SoldF.com

Automatkarbin 4 - Ak4

Ak4 automatkarbin 4
Se större bildKlicka för att se större bild!
Ak 4 med och utan hylsfångare.

Fakta:

AK 4 (H&K G3)
Kaliber: 7,62x51 mm NATO
Vikt, vapen utan magasin: 4,25 kg, Med inskjutbar kolv: 4,52 kg
Vikt, vapen med magasin: 5,3 kg 
Längd: 1045 mm Med inskjutbar kolv: 800 mm
Bredd: 45 mm
Höjd, med magasin: 220 mm
Piplängd: 450 mm
Magasinvikt: 0,77 kg
Magasin: 20 ptr/mag
V0: 803 m/s 
Eldhast: 500-650 skott/min
DMAX: 4500 m
Räffling: 4 räfflor, Högervriden, Ett varv på 305 mm.
Sikte: 200, 300, 400, 500 m
Visirlinje: 572 mm
Kikarsikte: Hensoldt 4 ggr förstoring, inställbart:100, 200, 300, 400, 500, 600m
Tillbehör: Bajonett, gevärsgranat, granattillsats, kikarsikte, benstöd, inskjutbar kolv, ljuddämpare, Övningsvapen 22LR AK 4, Mynningsskydd(Klicka här för att se H&K org. tillbehör), Vapenlås för patronläge från Amlock AB
Antagen i FM: 1964
Antal: ?
Tillverkare: Heckler & Koch GmbH, Carl-Gustaf Gevärsfaktori, Husqvarna Vapenfabrik och Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.
Kikarsikte: Hensoldt, Tyskland.

Automatkarbin 4 (Ak 4) är en automatkarbin i kalibern 7,62 x 51 NATO. Ak4 eller Gewehr 3(G3) som den heter internationellt är tillverkad av tyska Heckler & Koch. I Sverige har den licenstillverkats av Carl-Gustaf Gevärsfaktori, Husqvarna Vapenfabrik och Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.
Ak 4:an var under mitten av 1960 till början av 1990-talet enhetsvapnet för Försvarsmakten. Den ersattes under 1990-talet successivt av den modernare och lättare Automatkabin 5. Hemvärnet använder en nyligen moderniserat variant av Ak 4, Ak4B.

Ak4 är ett väldigt robust och rejält vapen, därför kallas den ibland för "Järnspisen". Vapnet har en väldigt god precision och utgör idag grundstommen för flera av H&K nya prickskyttegevär.

Eldgivning

Ak 4 är ett helautomatiskt vapen och man kan välja med en omställare om man vill skjuta patronvis eld eller automateld.

Automateld

När man vill skjuta automateld ställer man omställare i läge A (Automat), sen håller man inne avtryckaren. Vapnet kommer då att avfyra skott kontinuerligt med en hastighet av ca 10 skott /sekund, dvs du tömmer magasinet på drygt två sekunder. Normalt skjuter man aldrig automateld. Det är väldigt svårt och kräver mycket övning för att träffa något med automateld med Ak 4. Den kraftiga rekylen gör att vapnet reser sig och man skjuter åt ett helt annat håll. Det är lite annorlunda i verkligheten än på film. På film kan man skjuta långa skurar automateld och bara vispa runt vapnet lite så träffar man. Man blir mäkta förvånad när man provar själv. Att med fem skott automat träffa en helfigurstavla på 20 m med fler än första skottet är väldigt svårt.

Patronvis eldgivning

Patronvis eldgivning är det vanligaste eldgivningssättet, det är ytterst sällan man får lov eller bör skjuta automateld. När man önskar skjuta patronvis ställer man omställaren i läge P (Patronvis), det första läget efter säkrat, och kramar för varje skott man vill avfyra in avtryckaren. Vapnet laddar automatiskt om sig efter varje skott.

Den skjutteknik som med fördel kan tillämpas är snabba upprepade dubbelskott. Dvs man skjuter patronvis två skott i rask takt, riktar snabbt om och upprepar.

Ammunition

Ak 4 använder 7,62x51mm NATO ammunition
Den förhållandevis grova ammunitionen gör dock vapnet väldigt tungt, speciellt påtagligt är det då man har s.k. jägarmagasin(två stycken magasin ihoptejpade). Med endast 20 skott/mag blir det besvärligt med t.ex. växelvis framryckning då det går åt mycket ammunition. Det medför många tidskrävande magasinsbyten. Den grova ammunitionen gör också att man lätt skjuter igenom väggar, etc, vilket kan få förödande konsekvenser. Stadsskytteförband måste vara extra vaksamma på detta då de angriper från flera håll samtidigt vid rensning av rum.


7,62 mm skarp patron.
7,62x51 mm, sk ptr 10 prj.

Skarp (7,62 mm Sk ptr 10 prj)

Den vanliga skarpa patronen som är en helmantlad projektil med en kärna av bly.

Spårljus (7,62 mm Sk ptr 10 slprj)

Spårljuspatronen (Sk ptr 10 slprj) känns lätt igen på att dess projektil har en vit målad spets. Projektilen har en lyssats av fosfor som antänds ca 70 m från pipan och lyser i mellan 100 till 800 m. Man kan följa dess bana då det blir som ett rött lysande streck efter den. Projektilbanan stämmer väl överens med normalprojektilens. Många tror att spårljusammunitionen har dålig precision och skulle slita på piporna mer än normalammunitionen, men det är en missuppfattning. Spårljus ammunitionen är lämplig för prickskytte därför att det är lätt för både skytten och observatören att följa kulans bana. Dock bör man vara lite försiktig i användandet då ljuset även enkelt kan ses av fienden och därmed se var skytten befinner sig. Spårljus är främst till stor hjälp när man skjuter under mörka förhållanden och inte kan sikta med siktet utan måste se vart elden tar. Spårljus används med fördel även med Ksp 58 och Psg 90.

Lös (7,62 mm Lös ptr 10)

Den lösa patronen användas enbart i fredstid under övning. Patronen har en träplugg som projektil som pulvriseras vid skjutning inuti pipan. Vapnet förses med en lösskjutningsanordning som gör att träflisorna inte skjuts ut rakt fram och därmed skulle kunna skada personer. Den l ösa ammunitionen används med fördel under dubbelsidiga övningar då man kan skjuta mot varandra utan att skada. Vapnet ger enbart i från sig en ljudknall men ingen projektil lämnar pipan. I övrigt måste man handha vapnet på samma vis som med skarp ammunition.

Vid skjutning med lös ammunition måste ett riskavstånd på 10 m hållas till framförvarande person eller 2 m om personen har skyddsglasögon på sig. Reservation för eventuella ändringar vad gäller säkerhetsreglerna som kontinuerlig ändras.

Pansarbrytande (7,62 mm Sk ptr 10 pprj)

En pansarbrytande patron med en projektilkärna av tungsten. Patronen används mot lätt bepansrade fordon.

7,62 mm 308 Winchester
Se större bildKlicka för att se större bild!

De vanligaste 7,62 mm prj i FM.
7,62 mm Sk ptr 10 prj (deformerad vid anslag i skutvallen).
7,62 mm Lös ptr 10 (prj uttagen, ej skjuten)
7,62 mm Sk ptr 10 slprj (skjuten, obs räfflorna från pipan på prj)

Ammunition
Se större bildKlicka för att se större bild!

Storleksjämförelse mellan olika ammunitionstyper. Från vänster: 12,7 mm, 7,62 mm, 5,56 mm och 9 mm (Slprj). Foto: ©2003 Henrik Svensk

Konstruktion

Ak 4 består av ganska många små delar som lätt kan försvinna vid mer noggrann tillsyn i fält, speciellt under dåliga ljusförhållanden. Rengöringen är normalt tidskrävande då Ak 4:an har en tendens att lätt bli smutsig inuti av krutslagg.  Vapnets storlek gör det också besvärligt att gå snabbt i trånga utrymmen t.ex. in/ut ur tält.

isärtagen Ak4
Se större bildKlicka för att se större bild!
Isärtagen Ak 4. På bilden saknas hylsfångare.
Foto: ©2002 Henrik Svensk

Sammanfattningsvis kan  man säga att Ak 4 är ett mycket bra vapen vid fasta uppgifter såsom vakt-, bevaknings- och posttjänst, men betydligt sämre vid tillfällen som kräver förflyttning och rörlig strid.

Ak4 sprängskiss
Se större bildKlicka för att se större bild!
Sprängskiss av H&K G3

Video

Sikte

Siktet är av typ hålsikte. Det inställbart på följande avstånd; 200 m (Grundsikte), 300 m, 400 m och 500 m. Byte mellan de olika lägena sker genom att skruva på det sk. sikteshuvudet. Siktet är robust och förhållandevis bra, enda nackdelen med siktet är att man måste ha en väldigt sällsynt specialskruvmejsel som väldigt få får utkvitterad för att ställa in siktet i höjdled. I sidled funkar det att ställa om med en vanlig stjärnskruvmejsel. Ett tips är att ha en multi-tooltång med stjärnmejsel med sig.

sikte ak4
Siktes justering på Ak 4

Ak 4 OR (Optiskt Riktmedel) heter vapnet med kikarsikte. Förutom själva siktet med fastsättningsanordning tillfogas ett kindstöd av skumplast eller tillverkas på egen hand av trä som tejpas fast. Om så behövs tillfogas även en längre bakkappa.

OBS Bänd inte bort bakkappan med en skruvmejsel, kniv, etc utan fäst bakkappan i ett skruvstäd eller liknande och dra bort det.

Kikarsikte Hensoldt 4x24 för AK 4(G3)
Total längd med ändhuvar: 230 mm
Vikt, sikte: Ca. 0,35 kg
Vikt, sikte med fäste: Ca. 0.65 kg
Vikt, sikte med fäste, ink väska och tillbehör: Ca 1 kg
Förstoring: 4x
Ingångs-pupildiameter: 24 mm
Utgångs-pupildiameter: 6 mm
Dioptrisk Justering: +/- 2 diopter
Vinkel på synfält: 5 grader
Synfält: 100m / 1000 m
Retikel typ: Stolpe med lateral streckskala.
Insats filter: Grå (NG 4, 2,6 mm tjocklek ca.94% absorbering)
Tillbehör(Inom FM): Väska för sikte, Väska för tillbehör, Extra tjock bakkappa, 1 st Skruvmejsel, 1 st rengöringstrasa för lins, 1 st damm borste, 1 st anti-reflektions filter.
Antal i FM: ?
Pris: ?

Kikarsiktet är av fabrikat Hensoldt och har en förstoring på 4 ggr. Siktet är inställbart för varje hundratal meter mellan 100-600m.

Genom att använda kikarsikte får man inte bara bättre precision i dagsljus utan även betydligt bättre träffbild i svagt ljus, då normalt skyttarna utan kikarsikte inte ens kan se målen.

I fall kikarsiktet går sönder kan man snabbt ta av kikarsiktet med ett enkelt handgrepp och då använda de vanliga öppna riktmedlena. Detta går inte på Ak 5B som inte har de ordinarie riktmedlena kvar utan får tillita sig till reservriktmedlen ovanpå kikarsiktet.

Ak4 OR H&K G3
Se större bildKlicka för att se större bild!

Ak 4 OR Foto: ©1999 Henrik Svensk

Tillbehör

Tillbehör som finns är: benstöd, inskjutbar kolv, prickskyttekolv och bajonett. Bajonetten delas endast ut vid mobilisering eller vid högvakt.

Ak4 Ag3 G3 H&K
Se större bildKlicka för att se större bild!

Norsk Ak 4 med inskjutbar kolv OBS! Magasinet.
Foto:KFOR 99, Forsvarsnett, www.mil.no

Hylsfångare

I Fredstid måste den allmänt hatade hylsfångaren (ofta kallad Elefantpungen) vara påtagen. Hylsfångaren eller dess fästanordning är de i särklass vanligaste orsakerna till eldavbrott. Det är en slags gummipåse som fästes vid utkastet och som fångar upp tomhylsorna så att de inte träffar någon kamrat i ansiktet samt att man enkelt kan återvinna tomhylsorna. Det ryms inte särskilt många hylsor i påsen innan den blir full och tung, ca 40-50 st. Därför måste man i stridens hetta ägna massa dyrbara sekunder åt att tömma den.

Rökgranat

Det finns en rökgranat som kan sättas på utanpå flammdämparen och som skjuts iväg med en drivpatron (Drivptr 10).

Granattillsats 40 mm

Nyligen har en Granattillsats 40 mm (Colt M203) för 40 mm granater införskaffats som likt "Ak 5 med granattillsats" sitter vid handskyddet. Vapnet heter då "Ak 4 med granattillsats".

Mer info på Granattillsats 40 mm-sidan »

Ak4 M203

Rödpunktssikten

Hemvärnet skall under 2003 få 40 000 st nya ombyggda Ak 4:or. De nya Ak 4:orna, Ak 4 B, har man fräst bort de nuvarande siktena och svetsat fast ett räls (MIL-STD 1913 Rail System “Picatinny Rail”) på vilket ett rödpunkssikte utan förstorning kommer monteras. Ca 20 000 vapen är nu ombyggda (Dec 2001) och klara för montering av rödpunktsiktet. Mer information om det projektet finns på FMV:s webbplats.

Patronlägeslås

Hemvärnet har fått ut patronlägeslås som gör att vapen förstörs om man försöker bryta upp låset. På så vis vill Försvarsmakten få ner antalet stölder av Hemvärnsvapen.
Låsen kan väldigt lätt fastna i vapnen, mest p.g.a. av felaktig hantering, men kan även bero på andra faktorer. Små gummisnoddar håller fast ett flertal hårdmetallsstift som lätt kan hoppa fel. När låset fastnat får man oftast skrota vapnet. Det anses viktigare att inga vapnen blir stulna och kommer i fel händer som brukbara vapen än att man tvingas kassera ett ganska stort antal vapen. Det finns trots allt ett mycket stort antal obrukade Ak 4 i landet att ersätta med, även om flera tusen Ak 4:or skänkts till Baltikum under 1990-talet.

Låset tillverkas av AMLOCK AB och uppfyller säkerhetskraven i den högsta svenska låsklassen 5. Låstet finns även till Ak 5. Mer info om låset och bruksanvisning finns här.

Patronlägeslås Ak4
Se större bildKlicka för att se större bild!
Patronlägeslås för Ak 4.
Foto: ©2002 Henrik Svensk

Ljuddämpare (ej i Sverige)

BR Reflex Suppressors i Finland har utvecklat en ljuddämpare som kan användas på Ak 4 Mig veterligen har inte Försvarsmakten köpt in några sådana. Mer info här.

Övriga tillbehör hos H&K

Länk till H&K:s original tillbehör. (Allt detta finns förstås inte i svenska Försvarsmakten. )

Historia

I Tyskland hade man i slutet av Andra världskriget experimenterat med halvreglerade vapen. De tyska ingenjörerna från bl.a. Mausser fabrikerna tog sin flykt i slutskedet av kriget till Spanien. De arbetade hos ett utvecklingsföretag vid tekniska högskolan i Madrid, CETME ( Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales). De utvecklade där ett vapen på basis av Sturmgewehr 45 en automatkarbin för 7,92 mm kort tysk ammunition m43. Vapnet antogs av Spanska armén som Fusil d`Assalto.

Då Tyskland 1956 upptagits i NATO kunde de tre av vapen ingenjörerna; Heckler, Koch och Seidel, flytta tillbaka till Tyskland. I Oberndorf bildade de 1956 firman Heckler & Koch (H&K). Fusil d`Assalto ändrades för att passa den  nya NATO patronen 7,62*51 mm som hade antagits av  NATO som standard 1953. Vapnet gavs då namnet H&K Gewehr 3.

G3 blir Ak 4

Efter flera tester (1964 i Sverige) i olika länder antogs vapnet i bl.a. Västtyskland (Gewehr 3, G3), Norge (Ag3), Frankrike och Sverige (Ak 4).

H&K främsta konkurrent var Belgiska Fabrique Nationales (FN) FAL som enligt många experter är ett mycket bättre vapen. Tyskarna lanserade vapnet hårt och lyckades vinna de flesta kontrakten. G3 var även billigare och lättare att få licens på att licenstillverka  i det egna landet. Vapnet antas i svenska försvaret 1964. I Sverige tillverkades Ak 4 på licens under 1965-70 vid Carl-Gustaf Gevärsfaktori och Husqvarna vapenfabrik. Från 1970 till avslutningen 1985 kom licenstillverkningen att ske enbart vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna.

Vidareutveckling

Ak 4 kommer leva kvar i Försvarsmakten en lång tid framöver.
H&K har idag många olika automatkarbiner som bygger på samma lösning som G3. Den är bl.a. grundstommen för många halvautomatiska Prickskyttegevär. De nya modellerna heter:
MSG 90
, G3 SG/1, HK33 SG/1 och PSG 1.

Grön Ak 4

Ak4 i svart och i grönt
Se större bildKlicka för att se större bild!
Överst Ak 4 i svart, nederst provserie av Ak 4 i grönt.
Foto: ©2001 Henrik Svensk

Det fanns en provserie ute där Ak 4 är grön. Den levererades som ett försök från tillverkaren mot slutet av produktionen samt att ett litet antal modifierades vid Remo för samma prov.

Det finns inget beslut om att polisens vapen skall vara svarta och militärens gröna utan är endast en myt. Anledningen till att vapnen skiljer i färger är helt och hållet en produktionsteknisk fråga och därigenom en kostnadsfråga

Fördelar

Rejäl och stryktålig

Kraftig ammunition

God precision

Nackdelar:

Stor och klumpig

Hög vikt 5,3 kg

Svårrengjord

Få skott/mag

Lätt eldavbrott med hylsfångare(fredstid)

Källor

Mats Weapon Page

Intruction Manual, Telescope Sight 4 x 24 for G3 rifle
Manual för kikarsiktet i PDF form.

Automatic Rifle HK G3
Dr Zeros manualer i PDF-format, även om Kikarsiktet.

Mr.40 mm Randy Shivak
Väldigt bra sida om 40 mm vapen med ett otroligt kunnigt forum.

Guns of The Elite
Guns Of The Elite:
Special Forces Firearms, 1940 to the present Second Edition
George Markham,
Arms &Armour Press 1996
ISBN:1-85409-382-7

Sold Mtrl P 1992
Soldatreglemente Personlig Materiel (Sold Mtrl P)
Försvarsmedia 1992
M7742-101022