågs för dyrt att köpa in den speciellt framtagna bajonetten.

Upphakning och treskottsspärr (Ej på Ak 5A)

Merkostnaden på ca 200 kr /vapen ansågs för mycket för att få den mekanism som hakar upp vapnet automatiskt då ammunitionen är slut, infördes i samband med uppgradering till Ak5 C (Som på t.ex. M-16, m.fl.) Inte heller den treskottsspärr som FNC 80 i originalutförande har ville FMV ha med.

Hylsfångare

Någon standardiserad och reglementerad hylsfångare som på Ak 4 finns inte heller, men jag har sett bilder på stadsskytte soldater från Livgardet som har en hylsfångare med påse av M90 tyg.

90 skottsmagasin (Försök)

90 skottsmagasin MWG har hafts på försök.
Inga uppgifter om de införskaffats i större skala.

Fakta MWG 90 skottsmagasin
Vikt: tomt: 568g laddat: 1634g
Höjd: 197 mm
Kompatibelt med: M-16, AR-15, M-231, Port Firing, Ruger Mini-14, FNC 80 (Ak 5), Bushmaster Rifles, Pistols, SMG's, Korean DAE WOO K-1 & K-2, Leader MK V Rifle, Galil (med adapter).

Gevärsgranat (Ej i Sverige)

I Belgien finns en gevärsgranat, Mecar "Bullet Trap" , som sätts utanpå flamdämparen (precis som på Ak 4). Till skillnad mot gevärsgranaten på Ak 4 där speciell drivpatron krävs, funkar Ak 5:ans gevärsgranat med vanlig skarp ammunition.

Ljuddämpare (Ej i Sverige)

BR Reflex Suppressors i Finland har utvecklat en ljuddämpare som kan användas på Ak 5. Mig veterligen har inte Försvarsmakten köpt in några sådana.

Mörkerkikare Ak 5B

Mörkerkikaren kan endast fästas på Ak 5B ovanpå dess optiska riktmedel, vilket först måste förses med en adapter på vilken mörkerkikaren fästs. Mörkerkikaren kan användas som lös mörkerkikare tillsammans med en medföljande speciell traditionell kikare.

Video

 

Handskydd för vapenlampa
Vapenlampan är en specialbyggd högerhalva av handskyddet med en inbyggd SureFire-lampa samt strömbrytare. Dessa används framförallt av Stadsskyttesoldater och vakter/insatsplutoner. SureFire lampan ger ett mycket kraftig sken och bländar, överraskar och belyser fienden. Är endast lämpligt på korta avstånd i tex hus och i tätbebyggt område. Nackdelen är att du kan röja dig själv om den används på fel sätt.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Ak 5 med SureFire-vapenlampa.
Foto: ©2002 Henrik Svensk


Se större bildKlicka för att se större bild!
Insatssoldat med Ak 5 med vapenlampa och hund.
Foto: ©2001 Henrik Hammar

Mynningsskydd
Nyligen har det införskaffats nya mynningsskydd i gummi för att minska skadorna på soldaternas tänder. Många soldater skadar tänderna då de råkar få pipan i munnen, detta kostar Försvarsmakten årligen miljonbelopp. Skyddet är av två delar; en fästanordning i plast och själva skyddshöljet i gummi. De största fördelarna med skyddet är att det inte kommer in så mycket skit i pipan och att vapnet står stadigt om man ställer det mot t.ex. en vägg, motsvarande. (Vilket man givetvis inte skall göra. :-)


Mynningsskyddet avtaget
Normalt fästs skyddet i avtaget läge på själva bygeln under pipan och träs på pipan enligt pilen när man inte skjuter.
Foto: ©2002 Henrik Svensk

LASERPEK Ak 5/T
En laserpekare kan fästas på pipan och används främst i kombination med bildförstärkare, t.ex.GN1.
Den fungerar som så att en laserstråle skottställs parallellt med pipan på t.ex. 100m. Lasern ger en ca 4 cm stor lysande punkt på 100m och syns endast om man har bildförstärkare (gäller ej LASERPEK SYN) . Under förutsättning att man skottställt vapnet på samma avstånd som målet, så sammanfaller kulas träffpunkt med strålens. De ordinarie riktmedlen behövs ej utan man kan tom skjuta från höften. Laserpekarens praktiska begränsning är bildförstärkarens förmåga att se träffpunkten. Typiska stridsavstånd är mellan 25-100m, men det är möjligt med betydligt längre avstånd. Punkten syns på avstånd över 400m.
Det finns tre versioner av laserpekare:
LASERPEKARE (grundversion)
LASERPEKARE 5 mW (högeffekt version)
LASERPEKARE SYN (för ögat synlig laser)


Fördelarna med laserpekareär att en soldat med laserpekare kan leda in hela andra soldater mot ett specifikt mål, om de har bildförstärkare, och det ger betydligt bättre precision med vapnet i mörker då de ordinarie öppna riktmedlen inte kan användas i kombination med bildförstärkare.
Pris ca 6000-7500 kr /st. Mer info om Laserpekare Ak 5.

Sikte

Siktet är av typ hålsikte.
Det inställbart på två avstånd; 250 m (Grundsikte) och 400. Det går väldigt fort att ställa om och det går även lätt att känna att man ställt in rätt i mörker. Siktet är väldigt stryktåligt, men tyvärr väldigt felanpassat till verklighetens stridsavstånd. Om man granskar statistik på de stridsavstånd som amerikanska trupper haft sedan andra världskriget och framåt så är det betydligt kortare avstånd som gäller. i Stad ofta under 30 m och ofta under 100m i annan typ av terräng. Att ha ett 250m sikte som grundsikte är därmed helt fel. Ett tips är att grundinställa 250m-siktet på 100m och därmed kunna sikta mitt i målet på 100m.

Framtida krig kommer med all sannolikhet utspela sig i betydligt större omfattning i stadsmiljö än historiska krig och där avståden oftast mycket korta. FMV har fått upp ögonen för detta och kommer således att anskaffa ett bättre optiskt sikte till AK5C, baserat på dessa erfarenheter från amerikanska förband.

Siktesjustering görs med universalverktyget som varje soldat tilldelas i vårdsatsen.

Siktesinställning på Ak5
Siktesjustering

Andra versioner

Automatkarbin 5B - Ak 5B med 4X kikarsikte

Ak 5B har ett Susat kikarsikte med 4 ggr förstoring, stolpkorn med tritium belysning och kolv med kindstöd.  Ak 5 B har inte de vanliga öppna riktmedel, men dock ett reservsikte ovanpå kikarsiktet. Ak 5B väger 5,4 kg med 1 st fulladdat magasin.

SUSAT(Sight Unit Small Arms Trilux) L9A1 tritium sight.
Längd: 145 mm
Höjd: 55 mm
Bredd: 60 mm
Vikt: 417 gram
Förstoringsgrad: 4 ggr
Ingångspupill: 25,5 mm
Utgångspupill: 6,0 mm
Synfält: 175 streck (10 grader)
Ögonavstånd: 25 mm
Ljus genomsläpp: >80%
Belysning: Röd tritium, glas ampull.
Belysningsstyrka: Justerbar
Livstid på tritiumampull: ca 10 år
Fokus: -0.75 till -1.25 diopter
Operativ temperatur: -46° C till +71° C
Antal: ~5 200 st
Antagen i FM: ?
Pris: ?
Utvecklare: Royal Armaments Research Development Establishment (RARDE), Gb
Tillverkare: Avimo, United Scientific Instruments, Gb

Många användare klagar på vapnets ökade vikt och att framförallt hela vapnet är felbalanserat med kikarsiktet. Dvs det känns tyngre än vad det egentligen är p.g.a. felbalanseringen.


Se större bildKlicka för att se större bild!
Ak 5B och AK5 med en nyare kolv gjuten i aluminium.
Bägge med avtagna mynningsskydd. Foto: ©2002 Henrik Svensk

Automatkarbin 5C - Ak 5C Nya standardkarbinen med rödpunktsikte

Ak 5C är en nytillverkad/moderniserad version av grundversionen av Ak 5, men utan öppna riktmedel. I stället har de ersatts av en internationellt standardiserad siktesskena (MIL-STD 1913 Rail System “Picatinny Rail”) på vilken man kan fästa en uppsjö av olika sikten och riktmedel. En del tror att "Ak 5 med granattillsats" är Ak 5 C, men det är alltså fel.
Se sidan om Ak5 C för mer information »

Ak 5C
Se större bildKlicka för att se större bild!
Ak5C Foto: ©2008 PL

Automatkarbin 5CF - Ak 5CF Försöksversionen

Ak5 CF var den svartmålade försökversionen under framtagandet av Ak5C. Se sidan om Ak5 C för mer information »

Ak 5CF
Se större bildKlicka för att se större bild!
Försöksversionen Ak 5CF i svart utförande.
Foto: ©2006 Kim Svensson

Automatkarbin 5D - Ak 5D Den förkortade för specialuppgifter

Ak 5D var den första modellen med en kortare pipa samt siktesskena (MIL-STD 1913 Rail System “Picatinny Rail”). Den togs fram under slutet av 1990-talet och levererades under 1999. Ak 5D var speciellt anpassad för personal med trånga utrymmen och specialuppgifter. Ca 10 000 enheter av Ak5 D tillverkades. Dessa har idag uppgraderats till Ak5 C-standard.
Se sidan om Ak5 C för mer information »

Ak5D
Se större bild Klicka för att se större bild!
Testversion av Ak 5D med fasta riktmedel och skena.


Se större bild Klicka för att se större bild!
Ak 5D med rödpunktssikte (Obs inga fasta riktmedel).
Foto: ©2000 Claes Cederblad

Automatkarbin 5D Polis- CGA 5P Polisversionen

Ak 5D Polis/ CGA 5P är en speciellt framtagen version i svart utförande för polisiärt bruk, främst Beredskapspolisen. Vapnets helautomatläge är spärrat med en liten insex-skruv vilket gör att man bara kan avge patronvis eld. Vapnet är i likhet med Ak 5D en kortare version av originalmodellen samt har siktesskena (MIL-STD 1913 Rail System “Picatinny Rail”), men har till skillnad mot Ak 5D fasta riktmedel. Vapnet är tänkt att förses med kikare eller rödpunktssikte, men det är fortfarande under upphandling. Polisversionen har säkring/omställare på både vänster och höger sida. Länk till Aftonbladets artikel om Polisens CGA5P

Beredskapspolisen lades ner 2012 och i samband med det destruerades samtliga CGA 5P
Källa DN 2015-11-16


Se större bildKlicka för att se större bild!

Ak 5 Polisversion.
Foto: ©2001 Stig Ove Voll, Forsvarsnett


Se större bildKlicka för att se större bild!

Särskilda Beredskapspolisen (SBP) med CGA5P på övning i Norge
Foto: ©2001 Stig Ove Voll, Forsvarsnett

Licenstillverkning

De karbiner som används i Sverige är licenstillverkade av Bofors på FFV Eskilstuna Gevärsfaktorie med början 1986. Ak 5:an är en modifierad variant av den belgiska Fabrique Nationales original FNC80.
Några av de ändringar gjort från FNC 80 till Ak 5:

  • Större varbygel så man kan avfyra med vinterhandskar.

  • Treskottspärren borttagen

  • Nytt handskydd

  • Siktets kornring

  • Manöverhandtagets utformning.

  • Grön färg istället för standard svart

  • Axelstödet

  • slutstyckets utformning för att bättre fungera under svenska väderförhållanden.

Fabrique Nationale FNC 80

Förutom Sverige är det bara Belgien och Indonesien som köpt in karbinen. En del experter från bl.a. tidningen "Soldier of Fortune" tycker inte om vapnet och hävdar att det bl.a. är för tungt. Personligen håller med om kritiken om att vapnet är tungt samt att det är aningen långt, Det är också den genomgående första kommentaren utländska soldater fäller om vapnet då får det i sin hand. Fördelen med tyngden är att vapnet är stadigt att skjuta med och inte reser sig så mycket pga rekylen.

Fördelar:

Lätt och smidig jämfört med sin föregångare Ak 4.

Hopfällbar kolv

God precision

Lättrengjord

Få eldavbrott

Många skott /mag

Nackdelar:

Tung för sin kaliber jmf med liknande vapen internationellt

Ej lika stryktålig som Ak 4

Sköra magasin

Obalans och ännu tyngre med kikarsiktet

Avsaknad av bajonett

Avsaknad av säkrings-omställare samt magasinsknapp anpassat för vänsteraxel-skyttar.

250m och 400m sikte.

...


SoldR Mtrl Vapen Förebyggande Underhåll
Försvarets Materielverk och AerotechTelub Information och Media AB, 2001. M7742-101131

Källor

Mats Weapon Page

REMTEK FN FNC 80

User Handbook for the Sight Unit Small Arms, Trilux (SUSAT)

IBOK Ak 5 M7786-006250

Reflex Suppressors
Ljuddämpare till Ak 5

Utvecklingen av Automatkarbinen
Utvecklingen av AUTOMATKARBINEN och dess tillbehör
Per Arvidsson, MilPress KB 2009
ISBN: 978-91-633-4584-5


Guns Of The Elite:
Special Forces Firearms, 1940 to the present Second Edition
George Markham,
Arms &Armour Press 1996
ISBN:1-85409-382-7


Soldatreglemente Personlig Materiel (Sold Mtrl P)
Försvarsmedia 1992
M7742-101022